Informasjon skole

Vi har følgende skoler i Rendalen:  Berger skole (barneskole) og Fagertun skole (barne- og ungdomsskole).   

Begge skolene ligger i rolige boligområder, med flotte uteområder og har kort vei til skog og mark.

Det er trygt og godt å vokse opp, og bo, i Rendalen.

Informasjon skole

Kontaktinformasjon skole (oppvekst)
Skolerute
Felles Berger og Fagertun:

Skoledagen på Fagertun:

09.00-10.30 1. og 2.time
10.30-10.45 Friminutt
10.45-11.30 3. time
11.30-12.20 Matfriminutt
12.20-13.50 4. og 5.time
13.50-14.05 Friminutt
14.05-14.55 6.time
 
Skoledagen på Berger:
SFO (skolefritidsordning)

Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig tilsyns- og aktivitetstilbud for barn.

Redusert foreldrebetaling: 

§ 1B-1.Reduksjon i foreldrebetalinga for elevar på 1. og 2. årstrinn

Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetalinga for skolefritidsordninga på 1. og 2. årstrinn slik at den per elev utgjer maksimalt seks prosent av inntektene til hushaldet, dersom:

a) foreldrebetalinga for eitt skoleår utgjer meir enn seks prosent av inntektene til hushaldet det siste året, eller

b) det er ein varig nedgang i inntektene til hushaldet inneverande år som gjer at foreldrebetalinga for eitt skoleår utgjer meir enn seks prosent av inntektene til hushaldet.

For søknader før 1. august gjeld kommunen sitt vedtak frå 1. august og ut skoleåret. Blir det søkt etter 1. august, gjeld vedtaket frå første heile månad etter søknadstidspunktet og ut skoleåret.

Betaling for kost kan komme i tillegg.

Elektronisk søknad

 

Ferieklubben

Ferieklubben gjelder for 1.-7. trinn.

Kontaktinformasjon Ferieklubben:  Oppvekstsjef Marie Giil

Skolehelsetjenesten
Kultur for læring

Kultur for læring

 - et langvarig forsknings- og utviklingsarbeid i Hedmark Fylke.

For skolene: Satsningen er et kollektivt arbeid der lærere, skoleledere og skoleeiere sammen skal videreutvikle kvaliteten på alle grunnskoler i Hedmark. De faglige resultatene i grunnskolen skal heves og elevene skal forberedes til framtidens samfunns- og arbeidsliv.

 

For barnehagene: Ansattes, lederes og eieres kompetanse skal økes gjennom kollektiv og samordnet kompetanseutvikling i profesjonelle læringsfellesskap. Barn skal realisere sitt potensiale for læring og utvikling og forberedes på framtidens samfunn.

Du kan lese mer om Kultur for læring i Fylkesmannens sider eller hos Sepu.

Gebyrer/avgifter
Skjema
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Kontakt

Mette Kristin Kletten
Rektor
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 400 34 193
Mette Halvorsen Hornseth
Rektor
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 990 99 703