Informasjon skole

Vi har følgende skoler i Rendalen:  Berger skole (barneskole) og Fagertun skole (barne- og ungdomsskole).   

Begge skolene ligger i rolige boligområder, med flotte uteområder og har kort vei til skog og mark.

Det er trygt og godt å vokse opp, og bo, i Rendalen.

Kontaktinformasjon skole (oppvekst)
Skolerute

Felles Berger og Fagertun:

SKOLERUTE 2024-2025 (PDF, 133 kB)

SKOLERUTE 2023-2024 (PDF, 117 kB)

 

Skoledagen på Fagertun:

09.00-10.30 1. og 2.time

10.30-10.45 Friminutt

10.45-11.30 3. time

11.30-12.20 Matfriminutt

12.20-13.50 4. og 5.time

13.50-14.05 Friminutt

14.05-14.55 6.time

Skoledagen på Berger:

SFO (skolefritidsordning)

Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig tilsyns- og aktivitetstilbud for barn.

Redusert foreldrebetaling: 

§ 1B-1.Reduksjon i foreldrebetalinga for elevar på 1. og 2. årstrinn

Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetalinga for skolefritidsordninga på 1. og 2. årstrinn slik at den per elev utgjer maksimalt seks prosent av inntektene til hushaldet, dersom:

a) foreldrebetalinga for eitt skoleår utgjer meir enn seks prosent av inntektene til hushaldet det siste året, eller

b) det er ein varig nedgang i inntektene til hushaldet inneverande år som gjer at foreldrebetalinga for eitt skoleår utgjer meir enn seks prosent av inntektene til hushaldet.

For søknader før 1. august gjeld kommunen sitt vedtak frå 1. august og ut skoleåret. Blir det søkt etter 1. august, gjeld vedtaket frå første heile månad etter søknadstidspunktet og ut skoleåret.

Betaling for kost kan komme i tillegg.

Elektronisk søknad

Innmeldingsskjema SFO

 

 

 

 

 

Skolehelsetjenesten
Gebyrer/avgifter
Skjema
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde