Informasjon skole

Vi har følgende skoler i Rendalen:  Berger skole (barneskole) og Fagertun skole (barne- og ungdomsskole).   

Begge skolene ligger i rolige boligområder, med flotte uteområder og har kort vei til skog og mark.

Det er trygt og godt å vokse opp, og bo, i Rendalen.

Kontaktinformasjon skole (oppvekst)
Skolerute
Felles Berger og Fagertun:

SKOLERUTE 2023-2024 (PDF, 117 kB)

Skoledagen på Fagertun:

09.00-10.30 1. og 2.time
10.30-10.45 Friminutt
10.45-11.30 3. time
11.30-12.20 Matfriminutt
12.20-13.50 4. og 5.time
13.50-14.05 Friminutt
14.05-14.55 6.time
 
Skoledagen på Berger:
SFO (skolefritidsordning)

Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig tilsyns- og aktivitetstilbud for barn.

Redusert foreldrebetaling: 

§ 1B-1.Reduksjon i foreldrebetalinga for elevar på 1. og 2. årstrinn

Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetalinga for skolefritidsordninga på 1. og 2. årstrinn slik at den per elev utgjer maksimalt seks prosent av inntektene til hushaldet, dersom:

a) foreldrebetalinga for eitt skoleår utgjer meir enn seks prosent av inntektene til hushaldet det siste året, eller

b) det er ein varig nedgang i inntektene til hushaldet inneverande år som gjer at foreldrebetalinga for eitt skoleår utgjer meir enn seks prosent av inntektene til hushaldet.

For søknader før 1. august gjeld kommunen sitt vedtak frå 1. august og ut skoleåret. Blir det søkt etter 1. august, gjeld vedtaket frå første heile månad etter søknadstidspunktet og ut skoleåret.

Betaling for kost kan komme i tillegg.

Elektronisk søknad

Innmeldingsskjema til SFO ved Fagertun skole 2022.2023 (DOCX, 329 kB)

Innmeldingsskjema til SFO ved Berger skole 2022. 2023 (DOCX, 329 kB)

 

 

 

 

Skolehelsetjenesten
Gebyrer/avgifter
Skjema
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Kontakt

Mette Kristin Kletten
Rektor
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 40 03 41 93
Hanne Katrine Didriksen
Konsulent i Oppvekst
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 95 84 69 28