Informasjon skole

Vi har følgende skoler i Rendalen:  Berger skole (barneskole) og Fagertun skole (barne- og ungdomsskole).   

Begge skolene ligger i rolige boligområder, med flotte uteområder og har kort vei til skog og mark.

Det er trygt og godt å vokse opp, og bo, i Rendalen.

Kontaktinformasjon skole (oppvekst)
Skolerute
Felles Berger og Fagertun:

SKOLERUTE 2023-2024 (PDF, 117 kB)

Skoledagen på Fagertun:

09.00-10.30 1. og 2.time
10.30-10.45 Friminutt
10.45-11.30 3. time
11.30-12.20 Matfriminutt
12.20-13.50 4. og 5.time
13.50-14.05 Friminutt
14.05-14.55 6.time
 
Skoledagen på Berger:
SFO (skolefritidsordning)

Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig tilsyns- og aktivitetstilbud for barn.

Redusert foreldrebetaling: 

§ 1B-1.Reduksjon i foreldrebetalinga for elevar på 1. og 2. årstrinn

Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetalinga for skolefritidsordninga på 1. og 2. årstrinn slik at den per elev utgjer maksimalt seks prosent av inntektene til hushaldet, dersom:

a) foreldrebetalinga for eitt skoleår utgjer meir enn seks prosent av inntektene til hushaldet det siste året, eller

b) det er ein varig nedgang i inntektene til hushaldet inneverande år som gjer at foreldrebetalinga for eitt skoleår utgjer meir enn seks prosent av inntektene til hushaldet.

For søknader før 1. august gjeld kommunen sitt vedtak frå 1. august og ut skoleåret. Blir det søkt etter 1. august, gjeld vedtaket frå første heile månad etter søknadstidspunktet og ut skoleåret.

Betaling for kost kan komme i tillegg.

Elektronisk søknad

Innmeldingsskjema til SFO ved Fagertun skole 2022.2023 (DOCX, 329 kB)

Innmeldingsskjema til SFO ved Berger skole 2022. 2023 (DOCX, 329 kB)

 

 

 

 

Ferieklubb og Sommerskole

Ferieklubben 2021 gjelder for 1.-6. trinn.

Sommerskole 2021 gjelder for 7. - 10. trinn

 

Informasjon om Ferieklubb og Sommerskole finner du HER (PDF, 81 kB)       

Påmelding Ferieklubb 2021       

Påmelding Sommerskole 2021

Kontaktinformasjon:  Oppvekstsjef Marie Giil

Skolehelsetjenesten
Kultur for læring

Kultur for læring

 - et langvarig forsknings- og utviklingsarbeid i Hedmark Fylke.

For skolene: Satsningen er et kollektivt arbeid der lærere, skoleledere og skoleeiere sammen skal videreutvikle kvaliteten på alle grunnskoler i Hedmark. De faglige resultatene i grunnskolen skal heves og elevene skal forberedes til framtidens samfunns- og arbeidsliv.

 

For barnehagene: Ansattes, lederes og eieres kompetanse skal økes gjennom kollektiv og samordnet kompetanseutvikling i profesjonelle læringsfellesskap. Barn skal realisere sitt potensiale for læring og utvikling og forberedes på framtidens samfunn.

Du kan lese mer om Kultur for læring i Fylkesmannens sider eller hos Sepu.

Gebyrer/avgifter
Skjema
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Kontakt

Mette Kristin Kletten
Rektor
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 40 03 41 93
Hanne Katrine Didriksen
Rektor
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 95 84 69 28