Informasjon skole

Vi har følgende skoler i Rendalen:  Berger skole (barneskole) og Fagertun skole (barne- og ungdomsskole).   

Begge skolene ligger i rolige boligområder, med flotte uteområder og har kort vei til skog og mark.

Det er trygt og godt å vokse opp, og bo, i Rendalen.

Informasjon skole

Kontaktinformasjon skole (oppvekst)
Skolerute
Felles Berger og Fagertun
Skoledagen på Fagertun
09.00-10.30 1. og 2.time
10.30-10.45 Friminutt
10.45-11.30 3. time
11.30-12.10 Matfriminutt
12.10-13.40 4. og 5.time
13.40-13.55 Friminutt
13.55-14.45 6.time
 
Skoledagen på Berger
SFO (skolefritidsordning)

Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig tilsyns- og aktivitetstilbud for barn.

 
Ferieklubben

Påmelding kommer senere.

Ferieklubben gjelder for 1.-7. trinn.

Kontaktinformasjon Ferieklubben:  Oppvekstsjef Marie Giil

Skolehelsetjenesten
Kultur for læring

Kultur for læring

 - et langvarig forsknings- og utviklingsarbeid i Hedmark Fylke.

For skolene: Satsningen er et kollektivt arbeid der lærere, skoleledere og skoleeiere sammen skal videreutvikle kvaliteten på alle grunnskoler i Hedmark. De faglige resultatene i grunnskolen skal heves og elevene skal forberedes til framtidens samfunns- og arbeidsliv.

 

For barnehagene: Ansattes, lederes og eieres kompetanse skal økes gjennom kollektiv og samordnet kompetanseutvikling i profesjonelle læringsfellesskap. Barn skal realisere sitt potensiale for læring og utvikling og forberedes på framtidens samfunn.

Du kan lese mer om Kultur for læring i Fylkesmannens sider eller hos Sepu.

Gebyrer/avgifter
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Kontakt

Mette Kristin Kletten
Rektor
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 400 34 193
Mette Halvorsen Hornseth
Rektor
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 990 99 703