Politikk og organisasjon

Her kan du følge med i lokalpolitikken i Rendalen, og finne informasjon om våre folkevalgte og politiske råd/utvalg.  I møtekalenderen for politiske møter ser du hva de folkevalgte har vedtatt, og hvilke saker som skal behandles politisk. Informasjon om organisasjonen og administrasjonen i Rendalen kommune finner du også her.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 15.04.2021 Flomforbygning i Otta er ferdigstilt
    Tørrmuren og plastringa i Otta er ferdig og entreprenør har ferdigstilt tiltaket. Det gjenstår noe mindre opprydding som kommunen skal utføre.
  • 13.04.2021 Frivillig søppelrydding 2021 - Hold Rendalen ren
    Stor takk til alle foreninger, grender og frivillige som bidro til søppelrydding i fjor. Kommunen har som forurensningsmyndighet også et ansvar på dette området og vi ønsker også i år å legge til...