Politikk og organisasjon

Her kan du følge med i lokalpolitikken i Rendalen, og finne informasjon om våre folkevalgte og politiske råd/utvalg.  I møtekalenderen for politiske møter ser du hva de folkevalgte har vedtatt, og hvilke saker som skal behandles politisk. Informasjon om organisasjonen og administrasjonen i Rendalen kommune finner du også her.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 22.09.2022 Mottak av rene masser – søknadspliktig
    Statsforvalteren opplyser i brev til kommunene at man vil stramme inn praksisen for aktører som vil motta jord- og steinmasser som ikke er forurenset, rene masser, for deponi og utfyllingsformål.
  • 22.09.2022 Åpen brannstasjon
    Endelig åpen brannstasjon igjen! Etter to år med pandemi er brannvesenet svært glade for at de igjen kan invitere små og store til åpen brannstasjon. I Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR)...