Politikk og organisasjon

Her kan du følge med i lokalpolitikken i Rendalen, og finne informasjon om våre folkevalgte og politiske råd/utvalg.  I møtekalenderen for politiske møter ser du hva de folkevalgte har vedtatt, og hvilke saker som skal behandles politisk. Informasjon om organisasjonen og administrasjonen i Rendalen kommune finner du også her.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 21.09.2021 Smittesituasjonen i Rendalen 21. september
    På bakgrunn av smittesituasjonen i Rendalen de siste dagene, har smittesporingsteamet gjort en iherdig innsats med å oppspore nærkontakter til smittede personer. Nærkontaktene blir nå fortløpende...
  • 21.09.2021 Informasjon fra Lysinga Vannverk tirsdag 21. september
    De siste vannprøvene viser fortsatt for store bakterieforekomster i vannet og vi arbeider nå med å få på plass et opplegg for tilsetning av klor for å få bukt med bakteriene i ledningsnettet. Dette...