- Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har gjeninnført totalforbud mot bruk av åpen ild i, eller i nærheten av, skog og mark. - På grunn av høyt vannforbruk, er det innført forbud mot hagevanning i alle kommunale vannverk i Rendalen.

Politikk og organisasjon

Her kan du følge med i lokalpolitikken i Rendalen, og finne informasjon om våre folkevalgte og politiske råd/utvalg.  I møtekalenderen for politiske møter ser du hva de folkevalgte har vedtatt, og hvilke saker som skal behandles politisk. Informasjon om organisasjonen og administrasjonen i Rendalen kommune finner du også her.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen