Politikk og organisasjon

Her kan du følge med i lokalpolitikken i Rendalen, og finne informasjon om våre folkevalgte og politiske råd/utvalg.  I møtekalenderen for politiske møter ser du hva de folkevalgte har vedtatt, og hvilke saker som skal behandles politisk. Informasjon om organisasjonen og administrasjonen i Rendalen kommune finner du også her.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 18.01.2019 Ute etter jobb?
    Vi har spennende stillinger ledige; bl.a. virksomhetsleder for plan/næring/drift og arkivar/fagleder.
  • 17.01.2019 Søknadsfrist kommunalt viltfond
    Minner om søknadsfrist 1. februar for kommunalt viltfond i Rendalen kommune. Vedlagt ligger søknadsskjema (DOC, 30 kB) og retningslinjer (PDF, 235 kB).