Politikk og organisasjon

Her kan du følge med i lokalpolitikken i Rendalen, og finne informasjon om våre folkevalgte og politiske råd/utvalg.  I møtekalenderen for politiske møter ser du hva de folkevalgte har vedtatt, og hvilke saker som skal behandles politisk. Informasjon om organisasjonen og administrasjonen i Rendalen kommune finner du også her.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 17.01.2020 Storruse til salgs
    Rendalen kommune ønsker å selge sin storruse. Annonse med bilder og beskrivende detaljer ligger ute på finn.no. Kontakt Øyvind Fredriksson ved interesse på tlf 936 48923.
  • 14.01.2020 Søknad om fritak for eiendomsskatt
    Gjennom eiendomsskatteloven er noen eiendommer automatisk fritatt for eiendomsskatt. Andre eiendommer kan få fritak fra kommunestyret dersom de oppfyller visse kriterier.