Politikk og organisasjon

Her kan du følge med i lokalpolitikken i Rendalen, og finne informasjon om våre folkevalgte og politiske råd/utvalg.  I møtekalenderen for politiske møter ser du hva de folkevalgte har vedtatt, og hvilke saker som skal behandles politisk. Informasjon om organisasjonen og administrasjonen i Rendalen kommune finner du også her.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 24.01.2023 Rendalen kommune ønsker innspill!
    Rendalen kommunestyre ønsker å utrede muligheter for etablering av møteplass for barn på Bergset, Otnes og Åkrestrømmen. Plasseringen må være slik at møteplassene er med på å bygge opp under...
  • 23.01.2023 NYHET! Ønsker du å styrke dine foreldreferdigheter?
    Rendalen kommune har gleden av å invitere foreldre som har barn i aldersgruppa 5 – 7 år til gruppeveiledning i programmet Circle of Security (COS-P), Trygghetssirkelen. KURSET ER GRATIS og går over...