Vi ønsker deg ei fin pinsehelg!

Politikk og organisasjon

Her kan du følge med i lokalpolitikken i Rendalen og finne informasjon om våre folkevalgte og politiske råd/utvalg.  I møtekalenderen for politiske møter ser du hva de folkevalgte har vedtatt, og hvilke saker som skal behandles politisk. Her finner du også informasjon om organisasjonen og administrasjonen i Rendalen kommune.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen