Politikk og organisasjon

Her kan du følge med i lokalpolitikken i Rendalen, og finne informasjon om våre folkevalgte og politiske råd/utvalg.  I møtekalenderen for politiske møter ser du hva de folkevalgte har vedtatt, og hvilke saker som skal behandles politisk. Informasjon om organisasjonen og administrasjonen i Rendalen kommune finner du også her.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 08.12.2021 Korona-smitte status 8. desember kl. 16:00
    Rendalen kommune har fått bekreftet positiv PCR-test på ytterligere to personer slik at vi idag nå har 3 personer satt i isolasjon, og 6 personer i karantene. Vi viser også til de nasjonale...
  • 08.12.2021 Flomsikring Elvål
    Kommunen inviterer til nytt møte vedrørende flomsikring av Elvål. Formålet med møtet er å finne en løsning som innbyggerne på Elvål kan akseptere. Møtet holdes den 13.01.2022 på kommunestyresalen i...