Politikk og organisasjon

Her kan du følge med i lokalpolitikken i Rendalen, og finne informasjon om våre folkevalgte og politiske råd/utvalg.  I møtekalenderen for politiske møter ser du hva de folkevalgte har vedtatt, og hvilke saker som skal behandles politisk. Informasjon om organisasjonen og administrasjonen i Rendalen kommune finner du også her.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 30.11.2018 Trygt hjem for 50 kroner i desember
    Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) har vedtatt å sette egenandelen ned igjen til 50 kroner for å benytte ordningen "Trygt hjem" i desember, forteller utvalgets leder Gunn Randi Fjæstad. Dette er...
  • 30.11.2018 Gavepapir er restavfall
    Du kan hente en gratis sekk til julepapiret i kommunehusets ekspedisjon, eller ved en av FIAS sine gjenvinningsstasjoner.