Politikk og organisasjon

Her kan du følge med i lokalpolitikken i Rendalen, og finne informasjon om våre folkevalgte og politiske råd/utvalg.  I møtekalenderen for politiske møter ser du hva de folkevalgte har vedtatt, og hvilke saker som skal behandles politisk. Informasjon om organisasjonen og administrasjonen i Rendalen kommune finner du også her.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 22.02.2021 Smittevern i vinterferien
    Det er nå vinterferie, og vi forventer en del tilreisende til regionen. Dette er i tråd med rådene som regjeringen gir. De som reiser hit er velkommen. Vi ønsker derfor å komme med noen gode råd...
  • 26.02.2021 Nye pass og nasjonalt ID-kort
    Samfunnet har behov for at innbyggerne har en effektiv og sikker måte å dokumentere identiteten sin på. Nå har det kommet en ny versjon av passet og et nasjonalt ID-kort.