Politikk og organisasjon

Her kan du følge med i lokalpolitikken i Rendalen, og finne informasjon om våre folkevalgte og politiske råd/utvalg.  I møtekalenderen for politiske møter ser du hva de folkevalgte har vedtatt, og hvilke saker som skal behandles politisk. Informasjon om organisasjonen og administrasjonen i Rendalen kommune finner du også her.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 19.10.2020 Influensavaksine 2020
    Influensautbruddene starter vanligvis rundt jul/nyttår, og varer i omtrent 12 uker, dvs. til slutten av februar eller senere. Influensatoppen har de siste sesongene vært enten rundt nyttår eller...
  • 14.10.2020 Årets TV-aksjon vedrørende bekjempelse av plast i havet
    Årets TV-aksjon har skapt mye diskusjon i hele landet, og flere kommuner har valgt å ikke oppnevne egen kommunekomité. ​Formålet med bekjempelse av plast i havet oppleves udelt positivt her i...