Politikk og organisasjon

Her kan du følge med i lokalpolitikken i Rendalen, og finne informasjon om våre folkevalgte og politiske råd/utvalg.  I møtekalenderen for politiske møter ser du hva de folkevalgte har vedtatt, og hvilke saker som skal behandles politisk. Informasjon om organisasjonen og administrasjonen i Rendalen kommune finner du også her.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 31.07.2020 Sommerjobb i Rendalen
    Rendalen kommune har lang historikk for å tilby sine ungdommer sommerjobb. I vår ble det lagt ut info om kommunens «Sommerjobb for ungdom» på hjemmesiden vår.
  • 31.07.2020 Ferieklubben i Rendalen
    Ferieklubben er et trygt og godt sted, med organiserte aktiviteter, frilek og sosialt samvær på tvers av skoleregioner.