Meld deg på til NM Isfiske Lomnessjøen i Rendalen 2.-3. mars.

NM Isfiske 2019  Lykke til!

Politikk og organisasjon

Her kan du følge med i lokalpolitikken i Rendalen, og finne informasjon om våre folkevalgte og politiske råd/utvalg.  I møtekalenderen for politiske møter ser du hva de folkevalgte har vedtatt, og hvilke saker som skal behandles politisk. Informasjon om organisasjonen og administrasjonen i Rendalen kommune finner du også her.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 14.02.2019 Har du mulighet til å ta på deg oppdrag (betalingstjenester)?
    Hjemmetjenesten ønsker å komme i kontakt med folk som tar på seg oppdrag (betalingstjenester) som: Snømåking, vedbæring, husvask, strøing, sette ut søppelsekker der det trengs før søppelbilen...
  • 14.02.2019 Viltulykker
    Snøfall i kombinasjon med kaldt vær har ført til at store mengder hjortevilt, i hovedsak elg, har trukket ned i dalbunnen. Det er derfor stor elgfare på veiene i begge dalførene.