Politikk og organisasjon

Her kan du følge med i lokalpolitikken i Rendalen, og finne informasjon om våre folkevalgte og politiske råd/utvalg.  I møtekalenderen for politiske møter ser du hva de folkevalgte har vedtatt, og hvilke saker som skal behandles politisk. Informasjon om organisasjonen og administrasjonen i Rendalen kommune finner du også her.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 17.06.2021 Forebyggende hjemmebesøk
    Hva kan du gjøre for å planlegge DIN alderdom? Rendalen kommune har fokus på mestring hele livet, det skal være trygt og godt å bli eldre i Rendalen.
  • 11.06.2021 Digitalt gjestebud med næringsutvikling i fokus
    Rendalen kommune ønsker flere innspill til sitt arbeid med revidering av Strategisk Næringsplan (SNP). Planen skal gjøre bygda vår til et enda bedre sted å bo, arbeide og etablere virksomhet i...