Politikk og organisasjon

Her kan du følge med i lokalpolitikken i Rendalen, og finne informasjon om våre folkevalgte og politiske råd/utvalg.  I møtekalenderen for politiske møter ser du hva de folkevalgte har vedtatt, og hvilke saker som skal behandles politisk. Informasjon om organisasjonen og administrasjonen i Rendalen kommune finner du også her.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 24.06.2018 Vi søker medarbeidere
    Vi har ledig 100 % fast stilling som arkivar/fagleder, samt en 90 % fast stilling som renholdsleder/renholder (stillingen fordeles slik 40 %ledelse og 50 % renhold) . Du kommer til fullstendige...
  • 19.06.2018 Har du noen forslag til bruk av BAS?
    Kommunestyret har bedt politisk komité 2 om å utrede hvilke muligheter det er for å skape arbeidsplasser ved BAS (tidligere Bergset alders- og sykehjem).