Politikk og organisasjon

Her kan du følge med i lokalpolitikken i Rendalen, og finne informasjon om våre folkevalgte og politiske råd/utvalg.  I møtekalenderen for politiske møter ser du hva de folkevalgte har vedtatt, og hvilke saker som skal behandles politisk. Informasjon om organisasjonen og administrasjonen i Rendalen kommune finner du også her.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 15.01.2021 Eiendomsskatt 2021 til offentlig ettersyn
    I dag er det sendt ut eiendomsskatteseddel og lagt ut eiendomsskattelister til offentlig ettersyn i tre uker.
  • 15.01.2021 Aktivitetskort for barn og unge
    Rendalen kommune har vedtatt å innføre "Aktivitetskort". Aktivitetskort er en støtteordning som sikrer at barn i familier med vedvarende lav inntekt får delta i faste, jevnlige og organiserte...