God sommer ønskes deg!

Politikk og organisasjon

Her kan du følge med i lokalpolitikken i Rendalen, og finne informasjon om våre folkevalgte og politiske råd/utvalg.  I møtekalenderen for politiske møter ser du hva de folkevalgte har vedtatt, og hvilke saker som skal behandles politisk. Informasjon om organisasjonen og administrasjonen i Rendalen kommune finner du også her.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 16.07.2019 Harepest
    Det er påvist harepest i Øst-Norge og Hedmark. Dette er en bakteriesykdom som kan overføres fra hare, lemen og andre smågnagere til mennesker og andre dyr. Dersom man blir smittet, vil sykdomstegn...
  • 11.07.2019 Sjekk om du står i manntallet!
    Valgdagen 9. september må du stemme i den kommunen du er manntallsført (d.v.s. i den kommunen du var folkeregistrert som bosatt 30. juni 2019). Manntallet er en oversikt over stemmeberettigede i...