Ukraina-informasjon

På denne siden vil Rendalen kommune samle en del nyttig informasjon om situasjonen i Ukraina for innbyggere, flyktninger m.fl.

Ukraina-flyktninger i Rendalen

Med bakgrunn i  situasjonen i Ukraina anmodet IMDi i brev av 18. mars 2022 Rendalen kommune om å bosette til sammen 110 flyktninger i 2022, noe kommunestyremøte sa ja til. Innen utgangen av året ankom 88.

For 2023 sa kommunestyret i januar ja til å bosette 40 flyktninger, alle disse er nå bosatt. Tilsammen har vi nå pr mai 2023 bosatt 120 ukrainske flyktninger i Rendalen

I forhold til folketallet ellers i Rendalen er dette et svært høyt tall, noe også Statsministeren har lagt merke til. I sitt innlegg på regjeringens pressekonferanse 25.11.2022 takket han også kommunene og lokalsamfunnene med alle de frivillige som tar imot, og sa:  "I Rendalen kommune i Østerdalen får alle flyktningene en personlig velkomst av kommunenes flyktningkonsulent på togstasjonen eller hjemme i boligen når de kommer til bygda."

Gå til informasjon fra UDI om kollektiv beskyttelse for ukrainere i Norge på ukrainsk og russisk

Nasjonale myndigheter melder at de følger med på trusselbildet for Norge som følge av krigen i Ukraina. Kommunen følger rådene til nasjonale myndigheter.

Bosatte flyktninger

I Rendalen har vi bosatt 120 ukrainske flyktninger. Noen av disse har kommet direkte til kommunen via bekjente, mens andre har kommet via  mottak etter anmodning fra IMDI og vi har fått klargjort bosted og for bl.a. helseundersøkelser og oppstart barnehage, skole og voksenopplæring.

Vi forsøker så langt mulig å bosette i hus og leiligheter i nær avstand til barnehage/skole og butikk. Det er som kjent begrenset med kollektiv-muligheter i kommunen, og med bosetting lengre ut i kommunen er vi avhengig av bistand fra frivillige som kan bidra med transport/kjøring.

Rendalen kommune er takknemlig for alle henvendelser vi har fått med tilbud om husvære. De fleste av disse er enten hus eller leiligheter med flere soverom som vi har god bruk for til å bosette familier, men vi har også enslige flyktninger som har kommet hit.

"Retningslinjer ved bosetting av flyktninger (PDF, 294 kB)" ble vedtatt av Rendalen kommunestyre 27.20.2022. Her finner du også hva som betegnes som "gjengs leie" for utleieboliger, se kap. 1.1.

Har du hus til leie? Hvis du har en kjellerleilighet, et hus eller en annen bolig som du kunne tenkt deg å leie ut til Ukrainske flyktninger, så vil vi svært gjerne høre fra deg. Ta kontakt med flyktningkonsulenten på tlf 456 14 086.

Ønsker du å bidra?

Rendalen kommune har fått, og får løpende, henvendelser fra innbyggere som ønsker å hjelpe i forbindelse med situasjonen i Ukraina. Vi setter stor pris på ditt engasjement, og er helt avhengig av Frivilligheten for å kunne få til et godt tilbud også utover de tjenester som kommunen har ansvaret for. Ta kontakt med Rendalen Frivilligsentral som kan koordinere din frivillige innsats:

Telefon: 471 36 833

Epost: post@rendalen.frivilligsentral.no

Vårt mål er at flyktningene skal kunne bo i Rendalen for en kort eller lengre tid, og leve et så godt liv som mulig​, med:

  • kommunale tjenestene som opplæring og helse​
  • et godt sted å bo​
  • mulighet for å delta i yrkeslivet​
  • deltakelse i fritidsaktiviteter

Barn og unge

Mange barn og unge er urolige og har spørsmål om krigen i Ukraina. Vi har samlet lenker til nettsider som gir deg som voksen et godt utgangspunkt for å snakke med barn og unge om det som skjer i Europa nå.

Aktuelle tiltak ved en atomhendelse i Ukraina

Det vil nok ikke bli nødvendig med verken jodtabletter eller tiltak om innendørsopphold, men avhengig av værforholdene kan det bli tiltak i næringsmiddelproduksjonen. Tilsvarende som etter Tsjernobyl-ulykken i 1986 kan det bli kostholdsråd for cisternevann, kjøkkenhager, sanking, fisking og jakt. Også tiltak som tildekking av sandkasser så barn ikke spiser forurenset sand kan bli aktuelt.  For å få et så godt bilde som mulig av situasjonen vil det bli et stort behov for å måle strålingsnivået i mat og miljø.

Egenberedskap

Det er lurt å være forberedt, og du er en del av Norges beredskap. Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i springen? Følg disse rådene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for å være best mulig forberedt: sikkerhverdag.no.

Kontakt

Marie Giil
Oppvekstsjef
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 90 68 36 91
Agnete-Sagalind Rønning
Flyktningkonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 94 78 82 54