Gebyr og avgifter

Rendalen kommune fastsetter satser for gebyrer og avgifter i sine budsjettvedtak for de ulike årene. Spørsmål vedrørende de ulike satsene må rettes til de virksomheter som er ansvarlige for den tjenesteleveranse som satsen definerer.

 

For kommunale eiendomsgebyrer er det i innbyggerløsningen MinEiendom mulig å endre fakturahyppighet etter definerte kriterier, se mer info under MinEiendom. Kommunale eiendomsgebyrer består av gebyrer for vann, avløp, renovasjon, septik og eiendomsskatt.