Gebyr og avgifter

Rendalen kommune fastsetter satser for gebyrer og avgifter i sine budsjettvedtak for de ulike årene. Spørsmål vedrørende de ulike satsene må rettes til de aktuelle virksomhetene.

Tekniske tjenester

Plan, byggesak og oppmåling

Helse og omsorg

Oppvekst og kultur

Annet