Gebyr og avgifter

Rendalen kommune fastsetter satser for gebyrer og avgifter i sine budsjettvedtak for de ulike årene. Spørsmål vedrørende de ulike satsene må rettes til de virksomheter som er ansvarlige for den tjenesteleveranse som satsen definerer.

Kontakt

Lars Erik Bjøntegaard
Økonomisjef
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 347