Gebyr og avgifter

Rendalen kommune fastsetter satser for gebyrer og avgifter i sine budsjettvedtak for de ulike årene. Spørsmål vedrørende de ulike satsene må rettes til de virksomheter som er ansvarlige for den tjenesteleveranse som satsen definerer.

Tekniske tjenester

Helse og omsorg

Oppvekst og kultur

Annet