Døgnåpne vakttelefoner

Her finner du døgnåpne vakttelefoner og nødnumre:

Tjeneste:

Telefonnummer:

Ambulanse,

medisinsk nødtelefon

113

Alarmtelefon for barn og unge

116 111

Anonyme alkoholikere

911 77 770

Barnevern 08.00-15.00

Alle dager 15.00-08.00 (helg og høytid)

479 76 780

404 04 015

Brann, nødnummer

110

Hjemmetjenesten, Rendalen kommune 

917 75 953 (alarm sør DAGTID)

958 44 946 (alarm nord DAGTID)

Kirkens SOS (krisetelefon)

224 00 040

Krisesenter (Gudbrandsdal Krisesenter IKS)

61 27 92 20/

414 81 220

Kommunalteknisk bakvakt, Rendalen kommune

Ikke innført, men vi vurderer å innføre dette

Koronaviruset

Informasjonstelefon:  815 55 015

Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen.  Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt 116 117

Kriseteam, Rendalen kommune 

Kriseteam

Legevakt

116 117

På dagtid hverdager kan Rendalen legekontor kontaktes 62 46 63 50 (telefontid: 08.00-11.00 og 13.00-14.00)

Mattilsynet

22 40 00 00 (ved alvorlige hendelser)

Meld fra om skadet vilt

02800

Mental helses hjelpetelefon

116 123

Politi, nødnummer

112

Politiet kan i tillegg nås over landsdekkende nummer 02800

Rendalen Veterinærvakt

45 61 81 12 (Dagtid- hverdager)

45 61 81 12 (Kveld, natt, helger, høytids- og helligdager)

Teksttelefon for døve og hørselshemmede, nødnummer

1412