Døgnåpne vakttelefoner

Her finner du døgnåpne vakttelefoner og nødnumre:

Vakttelefoner
Tjeneste Telefonnummer 1 Telefonnummer 2
Ambulanse, medisinsk nødtelefon 113
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Anonyme alkoholikere 911 77 770
Barnevern 479 76 780 (hverdager 08.00-15.00) 404 04 015 (alle dager 15.00-08.00 og helg og høytid)
Brann, nødnummer 110
Hjemmetjenesten, Rendalen kommune 917 75 953 (alarm sør DAGTID) 958 44 946 (alarm nord DAGTID)
Kirkens SOS (krisetelefon) 224 00 040
Klive feilmelding 80 05 52 60
Krisesenter (Gudbrandsdal Krisesenter IKS) 61 27 92 20 414 81 220
Kommunalteknisk bakvakt, Rendalen kommune 476 90 175
Legevakt 116 117 På dagtid hverdager kan Rendalen legekontor kontaktes på 62 46 63 50 (telefontid: 08.00-11.00 og 13.00-14.00)
Mattilsynet 22 40 00 00 (ved alvorlige hendelser)
Mental helses hjelpetelefon 116 123
Politi, nødnummer 112 Politi Tynset: 62 53 90 00. Politiet kan i tillegg nås over landsdekkende nummer 02800
Skadet vilt 02800
Teksttelefon for døve og hørselshemmede, nødnummer 1412
Veterinærvakt Rendalen 45 61 81 12 (dagtid hverdager) 45 61 81 12 (kveld, natt, helger, høytids- og helligdager)