Aktuelt

Kommunestyret vedtok i september 2019 en ordning med grendemidler, hvor grendene kan søke om kr. 25.000,- som nyttes til stedsutvikling og aktivitetsfremmende tiltak i grendene. Målet med ordningen er økt trivsel, samhold og bolyst.

I dag har kjøkkenet ved sykehjemmet startet opp igjen med catering.

Her finner du informasjon fra Rendalen kommune omkring koronavirussituasjonen:  Koronaviruset.

Rendalen kommune ønsker å takke alle de flinke frivillige innbyggerne våre som har vært med på å rydde søppel i kommunen.

Det kan være fare for at det kan bli flom i løpet av våren, i den forbindelse henstilles alle å flytte rundballer vekk fra de områdene som kan være flomutsatt.

Feste Nordøst AS har på vegne av Haagen Hanestad satt i gang endring av reguleringsplanen for Hanestad fjelltak. Planarbeidet er nærmere beskrevet i planprogrammet, som legges ut på høring sammen med varsel om oppstart. 

I tillegg til det lokale brannvesenet i kommunen er den frivillige skogbrannreserven en viktig del av skogbrannberedskapen i kommunen. Skogbrannreserven i Rendalen kommune skal bestå av 60 personer. Det er et stort behov for å supplere skogbrannreserven i kommunen med flere personer.

 Ferieklubben for 1. - 7. trinn vil være på Fagertun skole i uke 26 og 27 og   på Berger skole i uke 32 og 33. Høstens skolestartere kan være med de to   siste ukene. Alle kan møte ved "sin" skole. Vi arrangerer skyss videre.

 Kjernetiden er i fra 09.00 - 15.00, med mulighet for utvidet tid. 

 Pris kr. 500,- pr. uke.

 Bindende påmelding innen 31.05.20.

 Påmeldingsskjema finner dere  HER

 

Nav Nord-Østerdal tilbyr mulighet til å søke sosialhjelp digitalt. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet via PC, mobil eller nettbrett.  Vi oppfordrer alle som trenger økonomisk hjelp til å bruke Nav`s digitale løsninger.