Aktuelt

Rendalen kommunestyre vedtok enstemmig 13.09.2019 kommunens høringsuttalelse til Nasjonal ramme for vindkraft.

76 % har brukt stemmeretten sin ved valget i Rendalen.  Her finner du endelige valgresultater:  valgresultat.no

 

Fristen for å bestille skogbruksplan er utvidet til 15. september. 

Det må presiseres at tidligere miljøregistreringer (ti år eller eldre) ikke blir videreført, disse må retakseres. Det må derfor bestilles ny miljøtaksering i denne runden for å drive skogsdrift. 

Les mer på hjemmesiden til prosjektet:

https://rendalen.skogbruksplaner.no/

Fra 1. september har vi fått ny turnuslege ved Rendalen legekontor, Iren Syversen. Hun skal være turnuslege hos oss i de kommende seks månedene fram til 29. februar 2020. Vi ønsker henne velkommen!

Ønsker du å starte bedrift?

  • Har du drevet ei stund og trenger påfyll?
  • Har du en idé du gjerne skulle testet ut?
  • Skal du overta gård?
  • Trenger du et nettverk og noen å diskutere med?

Les mer her (PDF, 220 kB)

 

Neste sommer vil internasjonale fiskere i verdensklasse bli kjent med Glomma, Atna, Mistra og Storsjøen i Østerdalen. 

Etter kommunestyrevalget 9. september 2019 skal det nye kommunestyret oppnevne personer til ulike råd og utvalg for en ny 4-årsperiode (høsten 2019-høsten 2023). 

Ungdommens hus er i gang igjen, og har fått på plass ny leder og ny klubbleder for de yngre. 

I forkant av sammenslåingen av Hedmark og Oppland fylker har flere fylkesveier i Innlandet fått nye veinummer. Det samme har skjedd i  hele landet for øvrig.