Aktuelt

Miljødirektoratet, Mattilsynet, NINA og Veterinærinstituttet har sendt ut brev om håndtering av CWD i 2020.

Statens vegvesen har i samarbeid med Rendalen kommune utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan som skal legge til rette for utvikling av eksisterende veg samt utbygging av nye bruer for Kiva og Tingstadbekken.

Du kan endre kontonummeret hvis du ønsker at pengene skal komme inn på en annen konto enn den som er oppgitt i skattemeldingen din.

Søknadsfrist til hovedopptak er 1 mars 2020.

 

Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise på grunn av det nye coronaviruset.  Det er sannsynlig at smitten også vil komme til Norge.

Politiet skal ha øvelse med 4-6 snøscootere i Regionfelt Østlandet i uke 10 og 11. Det kan da være aktuelt å benytte noe av området nord for Regionfeltet i Rendalen kommune. I denne perioden vil det derfor kunne forekomme kjøring med snøscooter sørøst i Rendalen.  

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) skal feie og føre tilsyn i alle fritidseiendommer med skorstein og ildsteder. Tilsynet gjøres over flere år, se informasjonsbrevet for oversikt over områder som er prioritert i 2020. 

Ved spørsmål ta direkte kontakt med MHBR, se kontaktinfo i informasjonsbrevet. 

Rendalen kommune ønsker å selge sin storruse. Annonse med bilder og beskrivende detaljer ligger ute på finn.no. Kontakt Øyvind Fredriksson ved interesse på tlf 936 48923.

 

Gjennom eiendomsskatteloven er noen eiendommer automatisk fritatt for eiendomsskatt. Andre eiendommer kan få fritak fra kommunestyret dersom de oppfyller visse kriterier.