Aktuelt

Ordningen med Fylkeskommunale Vassdragsmidler videreføres også for 2020, og utvides nå til å gjelde for hele Innlandet fylke, mot tidligere kun Hedmark. Fristen for å søke om midler settes til 30.10.2020.

​Arbeidet med Elvbrua har gått etter planen, og vi kan åpne for trafikk i god tid før tidligere annonsert.

Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for ønsket utvikling i kommunen. Planstrategien er et verktøy for Rendalen kommune til å fastlegge det videre planarbeidet, men har ingen direkte rettsvirkning i forhold til kommunens innbyggere.

Som oppfølging av den store aktiviteten knyttet til skogsbilveier har kommunene i Nord-Østerdal satt opp 2 svært relevante kurs nå i høst.

Informasjon om lisensjakt av bjørn 2020 finner du her:  Lisensfelling av bjørn i Innlandet 2020.

Det er viktig at du tenker på smittevern og følger rådene fra helsemyndighetene m.h.t. koronaviruset.

Heisen i Rendalen kommunehus skal skiftes ut og vil være stengt fra og med uke 34 og 6 uker framover.

Rendalen kommune har lang historikk for å tilby sine ungdommer sommerjobb. I vår ble det lagt ut info om kommunens «Sommerjobb for ungdom» på hjemmesiden vår.

Ferieklubben er et trygt og godt sted, med organiserte aktiviteter, frilek og sosialt samvær på tvers av skoleregioner.