Aktuelt

Tørrmuren og plastringa i Otta er ferdig og entreprenør har ferdigstilt tiltaket. Det gjenstår noe mindre opprydding som kommunen skal utføre.

Stor takk til alle foreninger, grender og frivillige som bidro til søppelrydding i fjor. Kommunen har som forurensningsmyndighet også et ansvar på dette området og vi ønsker også i år å legge til rette for det frivillige arbeidet.

Det vil bli innført telerestriksjoner på Rendalen kommune sine veier. Maks akseltrykk blir på 4 tonn.

Restriksjonene gjelder fra og med torsdag 15. april og inntil videre.

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har nå to ledige stillinger:

Det er nå båndtvang for alle hunder fram til 20. august. Vi ber alle hundeeiere om å overholde denne og vise hensyn til viltet som nå går inn i en sårbar periode med hekking og yngling.

Rendalen Røde Kors hjelpekorps avholder vinterøvelse lørdag 13.03.21 i område Søvollen. Øvelsen innebærer kjøring med snøscooter.

Rendalen kommuneskoger KF ønsker innspill til Forvaltningsplan for Statlig sikra friluftsområde Mefurua. Høringsfristen er 4. april 2021.

 Den store kampanjen "Jakten på 100 plastsmarte løsninger i landbruket" er i gang!

FIAS har inngått avtale med enkelte butikker om utlevering av poser til matavfall og sekker til plastemballasje.

Statsforvalteren i Innlandet har i samråd med Innlandet Fylkeskommune 1. mars 2021, med hjemmel i forskrift av 26.06.09 om fiske etter innlandsfisk mv. og fangst av kreps § 4, jf. lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 34, fastsatt forskrift for fiske i Storsjøen, Rena og Mistra og deres ifallende bekker og elver, Rendalen og Åmot kommuner, Innlandet.