Aktuelt

Vi forlenger søknadsfristen for stillingen som fagleder ved Rendalen sjukehjem til 10. juni 2018.

Rendalen barnehage søker etter personell.

I vår hjemmesides forside er det en oversikt over planlagte arrangement i tiden fremover; "Hva skjer i kommunen?".  Denne kan lag/foreninger og andre også benytte for å få publisert arrangement!

Rendalen kommune er av kommunene som er medeier i den interkommunale virksomheten IKT Fjellregionen IKS.  Det interkommunale selskapet søker nå etter IKT-driftsleder i 100 % stilling. 

Vi har ledig 4-årig engasjementsstilling som næringsutvikler.

Dersom det er lag og foreninger som skal rydde søppel som ikke inngår i FIAS sin strandryddingsaksjon, så kan de henvende seg til Rendalen kommune for å få tildelt sekker.

 

Rendalen kommune planlegger å søke om Nkom-midler 2018 for utbygging av bredbånd i flere områder av kommunen.

FIAS (Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS) samarbeider med "Hold Norge Rent" og flere avfallsselskaper i Midt-Norge om årets strandryddeaksjon.