Aktuelt

Vi har mange spennende stillinger ledige; bl.a. virksomhetsleder for plan/næring/drift og arkivar/fagleder.  Videre trenger vi sommervikarer og lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Minner om søknadsfrist 1. februar for kommunalt viltfond i Rendalen kommune.

 

Vedlagt ligger søknadsskjema (DOC, 30 kB)  og retningslinjer (PDF, 235 kB).

Flendalen-Sjølimarka Veilag og Sameiet Slemdalsveien gikk 1. januar 2019 over til ny bomløsning. Les mer i informasjonsskrivet fra veilaget. (PDF, 223 kB)

Fra utdeling av hedersmedaljer og hedersmerker 2018

KS Hedersmerke med diplom og Norges Vel hedersmedalje for h.h.v. 25 og 30 års sammenhengende tjeneste i Rendalen kommune ble delt ut under en markering ved Mistra Hotell 12. desember 2018.

Fjellkroken naturreservat ble opprettet ved Kongelig Resolusjon den 7. desember 2018. Vernet er et ledd i arbeidet med frivillig vern av skog. Formålet med vernet er å ivareta en noenlunde intakt gammelskog av gran og furu. Området har stor betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for en rekke arter knyttet til eldre barskog.

Endring av legevakt for innbyggere på Sjølisand.

Feltøvelsen er nå avsluttet, og Rendalen kommune takker norske og utenlandske Nato-styrker for et berikende besøk med hendelsesrike dager i vår kommune.

Logo Forsvaret

Se artikkel fra Forsvaret vedr. militærøvelsen Trident Juncture 2018:  "Kjemper skulder ved skulder"

Hva gjør du dersom strømmen blir borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i springen.

DSB lanserer i dag kampanjen "Du er en del av Norges beredskap" for å styrke bevisstheten og kunnskapen om egen beredskap hos innbyggerne.