Aktuelt

Rendalen kommune ønsker å selge sin storruse. Annonse med bilder og beskrivende detaljer ligger ute på finn.no. Kontakt Øyvind Fredriksson ved interesse på tlf 936 48923.

 

Gjennom eiendomsskatteloven er noen eiendommer automatisk fritatt for eiendomsskatt. Andre eiendommer kan få fritak fra kommunestyret dersom de oppfyller visse kriterier. 

Fredag 31. januar kl. 10 er det åpent rypeseminar på kommunehuset i Øvre Rendal. Påmelding til Kjetil Granrud på tlf 918 88 551 eller kjetil.granrud@fjellnett.no

 

Til alle barn og unge i Rendalen:  Har du et talent du har lyst til å vise frem?

Ombygging av Elvbrua er prioritert av fylkeskommunen og tømmernæringen i «Handlingsprogrammet for fylkesveger 2018-21(23)». Hovedmålet med dette er å tilrettelegge for effektiv transport av tømmer. Når ombyggingen av brua er gjennomført, kan tømmertransport på inntil 60 tonn trafikkere hele fv. 217.

Forsvaret vil i perioden 13. januar til 3. februar 2020 rekvirere lende til gjennomføring av øvelse Northern Light.

Fra 01.01.2020 ble fylkene Hedmark og Oppland slått sammen til Innlandet fylke (fylkesnummer 34).

Det er nå stor elgfare på veiene i begge dalførene og vi ber alle kjøre forsiktig og være obs på vilt i og i nærheten av veibanen. 

Feste Nordøst AS har på vegne av Storsjøen fiskecamp ved Håvard Bryhn, satt i gang med å utarbeide reguleringsplan for Storsjøen fiskecamp på Botillen.