Aktuelt

Rendalen kommune opplever for tiden stor pågang i henvendelser om bruksendring fra hytte til bolig, ofte med bakgrunn at det kun gis strømstøtte til helårsboliger (primær- og sekundærboliger) og ikke til hytter/fritidsboliger.

Tilbud om influensavaksine 2022/2023

Det tilbys drop-in for alle i risikogruppen

Rendalen kommune minner om muligheten for å komme med innspill til kommuneplanens arealdel.

Statsforvalteren opplyser i brev til kommunene at man vil stramme inn praksisen for aktører som vil motta jord- og steinmasser som ikke er forurenset, rene masser, for deponi og utfyllingsformål.

Endelig åpen brannstasjon igjen!
Etter to år med pandemi er brannvesenet svært glade for at de igjen kan invitere små og store til åpen brannstasjon. I Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS sin region er det åpen brannstasjon lørdag 24. september.

Rendalen kommune minner om folkemøte om revideringen av kommuneplanens arealdel onsdag 21.09.2022.

Våren 2022 fikk vi nye statlige føringer vedr. betaling for SFO.

Nå i september fikk vi veiledning/informasjon om hvordan dette skal fungere i praksis. 

Den 23. oktober går årets TV-aksjon av stabelen. Har du lyst og anledning til å bidra som bøssebærer i Rendalen? TV-aksjonen NRK 2022 går til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest.  

Om du ønsker å bidra kan du registrere deg på Blimed – TV-aksjonen NRK 2022

eller kontakte Oddveig Kværnes Bakkom på tlf 990 99 723 eller oddveig.bakkom@rendalen.kommune.no

Forslag til ny gebyrforskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering er lagt ut på høring. Frist for innsendelse av uttalelser er satt til 20.10.2022.

Det er oppgitt feil frist i høringsbrevet (20.09.2022). Riktig frist er 20.10.2022.

Ungdommens hus arrangerer tur til Tusenfryd.