Aktuelt

Det er ledig 100 % fast stilling som PP-rådgiver, med arbeidssted Pedagogisk Psykologisk tjeneste/logopedtjenesten i Nord-Østerdal

Rendalen kommune har sammen med 5 andre kommuner i Fjellregionen vedtatt å starte arbeidet med en felles kommunedelplan for klima og energi. Planprogrammet som legger rammene for videre arbeid, ble vedtatt i alle kommuner i mai 2022.

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) har nylig gått over til et nytt SMS-basert meldingssystem, for å varsle husstandene om feiing og tilsyn.

Innlandet fylkeskommune melder om oppstart av arbeid med reguleringsplan for ny bru på fv. 30 og flomsikringstiltak på Elvål i Rendalen kommune, jf. Plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-8.

Overvåkningen viser at vi nå er på vei inn i en sommerbølge med økt smitte som følge av at en ny variant av omikron (omikron BA.5) er i ferd med å bli dominerende. Den sprer seg raskere enn tidligere varianter og gjør at det er nødvendig å vurdere tidspunkt for anbefalt vaksinering av de eldste.

Er du opptatt av klimautfordringene? Nå kan du gi dine innspill til kommunens klima- og energiplan. Svar alene, eller samle venner og kjente til et «Digitalt gjestebud». Vi har satt opp noen spørsmål som kan få i gang samtalen.

Skjemaet vil være aktivt ut oktober.

Send inn dine svar her:

Velkommen til kultur og naturopplevelser i vakre Rendalen

NVE vil foreta en befaring av området for flomforebygging på Elvål onsdag 22. juni. Grunneiere som ønsker å delta kan møte ved Elvål bru kl. 12.30.

Har du et beredskapshode, og gjerne vil bidra inn i et samfunnsviktig oppdrag?

Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal i sommer, i samarbeid med Luleå tekniske universitet (LTU), den finske geologiske undersøkelse GTK og vitenskapsakademiet i Tsjekkia, måle elektrisk ledningsevne i berggrunnen i store deler av sørlige Trøndelag og nordlige Innlandet.