Aktuelt

Vi har ledig 100 % stilling som virksomhetsleder for plan/næring/drift.

FIAS har sammen med representanter fra kommunene laget et forslag til ny plan for avfall og miljø med ambisjonen "Sammen gjør vi Fjellregionen avfallsfri". Planen tar blant annet for seg framtidens avfallshåndtering med innsamling av matavfall og overgang fra sekker til dunker, samt tiltak for å få en region uten forsøpling i vassdrag, inn- og utmark.  Planforslaget er lagt ut på FIAS sine nettsider. Frist for innspill er satt til 15. desember 2018.

Feltøvelsen er nå avsluttet, og Rendalen kommune takker norske og utenlandske Nato-styrker for et berikende besøk med hendelsesrike dager i vår kommune.

Vi har to ledige kombinasjonsstillinger som er delt mellom legekontor og hjemmesykepleien.

Disse er i utgangspunktet delt med 50% på hvert av stedene, annen fordeling kan bli aktuelt. 

Les mer her:

 

Det nærmer seg fristen for innlegg til Rendalsnytt. 
Fristen er satt til mandag 19. november 2018.
 

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Regjeringen har som mål at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner vil kunne søke om tilskudd.

I forbindelse med julemarked i Åkrestrømmen har vi gleden av å informere om at Bygdekinoen kommer FREDAG 30 November, kl 18.30 for å vise filmen Månelyst i Flåklypa. Denne vil bli fremvist på utescena i Kulturparken.

Bygdekinoen står for salg av billetter, 90 kr pr. person.
Ber om at alle tar med seg sin egen stol og kanskje ett pledd er godt å ha i fanget.

Vi ønsker store og små hjertelig velkommen

 

Mvh

May og Fred

Logo Forsvaret

Se artikkel fra Forsvaret vedr. militærøvelsen Trident Juncture 2018:  "Kjemper skulder ved skulder"

Hva gjør du dersom strømmen blir borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i springen.

DSB lanserer i dag kampanjen "Du er en del av Norges beredskap" for å styrke bevisstheten og kunnskapen om egen beredskap hos innbyggerne.

 

Brønner som gir drikkevann til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig, skal registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder også for eksempel tjern og bekker.