Aktuelt

Valgstyret holdt møte 15. mai 2019 for godkjenning av listeforslagene til kommunestyrevalget 2019.

Rendalen kommune ved Norvald Illevold og Øyvind Fredriksson deltok i går på møte med OED og NVE på Lillestrøm sammen med Sølen landskapsvernområde ved Hilde Nystuen, Rendal Renselskap ved Jo Inge Haugseth og Rendalen Næringsforening ved John Fiskvik.

Onsdag 8. mai blir det dessverre stengt på Ungdommens hus, men vi kommer i gang igjen så snart som mulig.

Her kan du lese mer om hvorfor du har mottatt faktura fra Rendalen kommune i VIPPS og hvordan du kan deaktivere dette om du ikke ønsker det for fremtidige terminer.

Abakus AS  har lagt ut følgende konkurranse for kommunene Alvdal, Engerdal, Folldal, Os, Røros, Stor-Elvdal, Tolga, Trysil, Tynset, Åmot og Rendalen i Doffin:  HO-19-08 Rengjøring, papir, plast og lysartikler.

I forrige uke startet opplæringen av fem personer som skal besiktige alle bolig- og fritidseiendommer i løpet av sommeren.

Det er i dag sendt ut informasjonsbrev til alle som eier næringseiendom i kommunen. I informasjonsbrevet (PDF, 455 kB) kan du lese mer om eiendomsskatt, hvem som får brevet og hvilke eiendommer det gjelder. Eiere av bolig- og fritidseiendommer har fått brev tidligere.

Kommunen vil avholde et arbeidsmøte i etterkant av 17. mai der vi inviterer lag, foreninger og andre interesserte til å delta. Formålet med møtet er å veilede og bistå i prosessen rundt høringsuttalelse til NVEs plan om vindkraft. Vi ber om at de som vil delta gir beskjed til Øyvind Fredriksson på e-post: ofr@rendalen.kommune.no. Mer informasjon kommer.

Foto: Øyvind Fredriksson

Rendalen kommune avholdt et åpent orienteringsmøte i går om NVEs forslag til nasjonale rammer for vindkraft. Det var langt over 100 deltagere og engasjementet var stort.

1. april trådte båndtvangspåbudet i kraft.