Aktuelt

På grunn av høyt vannforbruk, er det innført forbud mot hagevanning i alle kommunale vannverk.

Vi har mottatt pressemelding fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS om gjeninnføring av totalforbud mot bruk av åpen ild i, eller i nærheten av, skog og mark.

Kommunestyret har bedt politisk komité 2 om å utrede hvilke muligheter det er for å skape arbeidsplasser ved BAS (tidligere Bergset alders- og sykehjem).

Velkommen til sommer i vakre Rendalen!

Rendalen kommune vil rette en stor takk til alle de frivillige som har ryddet søppel langs vei og vassdrag, og gjort rendalsnaturen enda vakrere!

På grunn av forsinkelse i produksjonen blir det ikke utkjørt sekker i mai, men FIAS lover at sekker skal være hos abonnentene/huseierne innen 17. juni.

I vår hjemmesides forside er det en oversikt over planlagte arrangement i tiden fremover; "Hva skjer i kommunen?".  Denne kan lag/foreninger og andre også benytte for å få publisert arrangement!

Dersom det er lag og foreninger som skal rydde søppel som ikke inngår i FIAS sin strandryddingsaksjon, så kan de henvende seg til Rendalen kommune for å få tildelt sekker.