Aktuelt

Traseen mellom Åkrestrømmen og Vamfjellet (deler av vedtatte trase) ble åpnet i helgen.

Ferieklubben 2019 gjelder for 1.-7. trinn.

NMK Rendalen (Norsk Motor Klubb Rendalen) opplyser at snøscooterleden Åkrestrømmen-Vamfjellet åpnes i morgen; lørdag 16. mars kl. 09.00.

Til politiske partier og andre som stiller liste ved kommunestyrevalget 2019:

 Vi minner om innleveringsfristen for listeforslag ved kommunestyrevalget 2019 som er mandag 1. april 2019 kl. 12.00 (dagtid).

Forslaget til ny reguleringsplan for Åkrestrømmen sentrum legges nå ut til høring og vi oppfordrer alle som har innspill om å sende inn sine merknader innen 23. april 2019.

Vi har mange ledige stillinger.

 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING

 

Rendalen formannskap vedtok i møte den 14. februar 2019 å legge ut forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2019-2030 (heretter kalt kulturminneplan) til offentlig ettersyn og høring i seks uker. Vi ønsker at flest mulig engasjerer seg i planforslaget. Alle dokumentene befinner seg også på Rendalen bibliotek i papirutgave.

Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal, Åmot, Alvdal, Folldal, Os, Tolga, Tynset, Røros og Rendalen kommuner har til hensikt å inngå rammeavtale om kjøp av produkter innenfor områdene frukt/grønt, kjøtt, fisk og matemballasje.

Hjemmetjenesten ønsker å komme i kontakt med folk som tar på seg oppdrag (betalingstjenester) som:  Snømåking, vedbæring, husvask, strøing, sette ut søppelsekker der det trengs før søppelbilen kommer og annet forefallende arbeid som ikke hjemmetjenesten utfører.

 

Snøfall i kombinasjon med kaldt vær har ført til at store mengder hjortevilt, i hovedsak elg, har trukket ned i dalbunnen. Det er derfor stor elgfare på veiene i begge dalførene.