Aktuelt

Feste Nordøst AS har på vegne av Nedre Renåskarven vei- og vedlikeholdslag satt i gang med å utarbeide reguleringsplan for Nedre Renåskarven hyttefelt.

Formannskapets innstilling til årsbudsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023 er ute til høring, med høringsfrist 17. desember 2019.

26 utrykninger til nattbranner i Hedmark.

Annenhver uke starter en bolig å brenne i midt på natten i Hedmark. Nå står brannhøytiden for døren igjen.

 

Rendalen Kommune skal selge tidligere Bergseth alders og sykehjem/Bergseth aktivitetssenter (BAS).

Det er viktig for Rendalen kommune at den nye eieren ønsker og ta i bruk eiendommen på en slik måte at det skaper næringsaktivitet og arbeidsplasser i kommunen.

 

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Søknad om tilrettelagt transport

Helsestasjonen/legekontoret i Rendalen har 

fortsatt influensavaksiner tilgjengelig.

Ta kontakt på helsestasjonen v/helsesykepleier på telefon 40038143 eller legekontoret på telefon 62466350.

 

 

Siste halvdel av desember 2019 stenger Kartverket matrikkelen og grunnboka i hele landet på grunn av kommune- og regionreformene som trer i kraft 1. januar 2020. Dette kan blant annet få konsekvenser for deg som skal selge eller kjøpe eiendom.

Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke, eller det ikke er vann i springen?

For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Rendalen kommune alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager.

Regjeringen har vedtatt å skrote Nasjonal ramme for vindkraft på land. Rendalen kommune ønsker å takke alle som har deltatt i prosessen og bidratt med gode høringsuttalelser. Regionen vår, og særlig Rendalen, har bidratt i bøtter og spann med gode faglige og samordna høringsuttalelser. Innsatsen vår har vært av stor betydning og vi har gjennomgående vært saklige og basert innspill på kunnskap og påpekt der det er mangel på kunnskap. Vår håndtering av saken har blitt positivt lagt merke til langt utover vår kommunegrense og inn i departement og direktorat.  

Uansett er ikke siste ord om vindkraft sagt, men det denne saken har vist er at det i framtiden ikke blir like lett å ødelegge verdifull og uerstattelig natur.

Foto: Øyvind Fredriksson