Aktuelt

FARTT-kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset og Tolga investerer i et nytt og moderne sak- og arkivsystem. Det stilles stadig økte krav til saksbehandling, dokumentasjon, offentlig innsyn og dialog mellom kommunen og innbyggerne.

Det nye systemet vil bidra til god oversikt og kvalitetssikring av arbeidet vårt, som også kommer innbyggerne til gode, sier prosjektleder Kai Røen i IKT Fjellregionen IKS.

Klima- og energiplan for Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga og Os skal opp til politisk behandling i mars. Planen er foreslått sendt på høring med høringsfrist 19.mai. Endelig vedtak blir tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Et undervisningstilbud til deg som er pårørende/venn til personer med kognitiv svikt/demenssykdom.

Det er fortsatt mye hjortevilt langs veiene i kommunen. Ved viltpåkjørsler er man pålagt å varsle politiet på 02800. Politiet varsler fallviltmannskapet i kommunen som rykker ut for blant annet å hindre unødig lidelse.

Helsesykepleier/Røde Kors inviterer til førstehjelpskurs for foreldre/foresatte til barn i alderen 0-2 år.

Rendalen kommune har gleden av å invitere foreldre som har barn i aldersgruppa 5 – 7 år til gruppeveiledning i programmet Circle of Security (COS-P), Trygghetssirkelen. 

KURSET ER GRATIS og går over 7 kvelder med oppstart 08.03.23.

Vi tilbyr barnepass for kursdeltakernes barn på alle kurskvelder.

Påmelding sendes på e-post til Oppvekstsjef Marie Giil : marie.giil@rendalen.kommune.no  

PÅMELDINGSFRIST 10. FEBRUAR 2023

Klikk på linken for å lese mer: Foreldreveiledning COS-P - Rendalen kommune

 

Snøscooterleden fra Åkrestrømmen til Engerdal kommunegrense er nå åpen.

Det er for tiden mye bevegelse i hjorteviltet og større fare for påkjørsler. Vi ber alle om å være observante og senke farten på utsatte strekninger.