Fagertun skole (barne- og ungdomsskole)

Fagertun skole ligger på Åkre, og er ei kombinert barne- og ungdomsskole.

Fagertun skole i Rendalen er en 1-10 skole med barnetrinn, ungdomstrinn, SFO og voksenopplæring.

Det er 103 elever i grunnskolen og 8 elever i voksenopplæringa. Det jobber 22 ansatte ved skolen.

På barnetrinnet er vi en fådelt skole hvor vi jobber i aldersblandede grupper.

Ungdomstrinnet er fulldelt med rene klasser på 8., 9. og 10.trinn.

I voksenopplæringa får voksne, fremmedspråklige elever norskopplæring.

Vi har store og fine elevarealer innendørs, og store utearealer med gode muligheter for lek og fysisk aktivitet!  Nærmiljøet brukes aktivt i undervisningen. 

Vi er en MOT-skole som jobber aktivt for å utvikle robust ungdom med MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei.

Ferieklubb 2022

For 1. - 6. trinn og skolestarterne

Periode 1: Uke 25 og 26 på Fagertun skole

Periode 2: Uke 31 og 32 på Berger skole

Mer informasjon finner du HER (PDF, 100 kB)

 

 

Informasjon skole
Kontaktinformasjon

Adresse:

Fagertun skole, Skoleveien 28, 2485 Rendalen

Telefon:

99099657

Mail:

Fagertun.skole@rendalen.kommune.no

 

Skolerute

 

 
 • Skoledagen ved Fagertun
  09.00-10.30 1. og 2.time
  10.30-10.45 Friminutt
  10.45-11.30 3. time
  11.30-12.20 Matfriminutt
  12.20-13.50 4. og 5.time
  13.50-14.05 Friminutt
  14.05-14.55 6.time
   
   
Kulturskolen
Svømmehall ved Fagertun skole

 

Kontakt

Hanne Katrine Didriksen
Rektor
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 95 84 69 28