MinSide

På denne siden finner du en rekke innlogginsportaler som gir deg tilgang til offentlige tjenester og informasjon.

 

MinSide: Her finner du tjenester og informasjon som gjelder deg. Her kan du finne brevene du har fått fra oss, informasjon fra Skatteetaten og nasjonale tjenester. 

 

MinEiendom: Her finner du informasjon knyttet til din(e) eiendom(mer) i Rendalen kommune, blant annet informasjon om kommunale gebyrer, feiing/branntilsyn, renovasjon, tinglyste heftelser og utfakturerte gebyrer. Det er også mulig å endre fakturahyppighet for kommunale gebyrer. 

 

Fakturainnsyn: Her kan du få oversikt over alle krav som er sendt deg fra Rendalen kommune, hente fakturakopi, søke om betalingsutsettelse på krav som ikke allerede er forfalt og endre kontaktinformasjon slik at fremtidig faktura kan mottas som Vipps, e-post eller Digipost/e-Boks.

 

Innfordring: Har du ikke betalt kravet til Rendalen kommune i tide vil det utstedes et inkassovarsel. Denne påminnelsen sendes fra et annet system (Kapitalkontroll) som kommunen bruker for innfordring av forfalte krav. Ved å logge på denne innsynsløsningen vil du kunne se samlet krav, d.v.s. opprinnelig krav samt påløpte omkostninger og renter. Det vil her også vises korrekt konto og KID som må benyttes ved innbetalingen, så kravet blir registrert oppgjort i sin helhet. Hvis kravet er overført fra kommunen til Kapitalkontroll må du kontakte dem for dialog om saken, utsettelse, nedbetaling m.m. 

 

Krav fra legekontoret:  Ved legekontoret har vi en automatløsning hvor du kan betale selv etter endt besøk. Velger du å ikke betale med kort før du forlater legekontoret, vil du i etterkant motta en faktura fra de som administrerer denne betalingsløsningen: Melin Collectors. Mottar du et inkassovarsel fra dem, eller har spørsmål om kravet, kan de kontaktes via innsynsløsningen i lenken nedenfor eller pr. telefon eller e-post (se også informasjon i lenken under).

 

Kommunale lån:  Har du et lån hos kommunen, forvaltes disse av Intrum Låneadministrasjon (tidligere Lindorff Låneadministrasjon). Dette gjelder næringslån gitt til næringsdrivende og lån til private fra Husbankens støtteordninger: Start-lån, refinansiering av gjeld, utbedringstilskudd, etableringslån og -tilskudd m.m. Har du spørsmål til neste avdrag, nedbetalingsavtalen eller har behov for utsettelse kan du logge deg på Intrum sin kundeside.       

 

Feiing og tilsyn: Dette er en tjeneste som Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS leverer for kommunen, og de utsteder fakturaene. Har du spørsmål til denne fakturaen må dette rettes til dem: www.mhbr.no eller telefon 62 43 32 30.

                                                       

Hvis du har spørsmål om MinSide eller digital post fra/til Rendalen kommune, ring telefonnummer 62 46 85 00 eller send e-post til postmottak@rendalen.kommune.no. Servicekontoret er betjent hverdager 09.00-14.00.