MinSide

"MinSide" gir innbyggere og virksomheter tilgang til offentlig informasjon.

I "MinSide" finner du tjenester og informasjon som gjelder deg. Her kan du finne brevene du har fått fra oss, informasjon fra Skatteetaten og nasjonale tjenester. 

Flere tjenester vil komme til etter hvert; som faktura, byggesak, søknader og lignende. 

______________________________________________________________________________

Servicekontoret i Rendalen kommune: 

Hvis du har spørsmål om "MinSide" eller digital post fra Rendalen kommune, ring telefonnummer 62 46 85 00 eller send e-post til: postmottak@rendalen.kommune.no.