Lag og foreninger i Rendalen

For å holde listene oppdatert, er vi avhengig av at lag og foreninger melder fra om feil i oversikten, nyvalg o.s.v.  Meld også fra hvis lag/forening blir nedlagt, eller ny oppstår. Vennligst gi beskjed om endringer til postmottak@rendalen.kommune.no

Du kan også lese om Rendalens lag og foreninger her. 

 

Vi tar forbehold om feil i listene nedenfor. 

Veilag
Veilag
Veilag Kontakt Telefon
Nordre Sølendalsveien Ola Seming Undseth, Fjellveien 146, 2484 Rendalen 91844701
Søndre Sølendalsvei (Fiskevollen) Jørn Heiberg 48156085
Tyslia vegvedlikeholdslag SA jgrindfl@bbnett.no 90917587
Osdalsveien Vel ekjolham@hotmail.com 90745076

Flere av fjellveiene i Rendalen er ikke åpne om vinteren. Med unntak av Jutulhoggveien er dette private veier, ikke kommunale. Informasjon om fjellveiene fås av det enkelte veistyret.

 

Seterlag
Seterlag
Seterlag Kontakt Telefon
Klettsetra seterlag hilde.nystuen@gmail.com 90123302
Spekedalen seterlag hilde.nystuen@gmail.com 90123302

 

Grunneierlag
Grunneierlag
Grunneierlag Adresse/e-post Telefon
Unset grunneierlag soundset@bbnett.no 90564347
Tyslia utmarkslag SA erik-ola.helstad@dirnat.no 90991698
Ytre Rendal grunneierlag hanskiaer@gmail.com 91702842
Øvre Rendal grunneierlag Gamle Kongev. 3852, 2484 Rendalen 99698424

 

Hytteforeninger
Hytteforeninger
Hytteforeninger Kontakt Telefon
Renåfjellet velforening aotfred@icloud.com 908 53 542
Grøndalen hytteeierforening Odd Erik Martinsen
Midtre Renåskarven hyttelag Eivind Petershagen
Nøkkelåkjølen Velforening Kåre Steinar Bjørsland 906 08 860
Osdalen Hytteeierforening jon-aanv@online.no 917 87 120
Renådalen Vel ola@tretorget.no
Rønningsåsen Vel jkopperu@online.no 90780202
Sjølimarka Velforening torildlu@online.no 901 41 868
Skarven Hyttelag (Renåskarven) Stig Mistereggen

 

Grendehus og velforeninger
Grendehus og velforeninger
Grendehus Kontakt v/utleie Kontakt Telefon
Elvheim Jens Daniel Fonås 950 29 415
Finshall Henning Dalbakk hdalbakk@bbnett.no 905 86 815
Foreningen Kivatun Grendehus og Hanestad Ungdomslag Toril Andreassen post@kivatun.no 915 18 732
Hornsetvangen grendehus Per Ove Dahl Utleie: perovedahl@gmail.com Leder: oddveigbakkom@hotmail.com Utleie: 951 94 621 Leder: 908 97 497
Musikkstua Otnes Per Skau persk2@online.no 91521431
Renheim Tove Irene Kvisler Undseth toveirene@hotmail.com 91662742
Sjøvang grendehus Monica Myhre Svendsberget tornado.renhold@gmail.com
Unsetbrenna grendehus Reidun H. Nielsen Finstad reidunhn@hotmail.com 481 49 631
Utheim Inger Helene Trøen Skafte niling90@hotmail.com 48146836
Åkrestrømmen vel Johnny Evenstuen potet56@hotmail.com 97151018
Åkrestua Fagertun skole Fagertun.skole@rendalen.kommune.no 990 99 657

 

 

Helselag
Helselag
Navn Adresse Tlf
LHL gyvi43@yahoo.com 95171043
Mental Helse Rendalen og Stor-Elvdal resto@mentalhelse.no 91606551
Rendalen demensforening sandbakkenelin@gmail.com 99372239
Råd for eldre mennesker med nedsatt funksjonsevne kai.dahlen@fjellbekk.net 91396363

 

Landbruk, skog, jakt og fiske
Landbruk, skog, jakt, og fiske
Navn Konntakt Telefon
Midt-Østerdal skogområde jgrindfl@bbnett.no 909 17 587
Rendalen bondelag Hege Svendsen Unsetv. 1137 2484 Rendalen 932 27 107
Rendalen fjellstyre rendalen@fjellstyrene.no 97526071
Rendalen renselskap ei-haugs@online.no 907 70 223
Rendalen sau- og geitavlslag
Rendalen skogeierlag soundset@bbnett.no 905 64 347
Storsjøen fiskeforening john.fiskvik@bilkonsult.no 90048348
Ytre Rendal JFF arnemidtskogen@gmail.com 95981892
Østagrenda jakt- og fiskeforening Knut Erlend Hagen Bjønngardsv. 33 2484 Rendalen

 

 

Sang, musikk og revy

Sang, musikk og revy

Sang, musikk og revy
Navn Kontakt Kontakt Tlf
Brydalen/Finstad sanglag Henning Dalbakk hdalbakk@gmail.com 90586815
Gjøglergjengen Espen Bood Espen_bood@hotmail.com 46419503
Hanestad ungdomslag Tor Sund Tor Sund, Grøttingv. 502, 2478 Hanestad 94844992
Musikkens støtteforening Ingrid Marie Lutnæs ingrid.lutnaes@gmail.com 97184643
Rendalen blandetkor Anne Helene Berget Dahlen anne.helene.berget65@gmail.com 91876386
Rendalen juniororkester Sigrun Akre akresigrun@hotmail.com 93015680
Rendalsgjengen Einar B. Sundet Einar B. Sundet, Engerdalsv. 41, 2484 Rendalen 41668532
Rendalen musikkorps Anne Berit Lutnæs ab@lutnas@outlook.com 90967265
Rendalen musikkråd Erik Ola Helstad erik-ola.helstad@dirnat.no 90991698
Rendalen skolemusikk Berit Lillestu berit@storlegda.no 93022792
Strømmen revygruppe Oddgeir Sputnesset Oddgeir Sputneset, Sjøliv. 154, 2484 Rendalen 45891925
Ytre Rendal orkester Erik Ola Helstad erik-ola.helstad@dirnat.no 90991698
Øvre Rendal mannskor Ola Løken oloeke@online.no 90118725

 

Politiske parti
Diverse lag og foreninger

Diverse lag og foreninger

Diverse lag og foreninger
Lag/forening Kontaktperson Kontakt Telefon
Barnas turlag DNT Lene Hausstätter hauss@online.no 95113079
Bygdemuseets venneforening Jonny Haugseth johaug1@online.no 97026888
Det gode selskap Magnhild Søgaard magnhild.sogaard@ rendalen.kommune.no 97539983
Diakoniutvalget Odveig Otnes otnes1@hotmail.com 90409683
Folkeakademiet Rendalen Hans Bergset hansbergset@gmail.com 93037416
Handelstedet Aasheims Venner John Fiskvik john.fiskvik@bilkonsult.no 90048348
Hornset vannverk Ingar Lombness ingarlombness@gmail.com 90102115
Lions Club Engerdal-Rendalen Jonny Haugseth johaug1@online.no 97026888
Pilegrimsnettverket for Østerdalsledene Ingeborg Bøe retreat@liagard.no 40413778
Rendalen bridgeklubb Ola Kværnes Olakvarnas@gmail.com 97745097
Rendalen bygdekvinnelag Gerd Janne Storli Simensen isimense@online.no 48038658
Rendalen Hagelag Elisabeth Aarstad Solum lisa@plakaten.no 91115609
Rendalen historielag Jens Tore Løken j-torelo@online.no 90751415
Rendalen idrettslag Nina Haarseth post@rendalenidrettslag.no 95183623
Rendalen ishall Anders Svalstad anders@byggpartner.no 90868617
Rendalen løypelag Hilde Nystuen hilde.nystuen@gmail.com 90123302
Rendalen Næringsforening John Fiskvik john.fiskvik@bilkonsult.no 90048348
Rendalen pensjonistforening Jonny Haugseth johaug1@online.no 97026888
Rendalen Røde Kors Hjelpekorps Marit Bjørnstad rendalenrodekors@outlook.com 91585621 (vakt)
Rendalen skotthyllklubb Odd Erik Trøhaugen Skogholtet 23, 2485 Rendalen 908 33 859
Rendalen snøscooterklubb Øystein Sandbekken Jensen Øystein Sandbekken Jensen 995 42 604
Rendalen ungdomsklubb Marit Bjørnstad marit.bjornstad@ rendalen.kommune.no 99227473
Venneforeningen M/S Storsjø John Fiskvik john.fiskvik@bilkonsult.no 90048348
Øvre Rendal sanitetsforening Marit Trøen Marit Trøen, Gamle Kongevei 3885, 2484 Rendalen 47856604

 

Kontakt

Per Ivar Strømsmoen
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 99 09 97 24
Mobil 99 09 97 24