Lag og foreninger i Rendalen

For å holde listene oppdatert, er vi avhengig av at lag og foreninger melder fra om feil i oversikten, nyvalg o.s.v.  Meld også fra hvis lag/forening blir nedlagt, eller ny oppstår. Vennligst gi beskjed om endringer til postmottak@rendalen.kommune.no

 

Vi tar forbehold om feil i listene nedenfor. 

Lag og foreninger

Veilag
Veilag
Veilag Kontaktperson Adresse/e-post Telefon
Nordre Sølendalsveien Ola Seming Undseth Fjellveien 146, 2484 Rendalen 91844701
Søndre Sølendalsvei (Fiskevollen) Seming Undseth 62468311 90128487
Tyslia vegvedlikeholdslag SA Johan Grindflek jgrindfl@bbnett.no 90917587
Osdalsveien Vel Erik Kjølhamar 62467273

Flere av fjellveiene i Rendalen er ikke åpne om vinteren. Med unntak av Jutulhoggveien er dette private veier, ikke kommunale. Informasjon om fjellveiene fås av det enkelte veistyret.

 

Seterlag
Seterlag
Seterlag Kontaktperson Adresse/e-post Telefon
Klettsetra seterlag Hilde Nystuen hilde.nystuen@fjellnett.no 90123302
Spekedalen seterlag Hilde Nystuen hilde.nystuen@fjellnett.no 90123302

 

Velforeninger
Velforeninger
Velforening Kontaktperson Adresse/e-post Telefon
Åkrestrømmen vel Johnny Evenstuen Sjøliveien 152, 2485 Rendalen 97151018

 

Grunneierlag
Grunneierlag
Grunneierlag Kontaktperson Adresse/e-post Telefon
Unset grunneierlag Stein Ola Unset soundset@bbnett.no 90564347
Tyslia utmarkslag SA Erik Ola Helstad erik-ola.helstad@dirnat.no 90991698

 

Hytteforeninger
Hytteforeninger
Hytteforeninger Kontaktperson Adresse/e-post Telefon
Renåfjellet velforening Alex Fredsvik aotfred@icloud.com 908 53 542
Grøndalen hytteeierforening Odd Erik Martinsen
Midtre Renåskarven hyttelag Eivind Petershagen
Nøkkelåkjølen Velforening Kåre Steinar Bjørsland 906 08 860
Osdalen Hytteeierforening Jon Aanvik jon-aanv@online.no 917 87 120
Renådalen Vel Ola Rostad ola@tretorget.no
Rønningsåsen Vel Bernt Eiken jkopperu@online.no 90780202
Sjølimarka Velforening Helge Lundsbakken torildlu@online.no 901 41 868
Skarven Hyttelag (Renåskarven) Stig Mistereggen

 

Grendehus

Navn

Kontakt

Adresse

 

Tlf

Elvheim

Leder: Aud Rigmor Gravanes

Utleieansvarlig: Ole Bjøntegaard

 

rigmor.gravanes@gmail.com

 

olemanbj@gmail.com

 

90667536

 

90924775

Finshall

Henning Dalbakk

hdalbakk@bbnett.no

 

90586815

Hornsetvangen

grendehus

Leder:Oddveig K. Bakkom

Utleieansvarlig: Per Ove Dahl

oddveigbakkom@hotmail.com

 

perovedahl@gmail.com

90897497

 

95194621

Kivatun grendehus

Toril Andreassen

torilan3@online.no

91518732

Lomnessjøen grendehus, Otnes

Doktorgården

Steinar Otnes

otnes1@hotmail.com

99632910

Musikkstua Otnes

Per Skau

persk2@online.no

91521431

Renheim/

Øvre Rendal

Velforening

Kåre Birting Wardenær

birtiw@online.no

48166801

Sjøvang grendehus

Monica Myhre Svendsberget

tornado.renhold@gmail.com

 

 

 

Utheim

Borgar R. Nytrøen

bnytroen@bbnett.no

93099245

Åkrestua

Fagertun skole

Fagertun.skole@rendalen.kommune.no

 

99099657

 

Helselag

Navn

Kontakt

Adresse

Telefon

Mental Helse Rendalen og Stor-Elvdal

Bjørn Ove Lindstad

Vangvollsveien 2,

2485 Rendalen

91606551

Rendalen demensforening

Elin Sandbakken

Asphaugjordet 26,

2484 Rendalen

99372239

Rendalen revmatikerforening

Marit Lindstad/fylkessekretær

 

62414955

 

Faglag

Navn

Kontakt

Adresse

Midt-Østerdal skogområde.

Johan Grindflek

Fonnaas gård, 2484 Rendalen

Rendalen bondelag

Hege Svendsen

Unsetv. 1137, 2484 Rendalen

Rendalen renselskap

Jo Ingen Haugset

joingehaugseth@gmail.com

Rendalen sau- og geitavlslag

Helge Gunnar Søberg

Gamle Kongev. 3920

Rendalen skogeierlag

Stein Ola Unset

soundset@bbnett.no

Storsjøen fiskeforening

Per Kristian Aasbrenn

Gamlev. 447, 2485 Rendalen

Ytre Rendal grunneierlag

Hans Kiær

hanskiaer@gmail.com

Øvre Rendal

grunneierlag

Stig Haarseth

Gamle Kongev. 3852, 2484 Rendalen

Sang, musikk og revy

Sang, musikk og revy

Navn

Kontakt

Adresse

Telefon

Berger skolekor

Berger skole

Berger.skole@rendalen.kommune.no

62468500

Brydalen/

Finstad

sanglag

Dag Viken

Tiurveien 2,

2500 Tynset

95057397

Fagertun skolekor

Ikke aktivt

 

 

Gjøgler-

gjengen

Espen Bood

Espen­_bood@hotmail.com

 

46419503

Hanestad ungdomslag

Tor Sund

Grøttingv. 502, 2478 Hanestad

62467929

Rendalen blandetkor

Anne Helene Berget

Anne.Helene.Berget.Dahlen@rendalen.

kommune.no

91876386

Rendalen juniororkester

Sigrun Akre

akresigrun@hotmail.com

93015680

Rendals-

gjengen

Einar B. Sundet

Engerdalsv. 41, 2485 Rendalen

41668532

Rendalen musikkorps

Anne Berit Lutnæs

ablutnas@outlook.com

90967265

Rendalen musikkråd

Erik Ola Helstad

erik-ola.helstad@dirnat.no

90991698

Rendalen skolemusikk

Elisabeth Holberg

elisholb@hotmail.com

45033899

Strømmen revygruppe

Oddgeir Sputnesset

Sjøliv. 154, 2485 Rendalen

45891925

Ytre Rendal orkester

Truls Lutnæs

truls.lutnaes@gmail.com

90948678

Øvre Rendal mannskor

Jardar Ellevold

Jardar.e@hotmail.com

95809949

 

Politiske parti
Diverse lag og foreninger
Diverse lag og foreninger
Lag/forening Kontaktperson Adresse/e-post Telefon
Barnas turlag DNT Lene Hausstätter hauss@online.no 95113079
Bygdemuseets venneforening Jonny Haugseth Hanestadv. 71, 2484 Rendalen 97026888
Folkeakademiet Rendalen Hans Bergset hansb@fjellnett.no 93037416
Hornset vannverk Ingar Lombness Lomnessjøen Øst 917, 2485 Rendalen 90102115
Lions Club Engerdal-Rendalen Jonny Haugseth johaug1@online.no 97026888
Pilegrimsnettverket for Østerdalsledene Ingeborg Bøe retreat@liagard.no 40413778
Rendalen bridgeklubb Ola Kværnes Olakvarnas@gmail.com 97745097
Rendalen bygdekvinnelag Gerd Janne Simensen 48038658
Rendalen historielag Per Olav Mathiesen Flatv. 88, 2484 Rendalen 95055746
Rendalen idrettslag Gjertrud Lutnæs post@rendalenidrettslag.no 95973071
Rendalen ishall Knut Fure knu-fure@online.no 95787389
Rendalen løypelag Hilde Nystuen hilde.nystuen@fjellnett.no 90123302
Rendalen pensjonistforening Jonny Haugseth johaug1@online.no 97026888
Rendalen Røde Kors Hjelpekorps Jan Nordengen rendalenrodekors@yahoo.no 95846985
Rendalen ungdomsklubb Joakim Wisløff joakim.wisloff@rendalen.kommune.no 45014763
Rendalen vevstue Anne Marie L. Haarseth Gamle Kongevei 3798, 2484 Rendalen 92448102
Unset sanitetsforening Irene Nytrøen Unsetbrenna, 2484 Rendalen 62468710
Østagrenda jakt- og fiskeforening Knut Erlend Hagen Bjønngardsveien 33, 2484 Rendalen
Øvre Rendal hagelag Marit Trøen Gamle Kongevei 3885, 2484 Rendalen 47856604
Øvre Rendal sanitetsforening Marit Trøen Gamle Kongevei 3885, 2484 Rendalen 47856604

 

Kontakt

Per Ivar Strømsmoen
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 990 99 724