Lag og foreninger i Rendalen

Vi tar forbehold om feil i listene nedenfor. 

 

For å holde listene oppdatert, er vi avhengig av at lag og foreninger melder fra om feil i oversikten, nyvalg o.s.v.  Meld også fra hvis lag/forening blir nedlagt, eller ny oppstår. Gi beskjed om endringer til postmottak@rendalen.kommune.no

POLITISKE PARTI 

Politisk parti

Leder

Telefon

E-postadresse

Arbeiderpartiet

Marit Bjørnstad

 

992 27 473

 

 

marit.bjornstad@rendalen.kommune.no

 

Høyre

Maren Kværness Halberg

905 09 244

maren@mistra.no

Senterpartiet

Tore Jevnaker

957 86 902

tore.jevnaker@rendalen.kommune.no

SV - Sosialistisk Venstreparti

Karin Anna Maria Lervang

 

470 10 454

karin.lervang@rendalen.kommune.no

GRENDEHUS 

Navn 

Kontakt 

Adresse 

Telefon 

Elvheim

Berit Rolstad

Gamle Kongevei 4518, 2484 Rendalen

90744297

Finshall

Elin Elg Trøen

2484 Rendalen

48092002

Hornsetvangen
grendehus

Anne Lise Nyberget Dahl

Prestgardsveien 22
2485 Rendalen

91346610

Kivatun grendehus

Toril Andreassen

2478 Hanestad

91518732

Lomnessjøen
grendehus

Steinar Otnes

Tømmerveien 4
2485 Rendalen

99632910

Musikkstua Otnes

Per Skau

persk2@online.no

Lomnessjøen Øst 930

2485 Rendalen

 

91521431

Renheim

Hege Undseth

Haugsetveien 145
2484 Rendalen

91810380

Sjøvang grendehus

Arve Nordli

Mastmov. 43 A    2414 Elverum

97156662

Utheim

Borgar R. Nytrøen

 

 

Tjeldveien 58,

2484 Rendalen 

93099245

Åkrestua

 

Fagertun skole

 

Skoleveien 28

2485 Rendalen

99099657

 

 

HELSELAG 

Navn

Kontakt 

Adresse 

Telefon

Mental Helse Rendalen og Stor-Elvdal

Bjørn Ove Lindstad

Vangvollsveien 2,

2485 Rendalen

91606551

Rendalen demensforening

Elin Sandbakken

Asphaugjordet 26, 2484 Rendalen 

99372239

Rendalen
revmatikerforening

Marit Lindstad/
fylkessekretær

 

62414955

 

SANG OG MUSIKK   

Navn Kontakt Adresse Telefon
Berger skolekor Berger Skole 2484 Rendalen 62 46 85 00
Brydalen/Finstad sanglag Dag Viken

Tiurveien 2,

2500 Tynset

950 57 397
Fagertun skolekor Fagertun Skole 2485 Rendalen 62466400
Hanestad ungdomslag Tor Sund 2478 Hanestad 62467929
Rendalen blandetkor

Anne Helene Berget Dahlen

Prestgardsveien 7,     2485 Rendalen

918 76 386

 

Rendalsgjengen Einar B. Sundet Storsjøen, 2485 Rendalen 62469102
Rendalen musikkorps Espen J. Bood Fryseriveien 10
2485 Rendalen
46419503
Rendalen musikkråd Ikke aktivt    
Rendalen skolemusikk Bernt Aasheim

Velheimveien 1

2485 Rendalen

95071067
Strømmen revygruppe Oddgeir Sputnesset Storsjøen,2485 Rendalen 98420615
Ytre Rendal orkester Truls Lutnæs Østagrenda,2484 Rendalen 62468028
Øvre Rendal mannskor Jardar Ellevold Gamle Kongevei 4503, 2484 Rendalen 95809949

 

 

FAGLAG 

Navn Kontakt Adresse Telefon
Midt-Østerdal skogeierområde, Glommen Johan Grindflek 2484 Rendalen 90917587
Rendalen bondelag Hege Svendsen Unsetv.1137, 2484 Rendalen 93227107
Rendalen renselskap Arild Einar Trøen Unset, 2484 Rendalen 95898702
Rendalen sau-
og geitavlslag
Helge Gunnar Søberg 2484 Rendalen 95087205
Rendalen skogeierlag Stein Ola Unset Unset,
2484 Rendalen
90564347
Storsjøen fiskeforening Per Kristian Asbrenn Åkre, 2485 Rendalen 41561265
Ytre Rendal grunneierforening Hans Kiær Åkrestrømmen,
2485 Rendalen
62469168/
91702842
Øvre Rendal grunneierlag Stig Haarseth 2484 Rendalen 62468111/
99698424
Øvre Rendal skytterlag Tore Hornseth Stengutua 57
2484 Rendalen
90844422

 

 

DIVERSE LAG OG FORENINGER  

Navn Kontakt Adresse Telefon
Barnas Turlag DNT Lene Hausstätter 2485 Rendalen 95113079
Bygdemuseets venneforening Jonny Haugseth

Hanestadv. 71, 2484 Rendalen

97026888
Folkeakademiet Rendalen Hans Bergset

Bergset,

2484 Rendalen

62468313/

93037416

Haugset sanitetsforening Mona Ellevold 2485 Rendalen 62468378
Hornset vannverk Ingar Lombness

Lomnessjøen Øst 917, 2485 Rendalen

90102115

Hornset vel Anne Lise N. Dahl

Prestegardsv. 22,

2485 Rendalen

91346610
Klettsetra seterlag Hilde Nystuen

Unsetveien 578,

2484 Rendalen

90123302
Lions Club Engerdal-Rendalen Jonny Haugseth Hanestadv. 71, 2484 Rendalen 97026888
Nordre Sølendalsveien Ola Seming Undseth

Unset,

2484 Rendalen

91844701
Pilegrimsnettverket for
Østerdalsledene
Ingeborg Bøe 2480 Koppang 40413778
Rendalen bridgeklubb Ola Kværnæs

Sjøliveien 148,

2485 Rendalen

97745097
Rendalen bygdekvinnelag Gerd Janne Simensen

Morav. 5

2485 Rendalen

48038658

Rendalen historielag Per Olav Mathiesen

Flatv. 88

2484 Rendalen

95055746
Rendalen idrettslag      
Rendalen ishall Knut Fure 2485 Rendalen

62467017/

95787389

Rendalen løypelag Hilde Nystuen

Unsetveien 578,

2484 Rendalen

90123302
Rendalen kunst- og håndflidslag Ikke aktiv

 

 
Rendalen pensjonistforening Jonny Haugseth

Hanestadv. 71, 2484 Rendalen

97026888
Rendalen Røde Kors
hjelpekorps
Anne Britt
Nordengen

Storsjøen,

2485 Rendalen

95202721
     
Rendalen ungdomsklubb Linn Høye

Gamle Kongev. 4019, 2484 Rendalen

94057484
Rendalen vevstue Anne Marie L.
Haarseth

Gamle Kongevei 3798, 2484 Rendalen

92448102
Renåfjellet velforening Trond Thorvaldsen

Brenneveien 62 A

1339 Vøyenenga

 
Spekedalen seterlag Hilde Nystuen/Mona S. Lierhagen

Unset,

2484 Rendalen

90123302/

97438351

Søndre Sølendalsveien Seming Undseth 2484 Rendalen

62468311/

90128487

Tylldalen/Rendalen kjørelag Ikke aktivt

 

 
Unset Grunneierlag Stein Ola Unset

Unsetveien 449,

2484 Rendalen

90564347
Unset sanitetsforening Irene Nytrøen

Unsetbrenna,

2484 Rendalen

62468710

Østagrenda jakt- og fiskeforening

Knut Erlend Hagen Bjønngardsveien 33, 2484 Rendalen  
Øvre Rendal hagelag Marit Trøen Gamle Kongevei 3885,2484 Rendalen

62468196/ 47856604

Øvre Rendal sanitetsforening Marit Trøen Gamle Kongevei 3885, 2484 Rendalen 62468196/ 47856604
Åkrestrømmen vel Johnny Evenstuen Åkrestrømmen, 2485 Rendalen 97151018

Kontakt

Per Ivar Strømsmoen
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 990 99 724