Personoversikt


Folkevalgte

Ansatte i avdelingen Folkevalgte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Folkevalgt
Ole Jakob Akre
Styremedlem Rendalen Kommuneskoger KF 951 59 720 951 59 720

Privatadresse:  Gamleveien 470, 2485 Rendalen.

Styremedlem Rendalen Kommuneskoger KF (ansattrepresentant) 918 72 663 918 72 663

Privatadresse:  Gamle Kongevei 3723, 2485 Rendalen.

Varaordfører 62 46 85 00
Svein Kjetil Bjørnseth
Folkevalgt 992 27 473 992 27 473

Marit Bjørnstad - Klikk for stort bilde Representerer Arbeiderpartiet (Ap).

 

 

 

Politisk interessefelt

  •   Barn og ungdom.
  •   Oppvekst.
  •   Samfunns- og næringsutvikling.

 

Privatadresse:  Engerdalsveien 133, 2485  Rendalen

Marit Bjørnstad
Folkevalgt
Folkevalgt
Geir Byggstøyl
Folkevalgt 909 77 531 909 77 531

Linda Døsen - Klikk for stort bilde Representerer Arbeiderpartiet (Ap).

 

 

 

Politisk interessefelt

  •  En oppvekstsektor med ressurser til å se hvert enkelt barn. 
  •  Utmarksnæring, og dens betydning for landbruket og levende bygder.

 

Privatadresse:  Lomnessjøen øst 81, 2485 Rendalen

Linda Døsen
Folkevalgt
Gunn Randi Finstad
Folkevalgt
Silje Mogstad Finstad
Folkevalgt
Arne Hagetrø
Folkevalgt 970 26 888
Ordfører 62 46 85 00 951 23 625
Norvald Illevold
Folkevalgt
Tore Jevnaker
Folkevalgt
Tollef Lau
Folkevalgt
Folkevalgt
Folkevalgt 478 95 218 478 95 218

Privatadresse:  Unsetveien 2058, 2485 Rendalen.

Folkevalgt
Vegard Mømb
Folkevalgt
Tor Inge Nytrøen
Folkevalgt
Roar Stormoen
Folkevalgt
Anders Svalstad
Folkevalgt
Halvor Sveen
Folkevalgt
Magnhild Søgaard

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Folkehelsekoordinator 62 46 85 00 474 56 326
Helse- og omsorgssjef 62 46 85 00 918 72 200
Psykiatrikonsulent 62 46 85 00

Helse og omsorg - Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykepleier 62 46 85 00
Fagleder Hjemmetjenesten 62 46 85 00 976 63 835
Assistent 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 63 50
Omsorgsarbeider 62 46 85 00
vernepleier 62 46 85 00 918 76 386
Omsorgsarbeider 62 46 85 00
Fagarbeider 62 46 85 00
Ruskonsulent 62 46 85 00 990 99 793
Sykepleier 62 46 85 00
Hjemmehjelp, vikar 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Omsorgsarbeider 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Aktivitør 62 46 85 00 950 47 615
Omsorgsarbeider 62 46 85 00
Helsefagarbeider 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Hjelpepleier
Førstesekretær helse og omsorg 62 46 85 00 474 76 193
Assistent 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Sekretær 62 46 85 00 474 76 208
Omsorgsarbeider 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00 410 63 929
Hjelpepleier 62 46 85 00
Helsefagarbeider 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Avdelingsleder Helse og omsorg 62 46 85 00 930 22 792
Hjelpepleier 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
62 46 85 00 474 78 535
Helsefagarbeider 62 46 85 00
Helsefagarbeider 62 46 85 00
Aktivitør 62 46 85 00 976 29 901
vernepleier 62 46 85 00 412 10 783
Helsefagarbeider 62 46 85 00 992 28 920
Omsorgsarbeider 62 46 85 00
Helsefagarbeider 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
62 46 85 00
Assisttent 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Politiker 62 46 85 00
Kommunefysioterapeut 62 46 85 00 488 68 922
Omsorgsarbeider 62 46 85 00
Tillitsvalgt Fagforbundet 62 46 85 00
Omsorgsformidler 62 46 85 00 990 99 793
Ergoterapeut 62 46 85 00 488 68 925
Sykepleier 62 46 85 00
Psykiatrisk sykepleier 62 46 85 00 474 89 429
Fagarbeider 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Omsorgsarbeider 62 46 85 00

Helse og omsorg - Institusjon

Ansatte i avdelingen Institusjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjelpepleier 62 46 85 00 413 16 420
Assistent 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Konstituert fagleder 62 46 85 00
62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Helsefagarbeider 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Sykepleier, vikar 62 46 85 00
Vikar Pleie-og omsorg 62 46 85 00
Autorisert helsesekretær 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Vikar Pleie- og omsorg 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Vikar Pleie- og omsorg 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Helsefagarbeider 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 85 00
Spesialsykepleier 62 46 85 00
Spl.student 62 46 85 00
Sykepleier
62 46 85 00 474 78 537
Legesekretær/fagarbeider 62 46 85 00
Lærling 62 46 85 00
62 46 85 00
Sykepleier 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Helsefaegarbeider 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Vikar Pleie- og omsorg
Vikar 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Vikar 62 46 85 00
sekretær 62 46 85 00 474 71 653

Helse og omsorg - Kjøkken og vaskeri

Ansatte i avdelingen Kjøkken og vaskeri
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kokk 62 46 85 00
Kjøkkensjef 62 46 85 00 474 78 536
62 46 85 00
Kokk 62 46 85 00

Helse og omsorg - Legekontoret

Ansatte i avdelingen Legekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Turnuskandidat 62 46 63 50
Kommunelege 2 62 46 63 50
Vikar, sykepleier 62 46 63 50
Sykepleier 62 46 63 50
Lege 62 46 63 50
Helsesøster 62 46 63 50
Jordmor 62 46 63 50
Post legekontoret 62 46 63 50
Helsesekretær 62 46 63 50

Kultur og service

Ansatte i avdelingen Kultur og service
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Biblioteksjef 62 46 85 00 990 99 723
Sekretær 62 46 85 00
Førstesekretær 62 46 84 29
Leder for Ungdommens Hus 940 57 484
Sekretær biblioteket 62 46 85 00 489 95 910
førstesekretær 62 46 84 42
Eva P. Lillemo
Sekretær 62 46 84 26
Sekretær 62 46 84 59
Karin Rugsveen
Skatteoppkrever og sekretær 474 72 333

Skatteoppkrever.

Innehar også 20 % sekretærstilling i Kultur og service:  Sentralbord- og skranketjenester, tilflyttervert, sekretæroppgaver, valgmedarbeider. 

Virksomhetsleder 62 46 85 00 990 99 724

Nav

Ansatte i avdelingen Nav
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sosialkonsulent
NAV leder 62 02 36 18

Oppvekst

Ansatte i avdelingen Oppvekst
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Oppvekstsjef 62 46 85 00 906 83 691

Oppvekst - Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent 62 46 85 00 479 08 819
Pedagogisk leder 62 46 85 00
Fagarbeider 62 46 85 00 958 41 791
Nestleder barnehage 62 46 85 00 908 54 380
Assistent 62 46 85 00 416 08 848
Pedagogisk leder 62 46 85 00
Fagarbeider 62 46 85 00
Ped.leder 62 46 85 00 913 42 289
Pedagogisk leder 62 46 85 00
Pedagogisk leder 62 46 85 00 456 37 641
Fagarbeider 62 46 85 00 950 24 374
Pedagogisk leder 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00 414 10 726
Styrer 62 46 85 00 950 70 626
Fagarbeider 62 46 85 00 456 37 643
Lærling 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00 419 35 061
Assistent 62 46 85 00 959 31 923
Fagarbeider spes.ped. 62 46 85 00 456 37 650
Fagarbeider 62 46 85 00 975 52 541
Pedagogisk leder 62 46 85 00
Pedagogisk leder 62 46 85 00

Oppvekst - Berger skole

Ansatte i avdelingen Berger skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 62 46 85 00
Fagarbeider/SFO leder 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00 416 08 848
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00
Rektor 62 46 85 00 400 34 193
Lærer 62 46 85 00
Kulturskolemedarbeider
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00 941 88 571
Barne og ungdomsarbeider 62 46 85 00
Lærling 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00 990 99 628
Kulturskolerektor 913 93 653
Lærer

Oppvekst - Berger skole - Kulturskole

Ansatte i avdelingen Kulturskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kulturskolemedarbeider
Kulturskolerektor 913 93 653
Lærer

Oppvekst - Fagertun skole

Ansatte i avdelingen Fagertun skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 62 46 85 00 450 27 207
Lærer 62 46 85 00 918 66 603
Seniorrådgiver 62 46 85 00 913 46 610
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00 913 41 061
Rådgiver 62 46 85 00 990 99 706
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00
Rektor 62 46 85 00 990 99 703
Lærer 62 46 85 00 994 27 522
Lærer 62 46 85 00 984 17 995
Assistent 62 46 85 00
Inspektør 62 46 85 00 990 99 704
SFO-leder 62 46 85 00
Sekretær 62 46 85 00 990 99 657
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00
Adjunkt 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00

Plan, næring og drift

Ansatte i avdelingen Plan, næring og drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder 62 46 85 00
Driftsoperatør 62 46 85 00
Renholder 62 46 85 00 909 78 252
Renholder 62 46 85 00 414 27 049
Virksomhetsleder 62 46 85 00 917 68 995
Fagkonsulent landbruk 62 46 85 00 951 78 151
Utmarkskonsulent 62 46 85 00 474 72 565
Skogbrukssjef / daglig leder Rendalen kommuneskoger KF 62 46 85 00
Renholdsoperatør 62 46 85 00 481 99 325
Driftsoperatør 62 46 85 00 950 29 151
Byggesaksbehandler 62 46 85 00 400 38 205
Vedlikeholdsleder 62 46 85 00 913 36 391
Tømrer 62 46 85 00 918 40 128
Driftsleder 62 46 85 00 901 18 725
Vaktmester 62 46 85 00 913 12 083
Vaktmester 62 46 85 00 950 29 152
Renholder 62 46 85 00
Arealplanlegger 62 46 85 00 474 72 349
Renholder 62 46 85 00 928 62 067
Renholder 62 46 85 00 416 17 063
Vaktmester 62 46 85 00 913 25 486
Renholder 62 46 85 00 958 06 713
Renholder 62 46 85 00
Oppmålingsingeniør 62 46 85 00 474 72 526

Rådmannens stab

Ansatte i avdelingen Rådmannens stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-rådgiver 62 46 85 00 474 88 204
Organisasjonskonsulent 62 46 85 00 900 64 685
Personalsjef 62 46 85 00 993 75 724
Rådmann 62 46 85 00 404 35 584

Rådmannens stab - Økonomikontoret

Ansatte i avdelingen Økonomikontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomisjef 62 46 85 00 474 72 347
Økonomikonsulent 62 46 85 00 474 72 210
Konsulent 62 46 85 00 474 72 211
Skatteoppkrever 62 46 85 00 474 72 333