For våre ansatte

Her finner du som er ansatt i Rendalen kommune nyttige lenker samt informasjon omkring kommunens saksbehandlings- og arkivsystem, IKT-sikkerhet, post, arkiv og oppdatert informasjon om koronavirussituasjonen.

Presentasjon fra medarbeiderdager oktober 2020 finner du her (PDF, 10 MB).

 

Informasjon til alle ansatte om koronavirussituasjonen: Se her.

Interne stillingsutlysninger

Interne stillingsutlysninger (gjelder Rendalen kommunes ansatte):

Ansatte som ønsker å se hvilke interne stillinger som til enhver tid er lyst ledig i Rendalen kommune, kan gå inn her:  Ledige interne stillinger!

Velkommen som søker!

Post og arkiv

Kontaktinformasjon for post og arkiv:

 

NB! 

Vi minner om at det er saksbehandlers ansvar å sjekke ut bl.a. det med gradering av dokumenter.  Dette må gjøres før postjournal publiseres, og postjournal publiseres dagen etter at dokumentet er journalført.  Hvis det skal være endringer i journalføringen, må saksbehandler varsle postmottak@rendalen.kommune.no om dette før kl. 13.00 dagen etter at dokumentet er journalført/registrert.

 

I politiske saker må alle vedlegg tilknyttes dokumentet/den politiske saken.  NB!  Der dokument skal graderes, må dette være utført i ESA og også påført i saksutredningen + påført bak aktuelle vedlegg som skal skjermes .  Dette er saksbehandlers ansvar. 

 

  • ESA = EDB Sak og Arkiv (kommunens saks- og arkivsystem).

 

Folkeregisteropplysninger:

Folkeregisteropplysninger via KS SvarUt/KS SvarInn/eDialog må ikke benyttes til annet enn forsendelse i ESA.

 

Enkle bruksanvisninger for ESA 8.2.1, ESA-rutiner og publiseringsrutiner (post/sak) kan du finne her: 

Felles Rendalen (J:) / ESA 8.2.1 kursmateriell (brukerveiledninger) 

 

Digital kommunikasjon:

 

Lenker  post og arkiv:

ESA: EDB Sak og Arkiv (kommunens saks- og arkivsystem)
  • Kommunens saksbehandlings- og arkivsystem er EDB Sak og Arkiv; ESA.

 

Du finner brukerhåndbok i venstremenyen (under Hjelp) når du er inne i ESA 8.4.2. 

Enkle bruksanvisninger for ESA, ESA-rutiner, passordregler og publiseringsrutiner (post/sak) kan du finne her: 

Felles Rendalen (J:) / ESA kursmateriell (brukerveiledninger) 

 

Folkeregisteropplysninger:

Folkeregisteropplysninger via KS SvarUt/KS SvarInn/eDialog må ikke benyttes til annet enn forsendelse i ESA.

 

Virksomhetsleder tar kontakt med Christina E. Jensen eller Eva P. Lillemo vedr. tilgang for nye ESA-brukere.  Dette gjelder også ved endringer og deaktivering av ESA-brukere.

 

Spørsmål om journalføring/registrering i ESA rettes til postmottak@rendalen.kommune.no

 

Når det gjelder treghet/heng eller andre problemer m.h.t. ESA, kontakt:

Christina E. Jensen, Eva P. Lillemo eller Kristin Fines Ygre (for PND).

Ovennevnte sørger for å videreformidle feilmeldinger og annet til FARTT og/eller Sikri AS (leverandør av ESA).

 

Digital kommunikasjon:

 

NB! 

Vi minner om at det er saksbehandlers ansvar å sjekke ut bl.a. det med gradering av dokumenter.  Dette må gjøres før postjournal publiseres, og postjournal publiseres dagen etter at dokumentet er journalført.  Hvis det skal være endringer i journalføringen, må saksbehandler varsle postmottak@rendalen.kommune.no om dette før kl. 13.00 dagen etter at dokumentet er journalført/registrert.

 

I politiske saker må alle vedlegg tilknyttes dokumentet/den politiske saken.  NB!  Der dokument skal graderes, må dette være utført i ESA og også påført i saksutredningen + påført bak aktuelle vedlegg som skal skjermes .  Dette er saksbehandlers ansvar. 

 

Lenker  ESA:

Medarbeiderdager oktober 2020 (presentasjon)
IKT-sikkerhet og personvern
Hvordan bruker jeg Teams?

Her en noe oppdatert informasjon til alle som tar i bruk MS Teams eller allerede har tilgang til MS Teams:

  • MS Teams kan benyttes i FARTT ved å logge inn på FARTT skrivebord og starte Teams 365 (Chrome).
  • MS Teams kan også benyttes i FARTT ved å logge seg inn på FARTT 365 ( nytt skrivebord) og starte Teams 365 Online. NB! dette er foreløpig en løsning kun for pilotbrukere av Office 365 og noen utvalgte.
  • MS Teams kan også lastes ned på Iphone, Ipad og PC og benyttes fra disse klientene.

Veiledning for alle FARTT-brukere finnes her:  V:\FARTT 365\Teams 

  1. NB! Det aller første alle nye brukere av Teams må gjøre, er å følge veiledningen som heter Førstegangs oppsett av Office 365.

Gjennomfør alle steg, dette er viktig m.h.t. sikkerhet og funksjonalitet!

  1. Deretter følger man veiledninger som er tilpasset den type utstyr man vil benytte, eks Ipad, Iphone eller PC.
  2. Det er også tatt med en veiledning som beskriver hvordan du som møteleder setter opp et møte i MS Teams.

Krav til utstyr:

Det er absolutt en fordel med headset, d.v.s. hodetelefoner med mikrofon for bruk på Ipad, PC eller tynnklient, dette vil gi bedre lydkvalitet.

Råd:

Dette er en generell info som vi håper er til hjelp, ikke vær redd for å prøve ut løsningen!

Ta kontakt med brukerstøtte eller lokal IKT-ansvarlig hvis du lurer på noe.

Lykke til!

Informasjonssikkerhet ved hjemmekontor

 

Kontaktdata ansatte og folkevalgte

Reglement, retningslinjer m.m. finnes i Compilo (Kvalitetslosen).

Hvis du ikke finner det du leter etter, er det stor sjanse for at det finnes i Compilo.

 

  

 

 

Toppbilde: Øyvind Fredriksson. 

Kontakt

Jens Sandbakken
Personalsjef
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 993 75 724