For våre ansatte

Her finner du som er ansatt i Rendalen kommune nyttige lenker samt informasjon omkring kommunens saksbehandlings- og arkivsystem, IKT-sikkerhet, post, arkiv og oppdatert informasjon om koronavirussituasjonen.

Presentasjon fra medarbeiderdager oktober 2020 finner du her (PDF, 10 MB).

 

 

Tynset studie- og høgskolesesenter
Spørsmål til KOSTRA? (KOSTRA-hjelpen)

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

Kommuner og fylkeskommuner rapporterer regnskapsinformasjon og informasjon om tjenester til staten ved SSB. Data som er rapportert inn, blir publisert på SSBs nettsider om KOSTRA som grunnlagsdata eller satt sammen og publisert som nøkkeltall. Nøkkeltall og grunnlagsdata skal bidra til å gi innbyggere, media, kommunesektoren selv, staten og andre, muligheten for å få informasjon om det meste av kommuners og fylkeskommuners virksomhet. Denne informasjonen skal også bidra til åpenhet, gjennomsiktighet og å gi muligheten for å forbedre tjenestetilbudet i kommunesektoren. 

For dere som arbeider med regnskap eller annen rapportering har kommunen tilgang til et hjelpeverktøy dersom dere har spørsmål og lurer på om dere har rapportert riktig. KOSTRA-hjelpen er en nettside hvor dere kan søke på stikkord og finne ut hvordan dere skal velge konto i regnskapet for ulike kjøp av varer og tjenester, hvordan tilskudd skal føres, håndtering av mva, m.m. Denne oppdateres løpende med de endringene staten velger å legge inn i KOSTRA, så bruk denne aktivt ved spørsmål!

Lenken nedenfor gir deg tilgang og dersom du ikke har opprettet en bruker allerede kan du enkelt gjøre det selv: ALLE med mailadresse som slutter på @rendalen.kommune.no aksepteres som brukere når dere oppretter bruker/logger dere på, dvs. det er IKKE økonomiavdelingen som oppretter deg som bruker, det gjør du selv.

KOSTRAhjelp - Konteringshjelp for kommunen

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på: ta kontakt med Økonomiavdelingen

Interne stillingsutlysninger

Interne stillingsutlysninger (gjelder Rendalen kommunes ansatte):

Ansatte som ønsker å se hvilke interne stillinger som til enhver tid er lyst ledig i Rendalen kommune, kan gå inn her:  Ledige interne stillinger!

Velkommen som søker!

Post og arkiv

Kontaktinformasjon for post og arkiv:

 

NB! 

Vi minner om at det er saksbehandlers ansvar å sjekke ut bl.a. det med gradering av dokumenter.  Dette må gjøres før postjournal publiseres, og postjournal publiseres dagen etter at dokumentet er journalført.  Hvis det skal være endringer i journalføringen, må saksbehandler varsle postmottak@rendalen.kommune.no om dette før kl. 13.00 dagen etter at dokumentet er journalført/registrert.

 

I politiske saker må alle vedlegg tilknyttes dokumentet/den politiske saken.  NB!  Der dokument skal graderes, må dette være utført i ACOS Websak og også påført i saksutredningen + påført bak aktuelle vedlegg som skal skjermes . Dette er saksbehandlers ansvar. 

 

  • ACOS Websak - Sak og Arkiv (kommunens saks- og arkivsystem).

 

Folkeregisteropplysninger:

Folkeregisteropplysninger via KS SvarUt/KS SvarInn/eDialog må ikke benyttes til annet enn forsendelse i ACOS Websak.

 

Du finner brukerhåndbok i venstremenyen (under Online hjelp) når du er inne i ACOS Websak. 

Enkle bruksanvisninger for ACOS Websak, og publiseringsrutiner (post/sak) kan du finne i Teams- kanalen ACOS F-Sak og arkiv, på hjelpesidene i Websak og i Arkivplan for Rendalen kommune.

 

Digital kommunikasjon:

 

Lenker  post og arkiv:

ACOS Websak - Sak og Arkiv (kommunens saks- og arkivsystem)
  • Kommunens saksbehandlings- og arkivsystem er ACOS Websak.

 

Du finner brukerhåndbok i venstremenyen (under Online hjelp) når du er inne i ACOS Websak. 

Enkle bruksanvisninger for ACOS Websak, og publiseringsrutiner (post/sak) kan du finne i Teams- kanalen ACOS F-Sak og arkiv, på hjelpesidene i Websak og i Arkivplan for Rendalen kommune.

Folkeregisteropplysninger:

Folkeregisteropplysninger via KS SvarUt/KS SvarInn/eDialog må ikke benyttes til annet enn forsendelse i ACOS Websak

 

Virksomhetsleder tar kontakt med Christina E. Jensen  vedr. tilgang for nye ACOS Websak-brukere.  Dette gjelder også ved endringer og deaktivering av ACOS websak-brukere.

 

Spørsmål om journalføring/registrering i ACOS rettes til superbruker på din enhet, eller postmottak@rendalen.kommune.no

 

Når det gjelder treghet/heng eller andre problemer m.h.t. systemet, kontakt:

Christina E. Jensen, eller Kristin Fines Ygre (for PND).

Ovennevnte sørger for å videreformidle feilmeldinger og annet til FARTT og/eller ACOS.

 

Digital kommunikasjon:

 

NB! 

Vi minner om at det er saksbehandlers ansvar å sjekke ut bl.a. det med gradering av dokumenter.  Dette må gjøres før postjournal publiseres, og postjournal publiseres dagen etter at dokumentet er journalført.  Hvis det skal være endringer i journalføringen, må saksbehandler varsle postmottak@rendalen.kommune.no om dette før kl. 13.00 dagen etter at dokumentet er journalført/registrert.

I politiske saker må alle vedlegg tilknyttes dokumentet/den politiske saken.  NB!  Der dokument skal graderes, må dette være utført i ACOS Websak og også påført i saksutredningen + påført bak aktuelle vedlegg som skal skjermes .  Dette er saksbehandlers ansvar. 

Lenker:

IKT-sikkerhet og personvern
Forsikringsportal

Rendalen kommune har fra 01.01.2022 samlet alle sine forsikringer hos Söderberg & Partners, en forsikringsmegler som innhenter forsikringer for alle områder kommunen trenger dekning på. En forsikringsmegler innhenter tilbud fra ulike tilbydere, og det kan endres fra år til år hvem som da faktisk yter forsikringen til kommunen: ett år kan KLP ha forsikringen på bilene våre, men året etter kan det endres til Gjensidige om S&P oppnår en bedre pris og vilkår fra dem.

For at det skal være enkelt for kommunens administrasjon og ansatte å følge opp forsikringene, melde skader, endre objekter og så videre, er all informasjon samlet i en portal hos S&P. Ved å følge lenken nedenfor finner dere all relevant informasjon om forsikringene våre: 

Forsikringsportal Rendalen kommune

 

Hvordan bruker jeg Teams?

Her en noe oppdatert informasjon til alle som tar i bruk MS Teams eller allerede har tilgang til MS Teams:

  • MS Teams kan benyttes i FARTT ved å logge inn på FARTT skrivebord og starte Teams 365 (Chrome).
  • MS Teams kan også benyttes i FARTT ved å logge seg inn på FARTT 365 ( nytt skrivebord) og starte Teams 365 Online. NB! dette er foreløpig en løsning kun for pilotbrukere av Office 365 og noen utvalgte.
  • MS Teams kan også lastes ned på Iphone, Ipad og PC og benyttes fra disse klientene.

Veiledning for alle FARTT-brukere finnes her:  V:\FARTT 365\Teams 

  1. NB! Det aller første alle nye brukere av Teams må gjøre, er å følge veiledningen som heter Førstegangs oppsett av Office 365.

Gjennomfør alle steg, dette er viktig m.h.t. sikkerhet og funksjonalitet!

  1. Deretter følger man veiledninger som er tilpasset den type utstyr man vil benytte, eks Ipad, Iphone eller PC.
  2. Det er også tatt med en veiledning som beskriver hvordan du som møteleder setter opp et møte i MS Teams.

Krav til utstyr:

Det er absolutt en fordel med headset, d.v.s. hodetelefoner med mikrofon for bruk på Ipad, PC eller tynnklient, dette vil gi bedre lydkvalitet.

Råd:

Dette er en generell info som vi håper er til hjelp, ikke vær redd for å prøve ut løsningen!

Ta kontakt med brukerstøtte eller lokal IKT-ansvarlig hvis du lurer på noe.

Lykke til!

Informasjonssikkerhet ved hjemmekontor

 

Kontaktdata ansatte og folkevalgte

Reglement, retningslinjer m.m. finnes i Compilo (Kvalitetslosen).

Hvis du ikke finner det du leter etter, er det stor sjanse for at det finnes i Compilo.

 

 

 

  

 

 

Toppbilde: Øyvind Fredriksson. 

Kontakt

Jens Sandbakken
Personalsjef
E-post
Telefon 99 37 57 24
Mobil 99 37 57 24