Leverandørfakturaer til Rendalen kommune

Skal du sende et krav til Rendalen kommune er det en del forhold og informasjon som er påkrevd, dette gjelder både lovmessige krav samt informasjon internt i Rendalen kommune for å sikre en effektiv arbeidsflyt og at kravet betales til korrekt tid.

Rendalen kommune følger sentrale føringer om innføring av elektroniske formater på krav som sendes til kommunen og varsler en innskjerping på dette i løpet av 2018: leverandører som ikke etterlever kommunens retningslinjer vil få kravet returnert med informasjon om hvilke forhold som må korrigeres skal kravet aksepteres av Rendalen kommune.

Mer info om nasjonale retningslinjer kan dere lese om på www.difi.no.

 

Rendalen kommune sine retningslinjer for mottak av krav fra leverandører:

 • Fakturaer skal mottas elektronisk i formatet EHF
  • Rendalen kommune er registrert i ELMA (sentralt register over de som kan motta EHF-formatet) med vårt organisasjonsnummer som id: 940 028 515
  • For de som har regnskapssystemer som ikke er oppdatert med EHF-formatet enda ønskes fakturaene tilsendt i pdf-format til okonomi@rendalen.kommune.no
  • Papirfakturaer mottas kun etter avtale med økonomiavdelingen og skal minimum da være i A4-format
 • Alle fakturaer skal ha minimum 30 dagers betalingsfrist
  • Dette gjelder både avtaleleverandører samt ved enkeltstående kjøp
 • Fakturaen skal inneholde bestillerreferanse: 5-sifret
 • Fakturaadresse:
  • Alle fakturaer skal ha fakturaadresse som angitt nedenfor uavhengig av lokasjon, bestiller, virksomhet osv.
  • RENDALEN KOMMUNE, Hanestadveien 1, 2484 Rendalen

 

_________________________________________________________________________________________

Kontakt:  Ida Laila Høye

Artikkelliste