For deg som er folkevalgt

Her vil du som er politiker i Rendalen finne nyttige lenker:

Visma.net Expense (innlogging) i f.b.m. godtgjøring

Du som "sitter" i styrer, råd eller utvalg som valgt representant for Rendalen kommune skal normalt få møtegodtgjørelse. Du har også krav på kjøregodtgjørelse, kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste og dekning av andre utgifter.

For å få godtgjøring må du i utgangspunktet registrere møtedeltakelse, kjøring o.s.v. i et elektronisk verktøy som heter Visma.net Expense.

 

Visma.net Expense:

___________________________________________________________________________

Kontaktperson:  Kari J. Høye

Kontaktdata folkevalgte og ansatte

 

  

Kontakt

Linda Døsen
Ordfører (representerer Ap)
E-post
Telefon 909 77 531
Mobil 456 33 927