HØRING – utvidet jakttid på bever 2022 - 2028

Rendalen kommune sender med dette ut forslag om videreføring av lokal forskrift på utvidet jakttid på bever til 15. mai.

Høringsdokumentet kan leses her! (PDF, 165 kB)

Uttalelser til høringen sendes til Rendalen kommune innen 04.03.2022.