Kommunestyret vedtok i møte 28.04.2022 reguleringsplan 201903 Nedre Renåskarven hytteområde. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Rendalen kommune sender med dette ut forslag om videreføring av lokal forskrift på utvidet jakttid på bever til 15. mai.