Forslag til ny gebyrforskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering er lagt ut på høring. Frist for innsendelse av uttalelser er satt til 20.10.2022.

Det er oppgitt feil frist i høringsbrevet (20.09.2022). Riktig frist er 20.10.2022.

Rendalen kommune sender med dette ut forslag om videreføring av lokal forskrift på utvidet jakttid på bever til 15. mai.