Aktuelt

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. I YouTube-filmen: https://youtu.be/v1W249tl1vA får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet). 

Et tilbud til deg mellom 20-25 år.

Kommunene i Nord-Østerdal har gått sammen om en felles søknad til Fylkesmannen i Innlandet om støtte fra Klima- og miljøprogrammet. Tiltakene retter seg mot landbruket og utfordringer med landbruksplast. Landbrukskontoret i Alvdal/Tynset leder arbeidet, mens Rendalen kommune deltar sammen med Rendalen bondelag i arbeidsgruppa.

I dag er det sendt ut eiendomsskatteseddel og lagt ut eiendomsskattelister til offentlig ettersyn i tre uker. Eiendomsskattelisten er sortert på gårds- og bruksnummer og viser taksten for eiendommen, skattenivå, promillesats, skatt for 2020 og eventuelt fritak.

Det er for tiden store utfordringer knyttet til det private skogsveinettet i kommunen. Skogbrukssjefene i kommunene i Nord-Østerdal har satt opp en kursserie bestående av 3 forskjellige kurs. Det er fokus på organisering av veilag, økonomi – det er i stor grad snakk om store investeringer, og ikke minst er det viktig med et systematisk og løpende vedlikehold.

NMK-Rendalen informerer om at det for tiden ikke er åpnet noen snøscooterled grunnet manglende snøforhold.

Rendalen kommune ønsker innspill på skrivemåten for en del lokale stedsnavn i forbindelse med at vi har mottatt varsel om oppstart av navnesak fra Kartverket.

Miljødirektoratet, Mattilsynet, NINA og Veterinærinstituttet har sendt ut brev om håndtering av CWD i 2020.