Aksellastrestriksjoner

Med hjemmel i vegtrafikkloven § 7 innføres det aksellastrestriksjoner på kommunale veier fra og med tirsdag 9.04.2024 iht. liste:

StrekningAksellast i teleløsningen
Berget. Hornset

4 t

Gamleveien. Otta bru - Åkre

4 t

Moraveien. Åkre - Fiskvikstøa

4 t

Grøttingveien. Hanestad

4 t

Kvernesmoveien

4 t

Fjellveien.Unset

4 t

Brøtaveien

4 t 

Lomnesveien

4 t

Flatveien. Unset

4 t

Bjønngardsveien

4 t

Rønningen. Hanestad

4 t

Stasjonsveien. Hanestad

4 t

Kontakt

Tore Hornseth
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 95 02 91 51