Aktuelt

Varaordfører Henning Dalbakk holdt den offisielle 17. maitalen i Rendalen i år. Du kan se talen ved å følge koblingen her.

Forskriften trer i kraft fra og med mandag 17.mai og gjelder til og med torsdag 20.mai 2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

Les hele forskriften her. (PDF, 47 kB)

Interkommunal "Koronatelefon"  901 47 166 er åpen mellom kl. 10.00 og 14.00 i helgen 15. og 16. mai, samt 17. mai.

Over helga er det vanlig tider:  08.00-15.30. 

Følg oppdatering av koronasituasjonen her.

Ettermiddagen 12. mai fikk Tynset kommune beskjed om 9 bekreftede smittetilfeller. Smitte er funnet på flere skoler og barnehager, og også på Nord- Østerdal videregående skole. 

Tynset jobber nå med testing for å få oversikt over situasjonen.

Velkommen til Storsalen, kulturhuset på Tynset onsdag den 19.mai

 

Kommunestyret vedtok i møte 29.4.2021 reguleringsplan 202002 Lysinga vannverk. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Informasjonsmøtet mandag 10. mai kl. 19 om planprogram og oppstart av revidering av kommuneplanens arealdel er dessverre avlyst. Vi skal snart sette en ny dato for møtet. 

Rendalen kommunestyre har sending fra møtet med start kl. 19.00. For å følge sendingen kan du klikke her.

Vi ønsker å hente inn opplysninger om kjente flom- og skredhendelser, skader påført ved overvann og styrtregn og lignende hendelser knyttet til naturfare. Kartleggingen skal brukes sammen med aktsomhetskart for naturfare for å lage hensynssoner for arealdelen og vil være viktig for å kvalitetssikre eksisterende aktsomhetsområder.