Aktuelt

All utleie av kommunens møtelokaler, med unntak av Åkrestua, stenges for utleie til eksterne inntil videre for å forebygge smittespredning.

Reguleringsplanen for Storsjøen fiskecamp ble vedtatt i kommunestyret 29.10.2020 sak 71/20. Frist for å klage på vedtaket er 11.12.2020. 

Feste Nordøst AS varsler på vegne av Lysinga vannverk SA om oppstart av reguleringsplanarbeid for vannverket. Uttalelser sendes til Feste Nordøst AS, se kontaktinformasjon i varslingsbrevet. Frist for uttalelser settes til 14.12.2020. 

Fiskeforskrift for Storsjøen, Rena og Mistra og dens ifallende bekker og elver er på høring med frist 15. des. Her finner du høringsdokumentene.

HO-20-08: Kontormøbler

Vi har hatt to kvelder med influensavaksinering, fordelt på innbyggerne i risikogruppene. Siste kvelden ble vi tomme for vaksiner.

Det er viktig at vi tenker på smittevern og følger rådene fra helsemyndighetene, samt følge nasjonale oppfordringer og bestemmelser som er innført for å begrense og stoppe smittespredning av koronaviruset.

7. november

Tilskudd til tettere planting

Tilskudd til suppleringsplanting

25. november

Tilskudd til ungskogpleie/avstandsregulering

Tilskudd til markberedning

30.november

Utbetaling av tilskudd til skogbilveibygging

Utbetaling av tilskudd til høye driftskostnader

Politikerne i Rendalen kommune har vedtatt å innføre Aktivitetskort fra høsten 2020.

Det har i dag blitt bekreftet at de to familiemedlemmene til personen som i går testet positivt på Covid-19, også har testet positivt på Covid-19.