Aktuelt

Har du lyst til å bidra som bøssebærer? 

Årets TV-aksjon NRK går til Plan Internationals arbeid for å bekjempe barneekteskap. Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort mens hun fortsatt er barn, og denne utviklingen ønsker vi å stoppe! Barneekteskap er vold mot barn. Les mer om TV-aksjonen her.

Rendalen kommune og Øiseth Hotell innbyr til middag den 5. 6. og 7. oktober

På bakgrunn av smittesituasjonen i Rendalen de siste dagene, har smittesporingsteamet gjort en iherdig innsats med å oppspore nærkontakter til smittede personer. Nærkontaktene blir nå fortløpende testet ved Rendalen legekontor, der ingen flere så langt har avlagt positiv test. Dette medfører at smittesituasjonen synes å være under kontroll og godt ivaretatt.

 

 

De siste vannprøvene viser fortsatt for store bakterieforekomster i vannet og vi arbeider nå med å få på plass et opplegg for tilsetning av klor for å få bukt med bakteriene i ledningsnettet. Dette vil ta litt tid og vi må derfor opprettholde påbudet om å koke vannet som nyttes til drikke og matlaging ut uke 39.

Dette følges opp av nye vannprøver.

Lysinga Vannverk

Kjetil Granrud

Det er i dag avdekket et nytt smittetilfelle i Rendalen kommune. Denne gangen er det en ansatt i hjemmetjenesten som har testet positivt.

Det er i dag uttatt 9 nye vannprøver som omgående er levert til analysering. Fullstendig svar på disse prøvene har vi ikke før tirsdag ettermiddag. Det betyr at pålegget om koking av vannet videreføres ut uke 38.

Vi lanserer nå en ny kartløsning for reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel. På arealplaner.no kan du enkelt søke opp gjeldende planer, pågående planarbeid eller se planstatus for din eiendom.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar skal få tilbud om 3. dose koronavaksine. Disse er delt inn i hovedsak to ulike grupper av pasienter:

Sweco AS har utarbeidet en skredfarerapport for Øvre Rendal i forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel og mulig salg av BAS (Bergset aktivitetssenter). 

Smittesituasjonen i Rendalen 12. september.

Ingen flere smittede, antallet pr. nå er dermed fortsatt 4. Av 20 nærkontakter som testet seg i dag, var det 20 negative svar på hurtigtestene. Vi ber fortsatt alle om å ha lav terskel for testing dersom symptomer, selv om du er vaksinert.