Aktuelt

Rendalen kommunestyre ønsker å utrede muligheter for etablering av møteplass for barn på Bergset, Otnes og Åkrestrømmen. Plasseringen må være slik at møteplassene er med på å bygge opp under næringslivet på stedet.

Rendalen kommune har gleden av å invitere foreldre som har barn i aldersgruppa 5 – 7 år til gruppeveiledning i programmet Circle of Security (COS-P), Trygghetssirkelen. 

KURSET ER GRATIS og går over 7 kvelder med oppstart 08.03.23.

Vi tilbyr barnepass for kursdeltakernes barn på alle kurskvelder.

Påmelding sendes på e-post til Oppvekstsjef Marie Giil : marie.giil@rendalen.kommune.no  

Klikk på linken for å lese mer: Foreldreveiledning COS-P - Rendalen kommune

 

Det er for tiden mye bevegelse i hjorteviltet og større fare for påkjørsler. Vi ber alle om å være observante og senke farten på utsatte strekninger.

 

Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober-desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.

I kommunestyremøtet den 15.12.2022 ble det vedtatt at gebyr for søknad om riving settes til kr 0,- i 2023. Vær imidlertid oppmerksom på at du fortsatt må søke om tillatelse, les mer her.

Barnevernstjenesten trenger flere besøkshjem som kan gjøre en jobb for barn i Nord-Østerdal.

Fra 1. april 2023 har MHBR ledig 100 % fast stilling som branningeniør/-inspektør. Kontorsted er ved brannforebyggende avdeling i Elverum. Stillingen vil innebære en del reisevirksomhet i våre eierkommuner

Vi minner om at gratis selvtester deles ut på kommunehuset og biblioteket. 

Ordningen med Fylkeskommunale Vassdragsmidler videreføres til 2023.

SR Produkter AS er en vekstbedrift, som tilbyr varig tilrettelagt arbeid for personer med uføretrygd bosatt i Rendalen og Stor-Elvdal.