Språkrådets tilskuddsordning for innsamling og registrering av stedsnavn

Språkrådet forvalter en tilskuddsordning for innsamling og registrering av stedsnavn, og i år er det 1 540 000 kroner som skal fordeles på ulike stedsnavnprosjekter.  Det er mulig å søke både for kommuner, privatpersoner, historielag og andre lag og foreninger.  Årets søknadsfrist er 1. mai. 

Du finner mer informasjon på Språkrådets nettsider: