KUNNGJØRING AV MEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN OG TINGRETTEN

I henhold til domstolloven § 68 kunngjøres det med dette at valgkomitéen i Rendalen kommune i møte 05.06.2024 har fremmet forslag til valg av følgende jordskiftemeddommere til Østre Innlandet Jordskifterett og meddommere til Østre Innlandet tingrett:

Valg av meddommere til Østre Innlandet Jordskifterett for perioden 01.01.2025 – 31.12.2028

Innstilling i valgkomitéen 05.06.2024

Som meddommere til Østre Innlandet Jordskifterett for perioden 01.01.2025 – 31.12.2028 velges:

  • Jardar Olav Ellevold
  • Kjell Sveinar Nytrøen
  • Anne Berit Lutnæs
  • Randi Thorshaug
  • Ylva Sneltvedt
  • Tor Ove Midttun

 

Valg av meddommere til Østre Innlandet tingrett for perioden 01.01.2025 – 31.12.2028

Innstilling i valgkomitéen 05.06.2024

Som meddommere til Østre Innlandet tingrett for perioden 01.01.2025 – 31.12.2028 velges:

  • Karin Lervang
  • Ingrid Martinsen Weiseth
  • Øyvind Nytrøen
  • Geir Aasbrenn

 

Eventuelle innvendinger til valgkomitéens innstilling meldes til Rendalen kommune postmottak@rendalen.kommune.no innen 19.06.2024. 

Kontakt

Birgitte Haugan Nytrøen
Konsulent
E-post
Telefon 45 65 85 33