Aktuelt

Samfunnet er i en svært sårbar og vanskelig situasjon for tiden. Korona, eller Covid-19, er på alles lepper og diskuteres i både media, sosiale media og folk imellom. Ikke å undres over det, når en ser konsekvenser og omfang av en slik pandemi. Alle støtter nå opp om vår helsetjeneste, enten det er i statlig regi eller kommunal regi.

 

Fra og med i dag 1. april skal alle hundeeiere holde hunden sin i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt. Dette er hjemlet i hundeloven § 6. Vi ber om at alle hundeeiere er sitt ansvar bevisst i forhold til viltet som går mot yngleperioden sin og er svært utsatt og sårbare ved jaging. Det nærmer seg også at bufe slippes ut i det fri og disse tåler dårlig jaging av hund. Man skal også tenke på at det er folk som er redde for hunder uavhengig av hvor snill hunden er.

Fylkesmannen foreslår å utvide Hanestadvola naturreservat i Rendalen og Stor-Elvdal kommuner. Høringsfristen er satt til 8. mai.

"Kommunene Folldal, Alvdal, Tolga, Tynset og Rendalen fattet 19. mars likelydende vedtak, gjeldende i sju dager fram til 26. mars, basert på smittevernlovens § 4.1 for å bremse spredning av Covid-19 inn til  kommunene. Alle deltakende kommuner har opplevd stor støtte for dette vedtaket fra privatpersoner og bedrifter. Vårt inntrykk er at forståelsen for smittesituasjonen er svært god og at mange gjør sitt ytterste for å hindre spredning av smitte. 

Det er den 25. mars blitt enighet mellom disse kommunene om at vedtak fra 19. mars ikke forlenges. Det erstattes av en sterk oppfordring om at personer som kommer inn i kommunene fra et område utenfor Fjellregionen oppfordres til hjemmekarantene i 14 dager for å redusere faren for spredning av koronavirus.  

Kommunene støtter regjeringa sitt mål i å utsette og stoppe videre spredning av Koronaviruset. Vi anmoder sterkt til at råd som er gitt til bedrifter og enkeltpersoner videreføres i tida framover for å hindre spredning av smitte. Det trengs ikke lenger å søke om dispensasjon, men alle kommunene i dette samarbeidet er behjelpelig med gode råd for smittevern til bedriftene"

Eventuelle spørsmål om pressemeldingen rettes til kommuneoverlege i Tynset Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng.

 

Her kommer en hilsen fra rådmann:  Til alle ansatte.  (PDF, 25 kB)

 

 

 

Olje- og energidepartementet (OED) har sammen med Norges vassdrags- og energidirektorat startet prosessen med endringer i konsesjonsprosessen for vindkraft på land. Rendalen kommune er engasjert i saken og har gitt et innspill som du kan lese her.

Vi ønsker svar fra næringslivet på en del spørsmål i f.b.m. koronavirussituasjonen.

 

 

I forbindelse med koronasituasjonen vi nå står i, har Rendalen formannskap fattet slikt vedtak i sitt møte 17.03.20, saksnr. 21/20:

Skriv fra kommunepsykologen.

Som du sikkert har sett har vi fått en nyansatt; nemlig chatboten Kommune-Kari.