Aktuelt

Her finner du utredningen med følgebrev for snøscooterled fra Vamfjellet til Engerdal kommunegrense. Høringsfrist er satt til 25. august 2020. Innspill sendes til postmottak@rendalen.kommune.no.

Her får du kjøpt fiskekort i det meste av vann, innsjøer og elver i kommunen.

Mange planlegger hytteferie i år, og det er viktig å tenke brannsikkerhet også på hytta.

Det er bevilget 50 millioner kroner i en ekstraordinær tilskuddspakke for skogbruket. Formålet er å opprettholde hogstaktivitet, og drifter med svak driftsøkonomi for skogeier og mye maskintid per produsert skogsvirke prioriteres.

Gjennomføring av tilsyn/feiing av fritidseiendommer må utsettes noe grunnet koronasituasjonen. Vedlagt er ny tidsplan for gjennomføring. 

Forslag til reguleringsplan 201904 Storsjøen fiskecamp legges ut til høring og offentlig ettersyn. Planområdet ligger på Botillen ved Sjølisand. Formålet med planen er å regulere til campingplass, båtplass og utvidelse av molo, sikre eksisterende vannkilde og regulere til kombinert formål bolig/kontor/lager.

Folkemøtet 15. juni på kommunehuset samlet mange engasjerte. Det ble gitt orienteringer om prosessen som har vært og faktaopplysninger om byggets tilstand, tidligere bruk og økonomi. 

Rendalen kommune trenger renholdere som kan starte umiddelbart, eller så snart som mulig.

Dersom du har mulighet ta kontakt med Tore Hornseth på tlf nr 951 29 151 eller mail tore.hornseth@rendalen.kommune.no.

Kommunestyret vedtok i møte 28.5.2020 reguleringsplan 201901 Rv. 3 Kiva og Tingstadbekken bruer. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.