Aktuelt

Flere minstepensjonister, uføre og andre med lave inntekter kan få bostøtte i vinter. Regjeringen og SV har avtalt å styrke bostøtten slik at flere med lave inntekter og høye boutgifter kan få bostøtte til høye strømutgifter.

 

Rendalen bibliotek er åpent for besøkende, men du kan også benytte deg av vår takeaway-ordning. 
Når vi har pakket og gjort klar bøkene får du tilsendt en melding. Bøkene kan hentes ved hovedinngangen til kommunehuset. 

Nå må vi ha færre nærkontakter, og det viktigste er:

Si ja til vaksine.

Hold deg hjemme og test deg når du er syk.

 

Det Norske Beverprosjektet ber jegere om å levere inn skutte beverhunner for å kartlegge fødselstidspunktet i hele Norge.

Rendalen kommune har fått bekreftet positiv PCR-test på ytterligere to personer slik at vi idag nå har 3 personer satt i isolasjon, og 6 personer i karantene. 

Vi viser også til de nasjonale tiltakene som trer i kraft fra midnatt, og tilhørende lokale tiltak på vår korona-side, les mer her.

Kommunen inviterer til nytt møte vedrørende flomsikring av Elvål. Formålet med møtet er å finne en løsning som innbyggerne på Elvål kan akseptere. Møtet holdes den 13.01.2022 på kommunestyresalen i Øvre Rendal kl. 19:00. NVE vil delta og presentere forslag til sikring. Det tas forbehold om endringer grunnet Covid-19-restriksjoner.

Det varsles med dette om utvidelse av planområdet, jf. illustrasjon i oppstartsbrev 3.12.2021. 

Rendalen kommune eskalerer vaksineprogrammet slik at vi får vaksinert de over 65 år før jul. Dette betyr:

 

  • Vaksine 1. desember går som planlagt og de som har fått beskjed møter på NAV Otnes som avtalt.
  • De som fikk dose 2 i tidsrommet januar til juni 2021 og som er 75 år eller eldre får tilbud om vaksine onsdag 15. desember i tiden mellom 09:00 til kl. 15.00. Det er ikke noe bestemt tidspunkt man skal møte på, men i dette tidsrommet. Venting må påregnes, og venting vil skje utendørs. De som ankommer i Taxi og som skal ha denne i retur, bes si ifra da de vil bli prioritert.
  • De som fikk dose 2 i tidsrommet januar til juni 2021 og som er født i aldersgruppen 65 til 74 år får tilbud om vaksine mandag 20. desember i tiden mellom 09:00 til kl. 15.00. Det er ikke noe bestemt tidspunkt man skal møte på, men i dette tidsrommet. Venting må påregnes, og venting vil skje utendørs. De som ankommer i Taxi og som skal ha denne i retur, bes si ifra da de vil bli prioritert.

Enkelte avvik i gruppene kan forekomme utfra tidligere ombookinger.

For de som ikke er omfattet av punktene overfor, vil det komme ny informasjon senere.

Alle som har pårørende og bekjente i denne gruppen oppfordres til å hjelpe sine med å sjekke når de fikk vaksine sist og minne de på ny time. 

Som en del av at Heimevernet er 75 år mandag 6. desember, kan alle soldater, befal og offiserer i Heimevernet bruke uniform på jobben/skolen om arbeidsgiver eller studiested samtykker i dette denne dagen.