Aktuelt

I forrige uke startet opplæringen av fem personer som skal besiktige alle bolig- og fritidseiendommer i løpet av sommeren.

Det er i dag sendt ut informasjonsbrev til alle som eier næringseiendom i kommunen. I informasjonsbrevet (PDF, 455 kB) kan du lese mer om eiendomsskatt, hvem som får brevet og hvilke eiendommer det gjelder. Eiere av bolig- og fritidseiendommer har fått brev tidligere.

Kommunen vil avholde et arbeidsmøte i etterkant av 17. mai der vi inviterer lag, foreninger og andre interesserte til å delta. Formålet med møtet er å veilede og bistå i prosessen rundt høringsuttalelse til NVEs plan om vindkraft. Vi ber om at de som vil delta gir beskjed til Øyvind Fredriksson på e-post: ofr@rendalen.kommune.no. Mer informasjon kommer.

Foto: Øyvind Fredriksson

Rendalen kommune avholdt et åpent orienteringsmøte i går om NVEs forslag til nasjonale rammer for vindkraft. Det var langt over 100 deltagere og engasjementet var stort.

1. april trådte båndtvangspåbudet i kraft.

Vi sender nå ut informasjonsbrev om eiendomsskatt til alle som eier bebygd eiendom i kommunen. Kommunestyret vedtok i juni 2018 å utvide eiendomsskatteområdet til å gjelde all fast eiendom, også bolig- og fritidseiendommer, fra og med skatteåret 2020. Du kan lese mer på siden om eiendomsskatt.

 

Hjemmetjenesten ønsker å komme i kontakt med folk som tar på seg oppdrag (betalingstjenester) som:  Snømåking, vedbæring, husvask, strøing, sette ut søppelsekker der det trengs før søppelbilen kommer og annet forefallende arbeid som ikke hjemmetjenesten utfører.

 

Flendalen-Sjølimarka Veilag og Sameiet Slemdalsveien gikk 1. januar 2019 over til ny bomløsning. Les mer i informasjonsskrivet fra veilaget. (PDF, 223 kB)

KS Hedersmerke med diplom og Norges Vel hedersmedalje for h.h.v. 25 og 30 års sammenhengende tjeneste i Rendalen kommune ble delt ut under en markering ved Mistra Hotell 12. desember 2018.

Fjellkroken naturreservat ble opprettet ved Kongelig Resolusjon den 7. desember 2018. Vernet er et ledd i arbeidet med frivillig vern av skog. Formålet med vernet er å ivareta en noenlunde intakt gammelskog av gran og furu. Området har stor betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for en rekke arter knyttet til eldre barskog.