Aktuelt

Neste sommer vil internasjonale fiskere i verdensklasse bli kjent med Glomma, Atna, Mistra og Storsjøen i Østerdalen. 

Ungdommens hus er i gang igjen, og har fått på plass ny leder og ny klubbleder for de yngre. 

I forkant av sammenslåingen av Hedmark og Oppland fylker har flere fylkesveier i Innlandet fått nye veinummer. Det samme har skjedd i  hele landet for øvrig.

 

 

Det er påvist harepest i Øst-Norge og Hedmark. Dette er en bakteriesykdom som kan overføres fra hare, lemen og andre smågnagere til mennesker og andre dyr.

Dersom man blir smittet, vil sykdomstegn kunne oppstå etter 3-5 dager. Det vil da komme til uttrykk gjennom influensalignende symptomer. I så fall ta umiddelbart kontakt med fastlege. Harepest behandles effektivt med antibiotika. Det er derfor ingen grunn til å være redd eller få panikk på grunn av dette. Men noen forsiktighetsregler kan tas i bruk.

Dersom du finner døde dyr av nevnte slag, er hovedregelen at du ikke skal røre disse, eller la hund og/eller katt komme i nærheten av disse. Må du forflytte et dødt dyr, må engangshansker eller tilsvarende benyttes. Dersom du finner et dødt dyr på veien, eller der mennesker og dyr ferdes, sørg for å grave det ned eller steine det. Sørg for at det ikke kommer i kontakt med drikkevann.

Den største faren for smitte er overføring av bakterie via vann. Det er derfor en anbefaling fra helsemyndighetene om å dekke til og beskytte dersom man har drikkevann fra brønn, og at man ikke skal drikke fra bekker eller annet vann i naturen. Må disse vannkildene benyttes, anbefales det å koke vannet. Koking av vann fjerner smittefaren. Smitte kan også overføres fra støv fra avføring samt kontakt. Smitte kan også overføres fra andre dyr som mygg og flått. Dersom du må fjerne avføring, f.eks. muselort, skal du benytte våt klut og ikke kost/støvbrett.

Kjæledyr og husdyr er som regel lite mottakelig, men hunder som smittes får typisk litt feber og nedsatt matlyst i noen dager. De blir som regel ikke alvorlig syke, og symptomene går som regel over etter noen dager. Dersom du har mistanke om at ditt husdyr kan være smittet, må du ikke la dyret slikke deg eller være i kontakt på måter som kan gi overføring av smitte.

Det er ikke nødvendig å varsle kommunen eller fallviltmannskap om alle tilfeller av døde harer dersom det ikke er noe helt spesielt.

 

For mer informasjon se linken: https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/tularemi---veileder-for-helseperson/

Dersom man ønsker bistand/gjennomlesning fra kommunen sendes denne til ofr@rendalen.kommune.no i god tid før 1. oktober.

Naturreservat

Unngå at sankthansbålet kommer ut av kontroll  

Nytt tilbud starter høsten 2019

Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet?

Rendalen kommune ved Norvald Illevold og Øyvind Fredriksson deltok i går på møte med OED og NVE på Lillestrøm sammen med Sølen landskapsvernområde ved Hilde Nystuen, Rendal Renselskap ved Jo Inge Haugseth og Rendalen Næringsforening ved John Fiskvik.