Aktuelt

Det er i dag avdekket et nytt smittetilfelle i Rendalen kommune. Denne gangen er det en ansatt i hjemmetjenesten som har testet positivt.

Det er i dag uttatt 9 nye vannprøver som omgående er levert til analysering. Fullstendig svar på disse prøvene har vi ikke før tirsdag ettermiddag. Det betyr at pålegget om koking av vannet videreføres ut uke 38.

Vi lanserer nå en ny kartløsning for reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel. På arealplaner.no kan du enkelt søke opp gjeldende planer, pågående planarbeid eller se planstatus for din eiendom.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar skal få tilbud om 3. dose koronavaksine. Disse er delt inn i hovedsak to ulike grupper av pasienter:

Sweco AS har utarbeidet en skredfarerapport for Øvre Rendal i forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel og mulig salg av BAS (Bergset aktivitetssenter). 

Smittesituasjonen i Rendalen 12. september.

Ingen flere smittede, antallet pr. nå er dermed fortsatt 4. Av 20 nærkontakter som testet seg i dag, var det 20 negative svar på hurtigtestene. Vi ber fortsatt alle om å ha lav terskel for testing dersom symptomer, selv om du er vaksinert.

 

Vannet er fortsatt ikke fri for forurensing og vannverket vil derfor videreføre nødvendig tiltak for å fjerne resterende bakterier i ledningsnettet. Dette arbeidet følges opp med hyppige vannprøver.

Internasjonalt Råd ble opprettet høsten 2020 og skal jobbe aktivt med å fremme inkludering av alle som er bosatt i Rendalen. I dette arbeidet skal kommunen, næringslivet, frivillige lag og foreninger samarbeide med Internasjonalt Råd. 

Internasjonalt råd (PDF, 2 MB)

 

Vannprøver som ble sendt til analyse tirsdag 31. aug viser stor reduksjon av bakterier i vannet. Endelig begynner tiltakene som er iverksatt å virke. Men prøvene viser også at det fortsatt er igjen noe bakterier i vannet på enkelte plasser. Derfor må kokepålegget videreføres.

Lysinga vannverk har i løpet av uken gjennomført utskifting av forurenset vann i store deler av ledningsnettet. Dette arbeidet vil bli videreført igjennom helga. Det tas jevnlig uttak av vannprøver til analyse i forbindelse med dette arbeidet. Pålegg om koking av vann til drikke og matlaging opprettholdes.