Aktuelt

Rendalen kommune ønsker flere innspill til sitt arbeid med revidering av Strategisk Næringsplan (SNP). Planen skal gjøre bygda vår til et enda bedre sted å bo, arbeide og etablere virksomhet i framtiden. Vi trenger din stemme og inviterer til digitale gjestebud.

Sommerskolen 2021 er avlyst!

Aksellastrestriksjoner for kommunale veier i forbindelse med teleløsning oppheves fra og med mandag 31. mai. 

Vi inviterer til informasjonsmøte onsdag 26. mai kl. 19 om planprogram og oppstart av revidering av kommuneplanens arealdel. Møtet er heldigitalt grunnet gjeldende smitteverntiltak. 

I Formannskapets møte 6. mai ble det vedtatt nye satser for fellingsavgift

Varaordfører Henning Dalbakk holdt den offisielle 17. maitalen i Rendalen i år. Du kan se talen ved å følge koblingen her.

Forskriften trer i kraft fra og med mandag 17.mai og gjelder til og med torsdag 20.mai 2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

Les hele forskriften her. (PDF, 47 kB)

Ettermiddagen 12. mai fikk Tynset kommune beskjed om 9 bekreftede smittetilfeller. Smitte er funnet på flere skoler og barnehager, og også på Nord- Østerdal videregående skole. 

Tynset jobber nå med testing for å få oversikt over situasjonen.

Kommunestyret vedtok i møte 29.4.2021 reguleringsplan 202002 Lysinga vannverk. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Rendalen kommunestyre har sending fra møtet med start kl. 19.00. For å følge sendingen kan du klikke her.