Aktuelt

Lotteri- og stiftelsestilsynet åpner for ny søknadsrunde om strømstøtte til frivillige lag og foreninger 19. oktober, og søknadsfristen er 16. november klokken 13.00!

Rendalen kommune opplever for tiden stor pågang i henvendelser om bruksendring fra hytte til bolig, ofte med bakgrunn at det kun gis strømstøtte til helårsboliger (primær- og sekundærboliger) og ikke til hytter/fritidsboliger.

Tilbud om influensavaksine 2022/2023

Det tilbys drop-in for alle i risikogruppen

Rendalen kommune minner om muligheten for å komme med innspill til kommuneplanens arealdel.

Statsforvalteren opplyser i brev til kommunene at man vil stramme inn praksisen for aktører som vil motta jord- og steinmasser som ikke er forurenset, rene masser, for deponi og utfyllingsformål.

Endelig åpen brannstasjon igjen!
Etter to år med pandemi er brannvesenet svært glade for at de igjen kan invitere små og store til åpen brannstasjon. I Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS sin region er det åpen brannstasjon lørdag 24. september.

Rendalen kommune minner om folkemøte om revideringen av kommuneplanens arealdel onsdag 21.09.2022.

Våren 2022 fikk vi nye statlige føringer vedr. betaling for SFO.

Nå i september fikk vi veiledning/informasjon om hvordan dette skal fungere i praksis. 

På grunn av kurs må legekontoret på Otnes holde stengt tirsdag 13/9 og onsdag 14/9 2022.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader om strømstøtte, søknadsfristen er 7. september klokken 13.00.