Aktuelt

Feste Nordøst AS har på vegne av Storsjøen fiskecamp ved Håvard Bryhn, satt i gang med å utarbeide reguleringsplan for Storsjøen fiskecamp på Botillen.

Rendalen kommune har satt i gang arbeid med å utrede en ny snøscootertrasé fra Åkrestrømmen til Engerdal kommunegrense.

Feste Nordøst AS har på vegne av Nedre Renåskarven vei- og vedlikeholdslag satt i gang med å utarbeide reguleringsplan for Nedre Renåskarven hyttefelt.

Rendalen Kommune skal selge tidligere Bergseth alders og sykehjem/Bergseth aktivitetssenter (BAS).

Det er viktig for Rendalen kommune at den nye eieren ønsker og ta i bruk eiendommen på en slik måte at det skaper næringsaktivitet og arbeidsplasser i kommunen.

 

Søknad om tilrettelagt transport

Helsestasjonen/legekontoret i Rendalen har 

fortsatt influensavaksiner tilgjengelig.

Ta kontakt på helsestasjonen v/helsesykepleier på telefon 40038143 eller legekontoret på telefon 62466350.

 

 

Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke, eller det ikke er vann i springen?

For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Rendalen kommune alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager.

Regjeringen har vedtatt å skrote Nasjonal ramme for vindkraft på land. Rendalen kommune ønsker å takke alle som har deltatt i prosessen og bidratt med gode høringsuttalelser. Regionen vår, og særlig Rendalen, har bidratt i bøtter og spann med gode faglige og samordna høringsuttalelser. Innsatsen vår har vært av stor betydning og vi har gjennomgående vært saklige og basert innspill på kunnskap og påpekt der det er mangel på kunnskap. Vår håndtering av saken har blitt positivt lagt merke til langt utover vår kommunegrense og inn i departement og direktorat.  

Uansett er ikke siste ord om vindkraft sagt, men det denne saken har vist er at det i framtiden ikke blir like lett å ødelegge verdifull og uerstattelig natur.

Foto: Øyvind Fredriksson

Fyring med mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger er forbudt fra 1.1.2020. 

 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2019-2030 - Kulturarven i Rendalen, ble vedtatt i kommunestyret den 13. september 2019.