Aktuelt

Det er 2 skogsområder i Rendalen kommune som inngår i høringen som sendes ut av Fylkesmannen i Innlandet. 

Rendalen kommune trenger renholdere som kan starte umiddelbart, eller så snart som mulig.

Dersom du har mulighet ta kontakt med Tore Hornseth på tlf nr 951 29 151 eller mail tore.hornseth@rendalen.kommune.no.

Kommunestyret vedtok i møte 28.5.2020 reguleringsplan 201901 Rv. 3 Kiva og Tingstadbekken bruer. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Vi har fått opplyst at oppstart for anleggsarbeider i forbindelse med utskifting av Elvbrua over Femundselva starter første uken i august.  FV 217 Elvbrua vil bli stengt fra fredag 7. august 2020 kl. 17.00, og gjenåpnes 31. oktober 2020.

Kommunestyret vedtok i møte 28.5.2020 reguleringsplan 201701 Åkrestrømmen sentrum. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Som en del av arbeidet med og tiltakene i driftsplan for Storsjøen og ifallende vassdrag (2018 – 2021) har kommunen og fiskeorganisasjonene bedt Fylkesmannen i Innlandet om å se på gjeldende fiskeforskrift for vassdraget.

Her finner du informasjon fra Rendalen kommune omkring koronavirussituasjonen:  Koronaviruset.

Rendalen kommune ønsker å takke alle de flinke frivillige innbyggerne våre som har vært med på å rydde søppel i kommunen.

Det kan være fare for at det kan bli flom i løpet av våren, i den forbindelse henstilles alle å flytte rundballer vekk fra de områdene som kan være flomutsatt.