Aktuelt

Fyring med mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger er forbudt fra 1.1.2020. 

 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2019-2030 - Kulturarven i Rendalen, ble vedtatt i kommunestyret den 13. september 2019.

Rendalen kommunestyre har vedtatt retningslinjer for oppfølging av forurensningssaker. Dette gjelder blant annet forsøpling, brenning av avfall fra næring og privat samt oppfølging av privat avløp. Retningslinjene finner du her. (PDF, 327 kB)Se også egen side med informasjon om forurensning.

Rendalen kommunestyre vedtok enstemmig 13.09.2019 kommunens høringsuttalelse til Nasjonal ramme for vindkraft.  De vedtok et klart NEI til vindkraft i område 56 Nordre Hedmark.

76 % har brukt stemmeretten sin ved valget i Rendalen.  Her finner du endelige valgresultater:  valgresultat.no

 

Fristen for å bestille skogbruksplan er utvidet til 15. september. 

Det må presiseres at tidligere miljøregistreringer (ti år eller eldre) ikke blir videreført, disse må retakseres. Det må derfor bestilles ny miljøtaksering i denne runden for å drive skogsdrift. 

Les mer på hjemmesiden til prosjektet:

https://rendalen.skogbruksplaner.no/

Fra 1. september har vi fått ny turnuslege ved Rendalen legekontor, Iren Syversen. Hun skal være turnuslege hos oss i de kommende seks månedene fram til 29. februar 2020. Vi ønsker henne velkommen!

Ønsker du å starte bedrift?

  • Har du drevet ei stund og trenger påfyll?
  • Har du en idé du gjerne skulle testet ut?
  • Skal du overta gård?
  • Trenger du et nettverk og noen å diskutere med?

Les mer her (PDF, 220 kB)

 

Neste sommer vil internasjonale fiskere i verdensklasse bli kjent med Glomma, Atna, Mistra og Storsjøen i Østerdalen.