Aktuelt

Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet?

Valgstyret holdt møte 15. mai 2019 for godkjenning av listeforslagene til kommunestyrevalget 2019.

Rendalen kommune ved Norvald Illevold og Øyvind Fredriksson deltok i går på møte med OED og NVE på Lillestrøm sammen med Sølen landskapsvernområde ved Hilde Nystuen, Rendal Renselskap ved Jo Inge Haugseth og Rendalen Næringsforening ved John Fiskvik.

I forrige uke startet opplæringen av fem personer som skal besiktige alle bolig- og fritidseiendommer i løpet av sommeren.

Det er i dag sendt ut informasjonsbrev til alle som eier næringseiendom i kommunen. I informasjonsbrevet (PDF, 455 kB) kan du lese mer om eiendomsskatt, hvem som får brevet og hvilke eiendommer det gjelder. Eiere av bolig- og fritidseiendommer har fått brev tidligere.

Rendalen kommune avholdt et åpent orienteringsmøte i går om NVEs forslag til nasjonale rammer for vindkraft. Det var langt over 100 deltagere og engasjementet var stort.

Vi sender nå ut informasjonsbrev om eiendomsskatt til alle som eier bebygd eiendom i kommunen. Kommunestyret vedtok i juni 2018 å utvide eiendomsskatteområdet til å gjelde all fast eiendom, også bolig- og fritidseiendommer, fra og med skatteåret 2020. Du kan lese mer på siden om eiendomsskatt.

 

Hjemmetjenesten ønsker å komme i kontakt med folk som tar på seg oppdrag (betalingstjenester) som:  Snømåking, vedbæring, husvask, strøing, sette ut søppelsekker der det trengs før søppelbilen kommer og annet forefallende arbeid som ikke hjemmetjenesten utfører.

 

Flendalen-Sjølimarka Veilag og Sameiet Slemdalsveien gikk 1. januar 2019 over til ny bomløsning. Les mer i informasjonsskrivet fra veilaget. (PDF, 223 kB)

KS Hedersmerke med diplom og Norges Vel hedersmedalje for h.h.v. 25 og 30 års sammenhengende tjeneste i Rendalen kommune ble delt ut under en markering ved Mistra Hotell 12. desember 2018.