Kulturhistorisk landskap i Rendalen

Riksantikvaren har vedtatt Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse. Her er områdene Nordre del av Rendalen Østfjell, Sølensjøen, Isteren, Unset og Unsetbrenna med. 

Rapporten fra Riksantikvaren kan leses her.