Aktuelt

Som en del av arbeidet med og tiltakene i driftsplan for Storsjøen og ifallende vassdrag (2018 – 2021) har kommunen og fiskeorganisasjonene bedt Fylkesmannen i Innlandet om å se på gjeldende fiskeforskrift for vassdraget.

Rendalen kommune ønsker å takke alle de flinke frivillige innbyggerne våre som har vært med på å rydde søppel i kommunen.

Feste Nordøst AS har på vegne av Haagen Hanestad satt i gang endring av reguleringsplanen for Hanestad fjelltak. Planarbeidet er nærmere beskrevet i planprogrammet, som legges ut på høring sammen med varsel om oppstart. 

I tillegg til det lokale brannvesenet i kommunen er den frivillige skogbrannreserven en viktig del av skogbrannberedskapen i kommunen. Skogbrannreserven i Rendalen kommune skal bestå av 60 personer. Det er et stort behov for å supplere skogbrannreserven i kommunen med flere personer.

Nav Nord-Østerdal tilbyr mulighet til å søke sosialhjelp digitalt. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet via PC, mobil eller nettbrett.  Vi oppfordrer alle som trenger økonomisk hjelp til å bruke Nav`s digitale løsninger.

Vi vil minne om at fiske i elver er forbudt fram til det åpner 20. mai. Dette gjelder for eksempel Mistra og Nordre Rena.

Det er flere velforeninger og grender som har meldt sin interesse for dugnadsrydding av søppel langs veiene våre og forvaltere av vassdragene har søppelrydding som en årlig arbeidsoppgave i deres driftsplan.

Rendalen bibliotek fortsetter suksessen med Take away-utlån. 
Du kan bestille bøker til voksne og barn. Når vi har pakket og gjort klar bøkene får du tilsendt en melding. Bøkene kan hentes til bestemte tider ved hovedinngangen til kommunehuset.

Fra 01.01.2020 trådte ny åteforskrift i kraft. Denne kan du lese her: Forskrift om utlegging av åte og fôring av vilt.