Aktuelt

Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke, eller det ikke er vann i springen?

For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Rendalen kommune alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager.

Regjeringen har vedtatt å skrote Nasjonal ramme for vindkraft på land. Rendalen kommune ønsker å takke alle som har deltatt i prosessen og bidratt med gode høringsuttalelser. Regionen vår, og særlig Rendalen, har bidratt i bøtter og spann med gode faglige og samordna høringsuttalelser. Innsatsen vår har vært av stor betydning og vi har gjennomgående vært saklige og basert innspill på kunnskap og påpekt der det er mangel på kunnskap. Vår håndtering av saken har blitt positivt lagt merke til langt utover vår kommunegrense og inn i departement og direktorat.  

Uansett er ikke siste ord om vindkraft sagt, men det denne saken har vist er at det i framtiden ikke blir like lett å ødelegge verdifull og uerstattelig natur.

Foto: Øyvind Fredriksson

Fyring med mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger er forbudt fra 1.1.2020. 

 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2019-2030 - Kulturarven i Rendalen, ble vedtatt i kommunestyret den 13. september 2019.

Rendalen kommunestyre har vedtatt retningslinjer for oppfølging av forurensningssaker. Dette gjelder blant annet forsøpling, brenning av avfall fra næring og privat samt oppfølging av privat avløp. Retningslinjene finner du her. (PDF, 327 kB)Se også egen side med informasjon om forurensning.

Rendalen kommunestyre vedtok enstemmig 13.09.2019 kommunens høringsuttalelse til Nasjonal ramme for vindkraft.  De vedtok et klart NEI til vindkraft i område 56 Nordre Hedmark.

76 % har brukt stemmeretten sin ved valget i Rendalen.  Her finner du endelige valgresultater:  valgresultat.no

 

Fristen for å bestille skogbruksplan er utvidet til 15. september. 

Det må presiseres at tidligere miljøregistreringer (ti år eller eldre) ikke blir videreført, disse må retakseres. Det må derfor bestilles ny miljøtaksering i denne runden for å drive skogsdrift. 

Les mer på hjemmesiden til prosjektet:

https://rendalen.skogbruksplaner.no/

Fra 1. september har vi fått ny turnuslege ved Rendalen legekontor, Iren Syversen. Hun skal være turnuslege hos oss i de kommende seks månedene fram til 29. februar 2020. Vi ønsker henne velkommen!