Aktuelt

Rendalen kommunestyre har vedtatt retningslinjer for oppfølging av forurensningssaker. Dette gjelder blant annet forsøpling, brenning av avfall fra næring og privat samt oppfølging av privat avløp. Retningslinjene finner du her. (PDF, 327 kB)Se også egen side med informasjon om forurensning.

Rendalen kommunestyre vedtok enstemmig 13.09.2019 kommunens høringsuttalelse til Nasjonal ramme for vindkraft.  De vedtok et klart NEI til vindkraft i område 56 Nordre Hedmark.

76 % har brukt stemmeretten sin ved valget i Rendalen.  Her finner du endelige valgresultater:  valgresultat.no

 

I forkant av sammenslåingen av Hedmark og Oppland fylker har flere fylkesveier i Innlandet fått nye veinummer. Det samme har skjedd i hele landet for øvrig.

 

 

Dersom man ønsker bistand/gjennomlesning fra kommunen sendes denne til ofr@rendalen.kommune.no i god tid før 1. oktober.

Naturreservat

Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet?

Rendalen kommune ved Norvald Illevold og Øyvind Fredriksson deltok i går på møte med OED og NVE på Lillestrøm sammen med Sølen landskapsvernområde ved Hilde Nystuen, Rendal Renselskap ved Jo Inge Haugseth og Rendalen Næringsforening ved John Fiskvik.

I forrige uke startet opplæringen av fem personer som skal besiktige alle bolig- og fritidseiendommer i løpet av sommeren.