Vakttelefon rovvilt

Det er etablert en "vakttelefon" for administrative spørsmål og øvrige henvendelser angående rovvilt i beitesesongen.

Det interkommunale rovviltlaget får veldig mange henvendelser fra beitelag, beitebrukere, media og andre angående rovviltspørsmål.

For å få gjennomført ferieavviklingen oppretter de derfor en vakttelefon som skal ta unna en del henvendelser. Telefonen er viderekoblet til den personen på enhet landbruk og miljø i Tynset/Alvdal kommuner som til enhver tid har rovviltansvaret i sommer.

Nummeret er 47 79 15 66.