Satser for fellingsavgift for elg og hjort i Rendalen kommune

I Formannskapets møte 6. mai ble det vedtatt nye satser for fellingsavgift

 De nye satsene for fellingsavgift for elg og hjort i Rendalen kommune er som følger:

Voksen elg: 530 kr

Elgkalv: 310 kr

Voksen hjort: 410 kr

Hjortekalv: 240 kr