Aksellastrestriksjoner oppheves på kommunale veier

Aksellastrestriksjoner for kommunale veier i forbindelse med teleløsning oppheves fra og med mandag 31. mai.