Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - REF

Fra 30. juni 2016 ble eldrerådet og rådet for likestilling for funksjonshemmede slått sammen til ett råd; Råd for eldre og funksjonshemmede.  Høsten 2020 fikk rådet nytt navn:  Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - REF.

Kontaktinformasjon for Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - REF:         

 Leder Elin Sandbakken, tlf. 993 72 239, e-post sandbakkenelin@gmail.com 

Representanter i Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - REF

Medlemmer:

Leder:        Elin Sandbakken  (Rendalen Demensforening) 

                    (tlf. 993 72 239, e-post sandbakkenelin@gmail.com )

Nestleder:  Per Knut Nordseth  (Postpensjonistene i Hedmark)

Medlem:     Gro Undseth Romenstad  (Rendalen pensjonistforening)

Medlem:     Nanna Haugseth (Rendalen pensjonistforening)

Medlem:     Bjørn Ove Lindstad  (Mental Helse Rendalen og Stor-Elvdal)

Folkevalgt:  Marit Bjørnstad  (Ap)

Folkevalgt:  Ola Simensen  (SP)

 

Varamedlemmer:

Jan Wessel Finstad  (Rendalen pensjonistforening)

Ylva Sneltvedt (Rendalen demensforening)

Ole Jakob Akre  (Rendalen pensjonistforening)

Alexander Dahl (personlig varamedlem for folkevalgt SP)

Connie Søberg (personlig varamedlem for folkevalgt AP)

Representasjon i andre utvalg fra Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - REF
  • Brukerråd v/Rendalen sjukehjem:  Elin Sandbakken.
  • Brukerråd for "Den kulturelle spaserstokken":  Elin Sandbakken.
  • Brukerutvalg for Nav Nord-Østerdal:  Nanna Haugseth.
Sekretariat for Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - REF
Eldrerådet (er slått sammen med Rådet for likestilling for funksjonshemmede)

Eldrerådet er et lovpålagt organ.  I tillegg er det kommunens bindeledd mellom de eldre og det politiske miljøet. Formålet med lov om kommunale eldreråd er å sikre eldre innvirkning i saker som gjelder levekårene for eldre.  Hovedformålet med loven er at eldrerådet skal behandle forskjellige overordnede planer og vedtak.  Eldrerådet er ikke tenkt å skulle behandle saker som gjelder enkeltpersoner.  Eldrerådet skal kun være et rådgivende organ for kommunen.  Det skal kun uttale seg om alle saker som angår eldre i kommunen, altså saker som gjelder levekårene for de eldre i Rendalen. Kommunen har plikt til å forelegge eldrerådet alle saker som gjelder eldre. Eldrerådet kan selv ta opp saker som vedkommer eldre i kommunen.

Rådet for likestilling for funksjonshemmede (er slått sammen med Eldrerådet)

Rådet for likestilling for funksjonshemmede er et lovpålagt organ for mennesker med nedsatt  funksjonsevne.  I tillegg er det kommunens bindeledd mellom mennesker med nedsatt funksjonsevne og det politiske miljøet. 

 

Kontakt

Birgitte Haugan Nytrøen
Konsulent
E-post
Telefon 45 65 85 33