Fakta om vakre Rendalen

Innbyggerne i Rendalen har det romslig rundt seg.  Det er trygt og godt å vokse opp og bo i Rendalen, og vi har gode helse- og omsorgstjenester. Rendalen er den nest største landkommunen i Sør-Norge med sine 3178 kvadratkilometer. Her er det nok av vakre fjell, dype skoger og forlokkende vann.  De mektige fjellområdene inviterer deg til seg, og serverer hver årstid gode høydepunkter. Rendalen er et eldorado for jakt- og fiskeinteresserte. Rendalen har også et rikt kulturliv innen de fleste sjangerne; der musikken står høyt og sommeren er spekket med arrangement for noen og enhver som festivaler, konserter og utendørs musikkspill - Bullspillet med lokale amatører på høyt nivå.  På vinteren prepareres kilometervis med skiløyper i vakre skoger og fjell, og i Renåfjellet er det et alpinanlegg med egen snøproduksjon.

Foto toppbilde: John Fiskvik

Velkommen til vakre Rendalen!

Rendalen ble egen kommune 1. januar 1965, etter sammenslåing av kommunene Ytre Rendal og Øvre Rendal.  Vi kan også nevne at kommunen ble stiftet med navnet Rendal formannskapsdistrikt i 1837, og delt i to i 1880.

Rendalen (kommunenummer 3424, organisasjonsnummer 940028515) ligger i Innlandet fylke (tidligere Hedmark) og er en del av Nord-Østerdal, også kalt Fjellregionen.  Bokmål blir brukt som målform i Rendalen.

Rendalen kommune grenser i nordvest mot Alvdal og Tynset, i nord mot Tolga, i øst mot Engerdal,  i sør mot Trysil og Åmot, og i vest mot Stor-Elvdal.  Nærmeste tettsteder er Elverum, Tynset og Røros (bergstad).

Kommuneadministrasjonen er delt i to: Helse- og omsorgssenteret ligger på Otnes mens resten av kommuneadministrasjonen befinner seg 15 km lengre nord, i Øvre Rendal.  Det tredje tettstedet i kommunen er Åkrestrømmen.  Rendalen kommune er en stor hyttekommune med nærmere 2600 fritidsboliger.

For å komme til Rendalen må du enten bruke bil, buss eller tog. Nærmeste flyplasser er Røros lufthavn, Trondheim lufthavn (Værnes) og Oslo lufthavn (Gardermoen).   

Det er full barnehagedekning med to barnehageavdelinger, og to grunnskoler i kommunen med hver sin svømmehall.

Utmarka i kommunen brukes aktivt av både lokalbefolkning og tilreisende, og det er usedvanlig rike muligheter for jakt, fiske og friluftsliv.  Spesielt fiskemulighetene er mange og gode i Rendalen; sommer som vinter.  Kommunen har usedvanlig mange og fine kulturminner, og den rike tilgangen på fisk, vilt, bær og andre matressurser gjorde at fangstfolket og veidemannskulturen ble rotfestet i Rendalen. Man kan dokumentere bosetting gjennom tusenvis av år i Rendalen, og fortsatt står veidemannskulturen med selvberging høyt - nå som kortreist og lokalprodusert mat.  Primærnæringen er størst, med noe innslag av industri.  

Velkommen til vakre Rendalen
Vi vil ønske deg velkommen til vårt rike. Vi er ikke mange i Rendalen, men vi har mye storslagent å by deg. De dype skogene brer seg i alle himmelretninger. I nord kløyver Jutulhogget, Nord-Europas nest største canyon, seg ned i fjellet; i øst ruver det mektige Sølenmassivet. Den fire mil lange Storsjøen finner du sør i Rendalen, mens Glomma renner gjennom kommunen i vest.  Elva Rena renner gjennom Rendalen.

 

Det sies at Rendalen er en av Norges vakreste og best bevarte hemmeligheter. Vi vil gjerne innvie deg i hemmeligheten vår og håper at du vil finne glede i det vi har å by på.

 

Rendalen (kommunenummer 3424) ligger i Innlandet fylke (tidligere Hedmark) og er en del av Nord-Østerdal, også kalt Fjellregionen.

 

 

Se mer her: 

 

Harrvika 07.05.18. Foto: Grete Nordengen

Kontakt oss
Turistinformasjon
Kommunikasjon/gjennomfartsårer

For å komme til Rendalen må du enten bruke bil, buss eller tog. Nærmeste flyplasser er Røros lufthavn, Trondheim lufthavn (Værnes) og Oslo lufthavn (Gardermoen).   

 

   -  Både Rørosbanen og riksvei 3 går også gjennom kommunen (gjennom Hanestad). 

   -  Fylkesvei (FV) 30 går gjennom Rendalen (fra Tynset til grense mot Stor-Elvdal (Koppang)). 

   -  Jutulhoggveien er en kommunal vei og går fra Midtskogen til riksvei 3 i Alvdal.  Veien er sommeråpen. 

   -  FV 2216 går mellom Øvre Rendal og Hanestad.

   -  FV 2218 går mellom Elvål og Tynset (via Unset og Finstad).

   -   FV 217 går fra Åkrestrømmen til grense mot Engerdal.

   -   FV 215 går fra Åkrestrømmen til grense mot Åmot (via Sjølisand).

Severdigheter
Vi har 2 svømmehaller!
Besøk vårt flotte bibliotek
Kommuneblomst

Kommunestyret har valgt den vakre multeblomsten som Rendalens kommuneblomst. 

 

Verdt å se

Nord-Europas nest største canyon; Jutulhogget med mektig og mystisk landskap ligger i kommunenDet samme gjør Norges største innlandsfiskevær; den idylliske Fiskevollen ved Sølensjøen.  Ellers er vakre Rendalen Bygdemuseum et aktivt kultursenter.  Der ligger bl.a. Bull-muséet, som var dikteren Jacob Breda Bulls barndomshjem. Alle har vel hørt om Vesleblakken?  Muséet har også ei enestående trekkspillsamling.

 

Se mer her:  Severdigheter i Rendalen.

Sølen (foto John Fiskvik)

Oppvekst

Rendalen har to grunnskoler; Berger skole i Øvre Rendal (1.-7. klasse) og Fagertun skole i Åkre (1.-10. klasse).  Det er videregående skoler i Koppang og Tynset. Kommunen har egen kulturskole.  Rendalen barnehage er kommunal, og har avdelinger i Åkrestrømmen og Bergset. 

 

Oppvekst.

Næringsveier

Rendalen er en skogkommune.  Tidligere ga skogen arbeid til svært mange, men den tiden er forbi. Hogstmaskiner og annen moderne teknikk har tatt over for skogsarbeideren.  Men likevel er skogbruket fortsatt viktig, sammen med jordbruk, reiseliv og noe industri.

 

Næring, landbruk og naturforvaltning.

Jakt og fiske - og musikk!

Utmarka i Rendalen brukes mye både av Rendalens innbyggere og andre, og det er usedvanlig rike muligheter for jakt, fiske og friluftsliv.  En annen fritidssyssel som opptar mange er musikk - Rendalen har blant annet sitt eget symfoniorkester!

 

Rendalens kommunevåpen
Visjon, verdier og hovedmål
  • Visjon:

          Med røtter fra fortiden og vilje til vekst for framtiden.

  • Verdier:

         Raushet, åpenhet og engasjement (RÅE).

  • Hovedmål:
  • Vi skal være en attraktiv kommune for bosetting og næringsliv.
  • Vi skal ta vare på og videreutvikle natur- og kulturverdiene på en bærekraftig måte.
  • Vi skal aktivt jobbe for å bedre og utvikle samhandlingskulturen i Rendalssamfunnet. 
  • Vi skal vise vilje til nytenking og bli bedre på å heie fram de som satser aktivt innen ulike næringer.
Kommunens eldste bygg

I følge våre kulturminneregistre er ett av stabburene ved Aas Gård kommunens eldste bygg.  Det er fra 1689.

Se her fra DigitaltMuseum

Vennskapskommuner

Våre vennskapskommuner er Orsa i Sverige, Sejlflod i Danmark og Liperi i Finland.

Bedriften Rendalen kommune
  • Rendalen kommune (kommunenummer 3424, organisasjonsnummer 940028515) ligger i Innlandet fylke (tidligere Hedmark) og er en del av Nord-Østerdal, også kalt Fjellregionen.  Bokmål blir brukt som målform i Rendalen.

 

  • Kommuneadministrasjonen er delt i to: Helse- og omsorgssenteret ligger på Otnes mens resten av kommuneadministrasjonen befinner seg 15 km lengre nord, i Øvre Rendal.  

 

  • Rendalen kommune har 165 årsverk (200 ansatte), inkludert 4 lærlinger.

 

 

 

Tips til deg som vil vite mer om hva du kan se og oppleve i vakre Rendalen
Vi har noen tips til deg som vil vite mer om hva du kan se og oppleve i vakre Rendalen: