Administrasjon og organisasjon

Etter kommuneloven er kommunedirektøren øverste leder for kommunens administrasjon, innenfor de rammer som kommunestyret fastsetter.  Kommunedirektør er Anne Lise Trøen
 

 

Kommunedirektør Anne Lise Trøen  

 

 

 

 

 

Kontakt oss
Kontaktdata ansatte og folkevalgte
Kommunedirektørens ledergruppe
Servicekontoret
Rendalen kommunehus

Rendalen kommunehus ligger i Øvre Rendal.

 

Historikk omkring Rendalen kommunehus:

Spørsmål om eget administrasjonsbygg ble aktuelt etter at sammenslutningen mellom "Øvre Rendal" og "Ytre Rendal" var et faktum 1. januar 1965.

I kommunestyremøte 29.05.1965 ble det besluttet at hovedsetet for administrasjonen skulle være i Bergset.

Bygget/Rendalen kommunehus var innflytningsklart, og ble tatt i bruk 1. april 1978.

Av spesiell interesse kan nevnes kommunestyresalen (møterom "Sølen") med sitt Østerdalspreg og særegne møblement tegnet og utformet av bygdekunstneren Torleif Rugsveen og treskjæreren Ole Johannes Rugsveen. Takåsene er kraftige furustokker tatt ut fra Vestlia på Unset. 

I 2015/2016 ble det foretatt ei renovering/oppussing av Rendalen kommunehus.

 

 

 

 

 

 

Kommune-Kari

 

 

Kontakt

Anne Lise Trøen
Kommunedirektør
E-post
Telefon 62 46 84 51
Mobil 40 43 55 84