Jakt og fiske, viltforvaltning

Lovverk

Viltloven

Naturmangfoldloven

Forskrift om jakt- og fangsttider 2022-2028

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

Lakse- og innlandsfiskloven

Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever, Rendalen

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Rendalen kommune, Hedmark

Kommunale retningslinjer for viltforvaltning (PDF, 764 kB)

Fiskekortsalg

Inatur.no

Fishspot.no

Driftsplanområder for fiske

Storsjøen og ifallende vassdrag: planen (PDF, 2 MB)

Forskrift for fiske i Storsjøen, Rena og Mistra og deres ifallende bekker og elver, Rendalen og Åmot kommuner, Innlandet

Sølnavassdraget inkl Sølensjøen: planen (PDF, 2 MB)

Forskrift for fiske i nedbørsfeltet til Femund- og Trysilvassdraget og øvrige grensevassdrag, Os, Tolga, Rendalen, Engerdal og Trysil kommuner, Hedmark

Salg av jakt

Storviltvald

  • Øvre Rendal Utmarksråd: inngår i bestandsplanområdet NØRE
  • Sølendalen Viltstellområde
  • Glomdalen Viltadministrasjon
  • Hanestad Utmarksområde
  • Bestandsplanområdet Rendalen Vest
  • Elgregion Trysil-Rendalen-Åmot

Statistikk over storviltjakt finner du her: Hjorteviltregisteret

Sølnkletten villreinområde

Rendal Renselskap SA

Viltfond

Søknadsfrist hvert år er 1. februar. Retningslinjer for tildeling finner du her (PDF, 764 kB). Søknadsskjema finner du her (PDF, 178 kB).

Kontakt

Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 25 65