Jakt og fiske, viltforvaltning

Lovverk

Viltloven

Naturmangfoldloven

Forskrift om jakt- og fangsttider 2022-2028

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

Lakse- og innlandsfiskloven

Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever, Rendalen

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Rendalen kommune, Hedmark

 

Fiskekortsalg

Inatur.no

Fishspot.no

 

Driftsplanområder for fiske

Storsjøen og ifallende vassdrag: planen (PDF, 2 MB)

Forskrift for fiske i Storsjøen, Rena og Mistra og deres ifallende bekker og elver, Rendalen og Åmot kommuner, Innlandet

Sølnavassdraget inkl Sølensjøen: planen (PDF, 2 MB)

Forskrift for fiske i nedbørsfeltet til Femund- og Trysilvassdraget og øvrige grensevassdrag, Os, Tolga, Rendalen, Engerdal og Trysil kommuner, Hedmark

 

Salg av jakt

 
 

 

Storviltvald

Øvre Rendal Utmarksråd: inngår i bestandsplanområdet NØRE

Sølendalen Viltstellområde

Glomdalen Viltadministrasjon

Hanestad Utmarksområde

Bestandsplanområdet Rendalen Vest

Elgregion Trysil-Rendalen-Åmot

 

Statistikk over storviltjakt finner du her: Hjorteviltregisteret

 

Sølnkletten villreinområde

Rendal Renselskap SA

 

Viltfond

Søknadsfrist hvert år er 1. februar. Retningslinjer for tildeling finner du her (PDF, 764 kB). Søknadsskjema finner du her (PDF, 178 kB).

Kontakt

Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 25 65