MinEiendom er nå lansert – kommunens digitale løsning for informasjon om din eiendom

På MinEiendom finner du all relevant informasjon knyttet til din eiendom i Rendalen kommune.

I MinEiendom finner du blant annet informasjon om:

  • Kommunale gebyrer
  • Feiing/branntilsyn
  • Renovasjon
  • Kart
  • Tinglyste heftelser
  • Utfakturerte gebyrer
  • Mulighet for å endre fakturahyppighet for kommunale eiendomsgebyrer (aktiveres 14.11.2022)

MinEiendom er tilgjengelig hele døgnet på alle digitale plattformer.

Logg inn i MinEiendom her.