Aktuelt

Rendalen kommunestyre vedtok enstemmig 13.09.2019 kommunens høringsuttalelse til Nasjonal ramme for vindkraft.  De vedtok et klart NEI til vindkraft i område 56 Nordre Hedmark.

76 % har brukt stemmeretten sin ved valget i Rendalen.  Her finner du endelige valgresultater:  valgresultat.no

 

Fristen for å bestille skogbruksplan er utvidet til 15. september. 

Det må presiseres at tidligere miljøregistreringer (ti år eller eldre) ikke blir videreført, disse må retakseres. Det må derfor bestilles ny miljøtaksering i denne runden for å drive skogsdrift. 

Les mer på hjemmesiden til prosjektet:

https://rendalen.skogbruksplaner.no/

I forkant av sammenslåingen av Hedmark og Oppland fylker har flere fylkesveier i Innlandet fått nye veinummer. Det samme har skjedd i  hele landet for øvrig.

 

 

Dersom man ønsker bistand/gjennomlesning fra kommunen sendes denne til ofr@rendalen.kommune.no i god tid før 1. oktober.

Naturreservat

Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet?

Rendalen kommune ved Norvald Illevold og Øyvind Fredriksson deltok i går på møte med OED og NVE på Lillestrøm sammen med Sølen landskapsvernområde ved Hilde Nystuen, Rendal Renselskap ved Jo Inge Haugseth og Rendalen Næringsforening ved John Fiskvik.

I forrige uke startet opplæringen av fem personer som skal besiktige alle bolig- og fritidseiendommer i løpet av sommeren.