Klima- og energiplan

Bilde av arbeidsgruppa. Fv: Dag Nyeggen, næringssjef i Tynset kommune, Arne Hagetrø og Ole Sylte Heggset, næringsutviklere i Rendalen og Alvdal kommune, og Hanne Maageng Olsen, prosjektleder. Kjersti Ane Bredesen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Vi vil ha innspill! - Digitalt gjestebud 

Vil du gi innspill til arbeidet med klima- og energiplan? Du kan gi innspill selv, eller samle venner og kjente til en prat. Vi har satt opp noen spørsmål som kan få i gang samtalen. 

Følg denne lenken til noen spørsmål og et skjema for å sende inn innspill. Skjemaet leveres digitalt og vil være aktivt ut oktober.

Hvis du vil vite mer om prosjektet, eller ønsker at noe fra prosjektet deltar på et møte for å informere om planarbeidet, ta kontakt med prosjektleder hanne.maageng.olsen@rendalen.kommune.no.

Bakgrunn for planarbeidet - Hva betyr det grønne skiftet for oss som bor i Fjellregionen?

Rendalen kommune har sammen med 5 andre kommuner i Fjellregionen vedtatt å starte arbeidet med en felles kommunedelplan for klima og energi. Planprogrammet som legger rammene for videre arbeid, ble vedtatt i alle kommuner i mai 2022. Følg denne lenken for å se det vedtatte planprogrammet her (PDF, 2 MB).

Varmere – våtere – villere, det er det nye langtidsvarselet. Temperaturen på jorden øker fordi det er mer CO2 i atmosfæren enn noen gang tidligere, og det skyldes menneskelig aktivitet.

For å unngå at temperaturen øker mer enn 1,5 grad, må utslipp av CO2 og andre klimagasser reduseres, noe som krever en omfattende omstilling for hele samfunnet. Det grønne skiftet betyr at vi må endre noen vaner. Vi må velge alternative energiløsninger, og kjøpe varer og tjenester som gir mindre negative konsekvenser for klima og miljø.

Norge har som mål å bli et lavutslippssamfunn innen 2050,  og kommunene i Nord-Østerdal ønsker å bidra til den omstillingen som er nødvendig. De har derfor gått sammen om å lage en felles kommuneplan for klima og energi. Planen skal legget grunnlag for å ta gode valg, til beste for regionen nå og i fremtiden. Du kan engasjere deg i arbeidet; ved å lære mer, delta på møter og komme med innspill. Følg med på denne nettsiden for mer informasjon.