Mottak av rene masser – søknadspliktig

Statsforvalteren opplyser i brev til kommunene at man vil stramme inn praksisen for aktører som vil motta jord- og steinmasser som ikke er forurenset, rene masser, for deponi og utfyllingsformål.

Aktører som vil motta jord- og steinmasser for deponi- og utfyllingsformål må fra nå av søke om tillatelse etter forurensningsloven.

Vedlagt (PDF, 119 kB) ligger brev som sier noe mer om dette og skjema for å søke.

Kontakt

Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 565