Informasjon om betalingssatser for SFO høsten 2022

Våren 2022 fikk vi nye statlige føringer vedr. betaling for SFO.

Nå i september fikk vi veiledning/informasjon om hvordan dette skal fungere i praksis. 

Elevene på 1.trinn skal få 12 timer gratis kjernetid pr. uke. I vår betalingsmodell er det ikke mulighet for fratrekk av 48t pr mnd. 

Denne høsten definerer vi 12t/uke som 1.000,- pr mnd.

Vi trekker derfor fra kr 1.000,-  for denne elevgruppens avtalte betaling. Fratrekket spesifiseres på fakturaen. 

20/9-22 sender vi ut faktura for halv august, september og oktober. 

Annet: 

Fra 1.1.2023 vil vi forenkle satsene til deltid/fulltid, med mulighet for kjøp av enkeltdager. 

Prisene vil justeres noe ved årsskiftet, avhengig av kommunens budsjettvedtak og statlige føringer. 

 

Oppvekstsektoren

Kontakt

Marie Giil
Oppvekstsjef
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 90 68 36 91