Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er valgt jfr. kommunelovens kapittel 23.

 

Kontrollutvalgets postadresse og sekretariat

Kontrollutvalgets postadresse og sekretariat:
Vingelen Utvikling AS
Sagmoen
2542 VINGELEN

Tlf. sekretariat: 997 50 681
E-post sekretariat:  audun@vingelen.com

Kontrollutvalgets medlemmer

 

Møtedokumenter Kontrollutvalget

Kontakt

Karl Sigurd Hole
Folkevalgt (representerer SP)
E-post
Mobil 911 27 555