Kontrollutvalget

Gå til møtekalender

 

Kontrollutvalget er valgt jfr. kommunelovens kapittel 23

Kontrollutvalgsforskriften.

 
Kontrollutvalgets postadresse og sekretariat

Kontrollutvalgets postadresse og sekretariat:
Konsek Trøndelag IKS
Postboks 2564
7735 Steinkjer

Epost: post@konsek.no

 

Kontrollutvalgets medlemmer
 

Møtedokumenter Kontrollutvalget før 2024

Sakslister med saksdokumenter

2023:

2022:

 

 

2021:

 

 

2020:

24. februar 2020 (PDF, 107 kB)    

25. mai 2020 (PDF, 266 kB)     Årsrapport 2019 for kontrollutvalget (PDF, 461 kB)

14. september 2020 (PDF, 3 MB)

26. oktober 2020 (PDF, 9 MB)

 

2019:

15. februar 2019 (PDF, 115 kB)   Årsrapport og regnskap 2018 Skatteoppkreveren i Rendalen  (PDF, 3 MB)  Årsrapport 2018 for kontrollutvalget i Rendalen (PDF, 111 kB)

20. september 2019 (PDF, 175 kB)

13. desember 2019 (PDF, 271 kB)

 

2018:

5. oktober 2018 (PDF, 2 MB)

19. november 2018  (PDF, 274 kB)   Forvaltningsrevisjon: Oppfølging av flyktninger (PDF, 636 kB)   Forvaltningsrevisjon: Rutiner ved varslingssaker (PDF, 521 kB)

Kontakt

Jardar Olav Ellevold
Folkevalgt (representerer SP)
E-post
Mobil 958009949