Generelt om politikk

Her kan du følge med i lokalpolitikken i Rendalen. 

 

Her finner du informasjon om våre folkevalgte og politiske råd/utvalg.  I møtekalenderen for politiske møter ser du hva de folkevalgte har vedtatt, og hvilke saker som skal behandles politisk.

Politisk møtekalender og møtedokumenter
  • Politisk møtekalender og møtedokumenter.                                                                                                                                                              Møtedokumenter er fulltekstpublisert f.o.m. 01.06.2018.
Styrer, råd og utvalg
Åpne/lukkede møter
Åpne/lukkede politiske møter:
Alle de politiske møtene holdes som hovedregel for åpne dører (med unntak der saker er unntatt offentlighet).  Publikum og presse er hjertelig velkomne som tilhørere!  Møteinnkallinger med sakspapir blir publisert i våre Internettsider ca. ei ukes tid før møter holdes.  Møtereferat/møteprotokoll vil bli publisert etter at møtet er avholdt, og så snart referat/protokoll er godkjent.

 

Kontakt

Linda Døsen Stubsveen
Ordfører (representerer Ap)
E-post
Telefon 90 97 75 31
Mobil 45 63 39 27