Tilskudd

Linker: forskrift om nærings- og miljøtilskudd i skogbruket | søknadsskjema for tilskudd og utbetaling av skogfond | innlogging skogfond

Følgende tiltak i skogbruket er tilskuddsberettiget:

 • Markberedning 20 %
 • Ungskogpleie 40 %
 • Gjødsling 40 %
 • Tilskudd til tettere planting 80 %
 • Suppleringsplanting 60 %
 • Standardheving av skogsbilveg
 • Nybygg av skogsbilveger
 • Ombygging av skogsbilveger
 • Bygging av snuplasser
 • Drift med hest og taubane (lav prioritet)
 • Skogbruksplan med miljøregistrering (kun ved fellestakst)

Det kan også gis tilskudd til frilufts- eller miljøtiltak. Dette reguleres av den kommunale tiltaksstrategien (PDF, 773 kB). Gjeldende strategi gikk ut i 2017, men rulleres videre slik at den skal være sammenfallende med overordnet bygdeutviklingsprogram som kommer 2019.

Søknad og utbetaling av tilskudd utføres på samme måte og samtidig som skogfond.

Kontakt

May Britt Haugen
Skogbrukssjef / daglig leder Rendalen kommuneskoger KF
E-post
Telefon 62 46 85 00