Kulturskolen

Kulturskolen har undervisning i lokaler ved Berger skole og Fagertun skole. Kulturskolens tilbud er primært rettet mot barn og unge.  Men, voksne er også svært velkomne til å søke. Rektor for kulturskolen har kontor ved Berger skole.

Vi forventer god egeninnsats av de som er elever hos oss, og vi i kulturskolen forventer av oss selv at vi gir et kvalitativt godt tilbud i alle fagene våre. I samarbeid med hjemmet ønsker vi å hente det beste ut av hver elev.     

Det er trygt og godt å vokse opp, og bo, i Rendalen.

Kulturskolen

Rendalen kommunale musikkskole startet opp i 1987, og i 1999 ble den utvidet til kulturskole. Kulturskolen har undervisning både ved Berger og Fagertun skoler. Kulturskolen jobber med å gi elevene en god oppvekst, la elevene få utvikle sine kreative sider og la dem få et positivt forhold til kultur, uansett om musikk og andre kunstuttrykk blir et yrke eller en hobby senere i livet. Vi skal gi elevene trygghet, identitet og tilhørighet. Kulturskolen skal være et godt sted å jobbe, med et inspirerende og trygt arbeidsmiljø. Rendalen kulturskole vil fortsette det gode samarbeidet med det lokale kulturlivet. Kulturskolen jobber i tett samarbeid med grunnskolene og Ungdommens Hus.  

Kulturskolen i Rendalen har inngått et samarbeid med kulturskolen i Stor-Elvdal om kjøp og salg av tjenester. På denne måten kan de enkelte kulturskolene få et bredere og bedre undervisningstilbud.

Kontaktinformasjon kulturskolen
Gebyrer/avgifter
Skjema
Lenker kulturskolen

 

 

 

Kontakt

Øystein Viken
Kulturskolerektor
E-post
Mobil 91 39 36 53