Forurensning

Lovverk:

Forurensningsloven
Forurensningsloven regulerer hva som er tillatt i forhold til brenning av avfall osv., les mer på miljokommune.no

Kommunen har vedtatt lokale retningslinjer for kommunal behandling av forurensningssaker (PDF, 327 kB).

For øvrig er følgende brenning tillatt:

  • åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser, kaffebål
  • bål brukt i tradisjonelt friluftsliv iht. § 3 i forskrift om brannforebygging
  • brenning av avfallstrevirke , med unntak av impregnert og malt trevirke
  • brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta
  • bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall, kvist og rydningsvirke utenfor tettbygd strøk
  • St. Hansbål og vardebrenning som del av nasjonal markering eller offentlig tilstelning. Det forutsettes brukt rent trevirke, ikke impregnert eller overflatebehandlet/malt trevirke
  • åpen brenning av rent avfallstrevirke utenfor tettbygd strøk og brenning av rent trevirke i landbrukssammenheng
  • øvelsesbrenning i brannvesenet. Det blir sett som vilkår at brannobjekt i forkant av øvelsen blir miljøsanert, samt at det blir gitt tillatelse til riving fra kommunen. For annen øvelsesbrenning, skal det benyttes rent trevirke.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende), Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset kommuner, Hedmark

Forskrift for husholdningsavfall og slam, Rendalen og Folldal kommuner

 

Kommunen inngår i FIAS interkommunale avfallsselskap: Fias.no

Kontakt

Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 25 65