Serverings-, skjenke- og salgsbevillinger

Retningslinjene for servering, skjenking og salg av alkohol i Rendalen kommune tar utgangspunkt i alkoholloven og

alkoholforskriften.

Serveringsbevilling

For restauranter, hoteller, puber eller barer som skal servere mat og/eller alkohol:

 

Når trenger du serverings- og skjenkebevilling?

 • Skal du starte et serveringssted og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om både serveringsbevilling og skjenkebevilling.
 • Hvis du har serveringsbevilling fra før, søker du om å få skjenkebevilling i tillegg.
 • Hvis du overtar et eksisterende serveringssted må du søke om egen bevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse.

Hvordan få serverings- og skjenkebevilling?

 • Serverings- og skjenkebevillingen gis til selskapet som skal drive stedet.
 • Alkoholloven og serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel.
 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling.
 • Daglig leder må være ansatt ved stedet hvis ikke eier av stedet ivaretar denne rollen.
 • Daglig leder må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling.
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år.
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling.

 

Lover og regler:

 

Skjema

 

Kontaktperson:  Birgitte Nytrøen

Skjenkebevilling

For restauranter, hoteller, puber eller barer som skal servere mat og/eller alkohol:

 

Når trenger du serverings- og skjenkebevilling?

 • Skal du starte et serveringssted og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om både serveringsbevilling og skjenkebevilling.
 • Hvis du har serveringsbevilling fra før, søker du om å få skjenkebevilling i tillegg.
 • Hvis du overtar et eksisterende serveringssted må du søke om egen bevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse.

Hvordan få serverings- og skjenkebevilling?

 • Serverings- og skjenkebevillingen gis til selskapet som skal drive stedet.
 • Alkoholloven og serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel.
 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling.
 • Daglig leder må være ansatt ved stedet hvis ikke eier av stedet ivaretar denne rollen.
 • Daglig leder må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling.
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år.
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling.

Hvor lang tid tar det å få svar?

 • Søknaden sendes på høring til politi og virksomhetsleder helse- og omsorg. Dette medfører at behandlingstiden er inntil tre uker for enkeltanledning (ambulerende). 

Lover og regler:

Skjema:

 

Kontaktperson:  Birgitte Nytrøen

Salgsbevilling

Butikker i Rendalen som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling.

 

Lover og regler:

 

Skjema

 

Kontaktperson: Birgitte Nytrøen

Skjema

 

Kontaktperson: Gunn Berge

Kontakt

Birgitte Haugan Nytrøen
Konsulent
E-post
Telefon 45 65 85 33