Næringsutvikling

Næringslivet i Rendalen er preget av små og noen større bedrifter.

En vesentlig del av verdiskapingen er knyttet til landbruk og servicenæringer. Spesielt innen lokalmat og opplevelsesturisme forventes vekst i årene framover.

Stabil arbeidskraft, redusert arbeidsgiveravgift, tilgjengelige næringsarealer, tørt og stabilt innlandsklima er gode forutsetninger for bedriftsetablering. Rendalen har gode muligheter for næringsutvikling basert på rike natur- og kulturverdier, kommunalt næringsfond, gjennom regionale næringssamarbeid og nettverk som Rendalen Næringsforening og Rendalen Naturligvis.

Kontakt

Arne Hagetrø
Næringsutvikler
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 958 41 200