Næringsutvikling

Næringslivet i Rendalen er preget av små og noen større bedrifter.

En vesentlig del av verdiskapingen er knyttet til landbruk og servicenæringer. Spesielt innen lokalmat og opplevelsesturisme forventes vekst i årene framover.

Stabil arbeidskraft, redusert arbeidsgiveravgift, tilgjengelige næringsarealer, tørt og stabilt innlandsklima er gode forutsetninger for bedriftsetablering. Rendalen har gode muligheter for næringsutvikling basert på rike natur- og kulturverdier, kommunalt næringsfond, gjennom regionale næringssamarbeid og nettverk som Rendalen Næringsforening og Rendalen Naturligvis.

Næringsutvikling

Ny i Rendalen?
Opplev vakre Rendalen
Søknadssenter for kommunens næringsfond
Salgs-, serverings- og skjenkebevillinger
SR Produkter AS

Kontakt

Halgrim Breie
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 917 68 995