Næringsutvikling

Næringslivet i Rendalen er preget av små og noen større bedrifter.

Landbruket er en stor og viktig næring i kommunen, og en vesentlig del av verdiskapingen er knyttet til landbruk og servicenæringer. Spesielt innen lokalmat og opplevelsesturisme forventes vekst i årene framover.

Stabil arbeidskraft, redusert arbeidsgiveravgift, tilgjengelige næringsarealer, tørt og stabilt innlandsklima er gode forutsetninger for bedriftsetablering. Rendalen har gode muligheter for næringsutvikling basert på rike natur- og kulturverdier, kommunalt næringsfond, gjennom regionale næringssamarbeid og nettverk som Rendalen Næringsforening og Rendalen Naturligvis.

Ny i Rendalen?
Opplev vakre Rendalen
Næringsplaner

Rendalen kommunes strategiske næringsplan viser politiske vedtatte satsningsområder det skal jobbes med, og hvilke strategier som skal brukes for å nå de målene som er vedtatt.

Handlingsplanen skal rulleres årlig som del av kommunens planarbeid og årsbudsjett.

Bredbånd
Salgs-, serverings- og skjenkebevillinger
SR Produkter AS

Kontakt

Arne Hagetrø
Næringsutvikler
E-post
Telefon 95 84 12 00