Bondens nettverk

En bonde har ett stort ansvar hver eneste dag. For alle bønder kan det oppstå en situasjon eller en enkelthendelse som gjør at det er vanskelig å håndtere alt alene. Da kan man søke hjelp!

De som kan hjelpe deg:

Rendalen Landbrukskontor
v/Frank Engene 951 78 151

Norsk Landbruksrådgivning
v/Tore Jevnaker 468 62 915
v/Vidar Westum 911 56 085

Rendalen bondelag
v/Hege Svendsen 932 27 107

Tynset Lensmannskontor
v/Bjørn Tore Grutle 62 53 90 00

Rendalen sau og geit
v/Bjørn Halvor Granrud 977 74 916

NAV Nord-Østerdal
v/Brit Kværness 55 55 33 33

Veterinær
v/Lene Hausstätter 951 13 079

Tine
v/Berit Grindflek 416 05 661

Rendalen Regnskap AS
v/Ann Kristin Moen 62 46 85 37

Mattilsynet
v/Region Øst 22 40 00 00
v/Ingrid Sandanger 916 83 332

Sparebanken Hedmark
v/Roar Hogstad 909 53 489
v/Erik Trøen 950 56 765

Innovasjon Norge
v/Olve Sæhlie 62 51 99 64

Landbrukstjenester
v/Jan Klemmetvoll 62 47 14 25

Familievernkontoret Innlandet avd. Tynset
Familievernkontoret: 466 17 190

Vekstra Nord-Øst AS
Vekstra 62 47 14 10

Dyretransport
v/Magne Wangen  909 79 310

Rendalen legekontor 62 46 63 50
Legevakt 116 117