Hytte/seter og gardsferie

Både Rendalen Kommuneskoger og privatpersoner tilbyr et utvalg av hytter og andre husvær utenfor allfarvei som du kan leie i Rendalen - en god mulighet til å bo midt i naturen.

Vi tar forbehold om feil i informasjonen. For at vi skal klare å holde listene oppdatert, er vi avhengig av at det meldes fra om feil og mangler i oversikten.  postmottak@rendalen.kommune.no

Foto: John Fiskvik

Se også utleie på inatur.no, Rendalen naturligvis og Airbnb. Se informasjon om vinterstengte veier her.

Ta kontakt med den enkelte utleier for priser og mer informasjon. 

 

Rendalen kommuneskoger KF
Kommunehuset

Hanestadveien 1
2484 Rendalen
Tlf.: 62 46 85 00

Rendalen kommuneskoger KF  

Hva: Div. buer, åpne husvær, ljørbuer og gapahuker

Hvor: Rundt om i kommunen

 

 

Brutrøa, Finstad 

Jan Wessel Finstad
Finstad
2484 Rendalen

Tlf.: 62 48 69 32/Mobil: 909 30 484
E-post: jafinsta@bbnett.no  

Hva: Fullt utstyrt feriehus/leilighet
Hvor: Finstad

 

Damkveet
Linda Stubsveen og Ole Martin Døsen
Tlf.: 909 77 531
E- post: rendalen@damkveet.info
Hva: Fullt utstyrte hytter med 2 og 5 sengeplasser
Hvor: Ved Mistra i Rendalen østfjell

 

Finndalshytta 

Rendalen Idrettslag v/Johan Grindflek

Tlf.: 909 17 587
E-post: jgrindfl@bbnett.no

Hva: Romslig hytte med 5 sengeplasser
Hvor: Hanestadkjølen ca 500m fra Harrsjøen, på vestsida

 

Fiskevollen hytteutleie og Joten  

Nils Jacob Haarseth

Nordre Haarseth

2484 Rendalen

Tlf.: 62 46 81 28

E-post: haarseth@fiskevollen.no

www.fiskevollen.no 

Hva: Hytter og seterhus

Hvor: Fiskevollen og Joten

 

Hanestad Gård 

Haagen Hanestad

2478 Hanestad

Tlf.: 48115432

Hva: Koier

Hvor: Hanestad

 

Haugsetvollen

Gunn Randi Finstad

Ustu Haugset

2484 Rendalen

Tlf.:  62 46 83 90/995 60 171

gunnrandi@fjellnett.no

 

Småbruket Møregga

 

Nystu gård

Hilde Nystuen

2484 Rendalen

Tlf.: 901 23 302/917 68 995

E-post: nystugard@fjellnett.no

Hva: Fullt utstyrt engbu ved Unsetåa Veslbu, seterhus, sjøbu og båter i Spekedalen

Hvor: Unsetåa, Spekedalen

 

Rendalen kommuneskoger KF
Kommunehuset

Hanestadveien 1
2484 Rendalen
Tlf.: 62 46 85 00

Rendalen kommuneskoger KF  

Hva: Div. buer, åpne husvær, ljørbuer og gapahuker

Hvor: Rundt om i kommunen

 

Romenstad hytter

Gudrun og Ole Karl Romenstad

Unset

2484 Rendalen

Tlf.: 916 37 475

E-post: post@romenstad.no

Hva: Buloft, barfrøstue, på Søvvollen: hytte og seterhus

Hvor: Unset og Søvollen

 

Rundtjønna 

Moss Borgar Finstad og Magne Jevnaker

Finstad

2484 Rendalen

Tlf.: 958 41 908/410 45 432

Hva: Fullt utstyrte hytter, båt og fiske

Hvor: Fonnåsfjellet

 

Skarsjøen 

Eva Kristin Myhre

Tlf.: 918 43 354

E-post: evak.myhre@c2i.net

Hva: Hytter og seterhus

Hvor: Skarsjøen, nord på Fonnåsfjellet

 

 

Skånborket

Øvre Rendal

Vegard Mømb

Tlf.:  908 54 901

E-post: vegard.momb@fjellnett.no

Hva: Fullt utstyrt seterstue med fire sengeplasser

Hvor: Skånborket

 

 

Statskog

Postboks 1016

7809 Namsos

Tlf.: 07800 tast 2 

E-post: friluftstorget@statskog.no

www.statskog.no

www.inatur.no

Hva: Tømmerhytte

Hvor: Elgstølen, ved Vesle Byringtjern

Hva: Hytter med god standard og campinghytter med enkel standard
Hvor: Grøndalen

 

Storlegda

Berit Lillestu

Tlf: 930 22 792

E-post: beritl@fjellnett.no

Hva: Godt utstyrte husvær på Storlegda. Enheter med 2, 4 og 5 sengeplasser

Hvor: Storlegda

 

Stortjønn-hytta

Ytre Rendal JFF v/Tore Nordberg

Tlf.: 951 52 756

E-post: tonordb3@online.no

Hva: Hytte med 6 senger

Hvor: Kvernesmoa, mellom Lomnessjøen og Storsjøen

 

Søndre Bjøntegaard 

Knut Erlend Hagen

Tlf.: 900 71 280

E-post: knut@rendal.no

www.rendal.no

Hva: Fullt utstyrt seterhus på Nysetra ved Mistra og hytte på Fiskevollen

Hvor: Rendalen østfjell

 

Utstu Lomnes 

Maren Kværness Halberg og Paul Tage Halberg

Utstu Lomnes

2485 Rendalen

Tlf.: 905 09 244

E-post: post@mistra.no

www.mistra.no/

Hva: Fullt utstyrte hytter og seterbuer

Hvor: Rendalen østfjell

 

Velstu 

Finn Mortensen

Unset

2484 Rendalen

Tlf.: 46 40 10 06

E-post: post@velstu.no

Hva: Engbu (Birkeneset) og skogskoie(Langlete) ved Unsetåa, Seterstue på Klettsetra, Buvika ved Femund

Hvor: Unset,  Fb Velstu