Hytte/seter og gardsferie

Både Rendalen Kommuneskoger og privatpersoner tilbyr et utvalg av hytter og andre husvær utenfor allfarvei som du kan leie i Rendalen - en god mulighet til å bo midt i naturen.

Vi tar forbehold om feil i informasjonen. For at vi skal klare å holde listene oppdatert, er vi avhengig av at det meldes fra om feil og mangler i oversikten.  postmottak@rendalen.kommune.no

Foto: John Fiskvik

Se informasjon om vinterstengte veier her.

Se også utleie på inatur.no, Rendalen naturligvis og Airbnb

Rendalen kommuneskoger KF
Kommunehuset

Hanestadveien 1
2484 Rendalen
Tlf.: 62 46 85 00

Rendalen kommuneskoger KF  

Hva: Div. buer, åpne husvær, ljørbuer og gapahuker

Hvor: Rundt om i kommunen

 

Bakken Gardshus 

Unset

Torleif Simen Hornseth

2484 Rendalen

Tlf.:  911 36 411/992 30 476

E-post: post@bakkengardshus.no

www.facebook.com/bakkenutleie

Hva: Fullt utstyrt gårdshus med 15 senger

         Fullt utstyrte hytter - Skjærbua 4 senger og Veslebua med anneks 4 senger

Hvor: Unset og Klettsetra

 

Brutrøa, Finstad 

Jan Wessel Finstad
Finstad
2484 Rendalen

Tlf.: 62 48 69 32/Mobil: 909 30 484
E-post: jafinsta@bbnett.no  

Hva: Fullt utstyrt feriehus/leilighet
Hvor: Finstad

 

Damkveet
Linda Stubsveen og Ole Martin Døsen
Tlf.: 909 77 531
E- post: rendalen@damkveet.info
Hva: Fullt utstyrte hytter med 2 og 5 sengeplasser
Hvor: Ved Mistra i Rendalen østfjell

 

Finndalshytta 

Rendalen Idrettslag v/Johan Grindflek

Tlf.: 909 17 587
E-post: jgrindfl@bbnett.no

Hva: Romslig hytte med 5 sengeplasser
Hvor: Hanestadkjølen ca 500m fra Harrsjøen, på vestsida

 

Fiskevollen hytteutleie og Joten  

Nils Jacob Haarseth

Nordre Haarseth

2484 Rendalen

Tlf.: 62 46 81 28

E-post: haarseth@fiskevollen.no

www.fiskevollen.no 

Hva: Hytter og seterhus

Hvor: Fiskevollen og Joten

 

Hanestad Gård 

Haagen Hanestad

2478 Hanestad

Tlf.: 48115432

Hva: Koier

Hvor: Hanestad

 

Haugsetvollen

Gunn Randi Finstad

Ustu Haugset

2484 Rendalen

Tlf.:  62 46 83 90/995 60 171

gunnrandi@fjellnett.no

 

Nordmoen, Unset 

Lena Sveen

Nordmoen, Unset

2484 Rendalen

Tlf.: 412 59 327

Hva: Tømmerstue

Hvor: Unset

 

Nystu gård

Hilde Nystuen

2484 Rendalen

Tlf.: 901 23 302/917 68 995

E-post: nystugard@fjellnett.no

Hva: Fullt utstyrt engbu ved Unsetåa Veslbu, seterhus, sjøbu og båter i Spekedalen

Hvor: Unsetåa, Spekedalen

 

Rendalen kommuneskoger KF
Kommunehuset

Hanestadveien 1
2484 Rendalen
Tlf.: 62 46 85 00

Rendalen kommuneskoger KF  

Hva: Div. buer, åpne husvær, ljørbuer og gapahuker

Hvor: Rundt om i kommunen

 

Romenstad hytter

Gudrun og Ole Karl Romenstad

Unset

2484 Rendalen

Tlf.: 916 37 475

E-post: post@romenstad.no

Hva: Buloft, barfrøstue, på Søvvollen: hytte og seterhus

Hvor: Unset og Søvollen

 

Rundtjønna 

Moss Borgar Finstad og Magne Jevnaker

Finstad

2484 Rendalen

Tlf.: 958 41 908/410 45 432

Hva: Fullt utstyrte hytter, båt og fiske

Hvor: Fonnåsfjellet

 

Skarsjøen 

Eva Kristin Myhre

Tlf.: 918 43 354

E-post: evak.myhre@c2i.net

Hva: Hytter og seterhus

Hvor: Skarsjøen, nord på Fonnåsfjellet

 

 

Skånborket

Øvre Rendal

Vegard Mømb

Tlf.:  908 54 901

E-post: vegard.momb@fjellnett.no

Hva: Fullt utstyrt seterstue med fire sengeplasser

Hvor: Skånborket

 

 

Statskog

Postboks 1016

7809 Namsos

Tlf.: 07800 tast 2 

E-post: friluftstorget@statskog.no

www.statskog.no

www.inatur.no

Hva: Tømmerhytte

Hvor: Elgstølen, ved Vesle Byringtjern

Hva: Hytter med god standard og campinghytter med enkel standard
Hvor: Grøndalen

 

Storlegda

Berit Lillestu

Tlf: 930 22 792

E-post: beritl@fjellnett.no

Hva: Godt utstyrte husvær på Storlegda. Enheter med 2, 4 og 5 sengeplasser

Hvor: Storlegda

 

Stortjønn hytta

Ytre Rendal JFF v/Tore Nordberg

Tlf.: 951 52 756

E-post: tonordb3@online.no

Hva: Hytte med 6 senger

Hvor: Kvernesmoa, mellom Lomnessjøen og Storsjøen

 

Søndre Bjøntegaard 

Knut Erlend Hagen

Tlf.: 900 71 280

E-post: knut@rendal.no

www.rendal.no

Hva: Fullt utstyrt seterhus på Nysetra ved Mistra og hytte på Fiskevollen

Hvor: Rendalen østfjell

 

Utstu Lomnes 

Maren Kværness Halberg og Paul Tage Halberg

Utstu Lomnes

2485 Rendalen

Tlf.: 905 09 244

E-post: post@mistra.no

www.mistra.no/

Hva: Fullt utstyrte hytter og seterbuer

Hvor: Rendalen østfjell

 

Velstu 

Finn Mortensen

Unset

2484 Rendalen

Tlf.: 46 40 10 06

E-post: post@velstu.no

www.velstu.no

Hva: Engbu (Birkeneset) og skogskoie(Langlete) ved Unsetåa, Seterstue på Klettsetra

Hvor: Unset