Vinterstengte/sommeråpne fjellveier

Flere av fjellveiene i Rendalen er stengt om vinteren.

Med unntak av Jutulhoggveien er dette private veier, ikke kommunale. Informasjon om fjellveiene fås av det enkelte veistyret:

Se nederst i lenken her, for oversikt veistyrer (under diverse lag og foreninger)

Rendalen kommune har blitt opplyst fra styret i Søndre Sølendalsveien om at veien åpner fredag den 12. juni fra morgenen av.

Nordre Sølendalsveien åpner også fredag den 12. juni