Spredt avløp/privat avløp

Veiledning for spredt avløp/utslipp:

Nibio: mindre avløpsanlegg

Foretak/personer i regionen som tar på seg prosjektering av mindre avløpsanlegg

Prosjekterende:

Birger Romenstad, 2484 Rendalen

Tlf 958 81 335

Alvdal Graveservice, 2560 Alvdal

Tlf 909 20 341

Per Urseth, 2540 Tolga

Tlf 62 49 42 83

Solvang og Fredheim, 2550 Os i Østerdalen

Tlf 62 49 76 01

Øystein Bekkevold, 2500 Tynset

Tlf 901 02 888

Leif Sturla Lillestrøm Masikin og Transport AS, 2560 Alvdal

Tlf 908 21 508

Fiskvik Entreprenør AS, 2510 Tylldalen

Tlf 979 77 497

 

Utførende:

Rendalen graveservice, 2485 Rendalen

Tlf 917 39 540

Per Hagen AS, 2485 Rendalen

Tlf 62 46 88 84

Alvdal Graveservice, 2560 Alvdal

Tlf 909 20 341

Leif Sturla Lillestrøm Masikin og Transport AS, 2560 Alvdal

Tlf 908 21 508

Fiskvik Entreprenør AS, 2510 Tylldalen

Tlf 979 77 497

 

 

Kontaktpersoner

  • Forurensning: Øyvind Fredriksson
  • Gebyrer kommunaltekniske tjenester: Kristin Fines Ygre
  • Utslippstillatelser: Stefanie Iversen

Kontakt

Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 25 65
Kristin Fines Ygre
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 25 26
Stefanie Iversen
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 40 03 82 05