Kommunalt vann og avløp

Vannforsyning

Tjenesten omfatter drift og vedlikehold av Åkrestrømmen, Åkre, Elvål, Hanestad og Finstad vannverk, 27 km kommunalt ledningsnett, vannpumpestasjoner og høydebasseng samt utbygging av kommunale vannanlegg. Videre omfatter tjenesten forvaltning etter drikkevannsforskriften med prøvetaking og behandling av analysesvar fra laboratoriene, avviksbehandling, rapportering (årsmelding og Vannverksregisteret/KOSTRA) og ajourhold av ledningskart.

Kommunen måler ikke hardhet av vannet i de kommunale vannverkene, det er ikke krav om dette i drikkevannsforskriften. Rendalen er stort sett kalsium-fattig og vannet kan derfor betraktes som bløtt.

Renåfjellet hyttefelt har privat vannverk. Spørsmål om vannprøver, leveringssikkerhet og annet må derfor rettes til Renåfjellet AS.

Avløp

Tjenesten omfatter drift og vedlikehold av 22 km kommunalt ledningsnett, 7 avløpspumpestasjoner og 3 tradisjonelle renseanlegg, Kværnesmoa jordrenseanlegg og Misteregga infiltrasjonsanlegg samt utbygging av kommunale avløpsanlegg. Videre omfatter tjenesten forvaltning etter forurensingsloven og utslippstillatelser med prøvetaking og behandling av analysesvar fra laboratoriene, avviksbehandling, rapportering (årsmelding og KOSTRA) samt ajourhold av ledningskart.

Se egen side om gebyrer for vann- og avløpstjenester.

Kontakt

Tore Hornseth
Driftsleder
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 950 29 151