Kommunalt vann og avløp

Det er kommunal vannforsyning på Åkrestrømmen, Åkre, Elvål, Hanestad og Finstad, og kommunalt avløp på Åkrestrømmen, Åkre, Bergset/Øvre Rendal, Elvål og Renåfjellet.

Søknad om tilknytning

For å koble deg til kommunalt vann- og/eller avløpsnett må du først sende kommunen en søknad om tilknytning.

Tilknytning til det kommunale anlegget skal utføres av rørlegger som er godkjent av kommunen. Når tilknyning er gjennomført skal det sendes ferdigmelding til kommunen.

Søknadsskjema og ferdigmeldingsskjema finner du her.

Gebyrer

Du kan se gebyrer for kommunalt vann og avløp her.

Ved tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløpsnett betales en tilknytningsavgift (engangsbeløp). Det betales per tilknytning, det vil si at du må betale én avgift for tilknytning til kommunalt vann og én avgift for tilknytning til kommunalt avløp.

Både vann- og avløpsgebyret består av abonnementsavgift (fastavgift som er likt for alle abonnenter) og forbruksavgift. Forbruksavgiften betales enten etter vannmåleravlesning eller stipulert etter størrelsen på boligen/fritidsboligen.

Om du har vannmåler må du lese av denne rundt den 31. desember hvert år.  Avregning for forrige års forbruk og ny àkonto kommer på faktura 1. termin neste år.

Ved endringer av abonnementer vil det ikke bli kreditert for allerede utsendt faktura, men endringen vil gjelde fra neste utfakturering.

Kommunal vannforsyning

Tjenesten omfatter drift og vedlikehold av Åkrestrømmen, Åkre, Elvål, Hanestad og Finstad vannverk, 27 km kommunalt ledningsnett, vannpumpestasjoner og høydebasseng samt utbygging av kommunale vannanlegg. Videre omfatter tjenesten forvaltning etter drikkevannsforskriften med prøvetaking og behandling av analysesvar fra laboratoriene, avviksbehandling, rapportering (årsmelding og Vannverksregisteret/KOSTRA) og ajourhold av ledningskart.

Kommunen måler ikke hardhet av vannet i de kommunale vannverkene, det er ikke krav om dette i drikkevannsforskriften. Rendalen er stort sett kalsium-fattig og vannet kan derfor betraktes som bløtt.

Renåfjellet hyttefelt har privat vannverk. Spørsmål om vannprøver, leveringssikkerhet og annet må derfor rettes til Renåfjellet AS.

Kommunalt avløp

Det er kommunalt avløp på Åkrestrømmen, Åkre, Bergset/Øvre Rendal, Elvål og Renåfjellet. Tjenesten omfatter drift og vedlikehold av 22 km kommunalt ledningsnett, 7 avløpspumpestasjoner og 3 tradisjonelle renseanlegg, Kværnesmoa jordrenseanlegg og Misteregga infiltrasjonsanlegg samt utbygging av kommunale avløpsanlegg. Videre omfatter tjenesten forvaltning etter forurensingsloven og utslippstillatelser med prøvetaking og behandling av analysesvar fra laboratoriene, avviksbehandling, rapportering (årsmelding og KOSTRA) samt ajourhold av ledningskart.

Kontakt

Arne Hagetrø
Driftsleder
E-post
Telefon 95 84 12 00
Mobil 95 84 12 00