Adresser, vegnavn og stedsnavn

I hovedsak er det to navnemyndigheter i Norge, Kartverket og kommunene.

Kommunen vedtar navn på blant annet kommunale veier, tettsteder, grender, kommunale anlegg o.l. og tildeler eller endrer offisielle adresser.

Kartverket vedtar gårdsnavn, bruksnavn, seternavn, naturnavn og navn på statlige anlegg o.l. 

Les mer om:

Adresser og adressering

Vegnavn

Stedsnavn 

 

Norgeskart.no kan du se alle registrerte stedsnavn i Norge. 

Kontakt

Kristin Fines Ygre
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 47 47 25 26
Mobil 47 47 25 26