Valgkomitéen

Valgkomitéen er hjemlet i kommunelovens § 10.  Valgkomitéens ansvarsområde og myndighet framgår for øvrig av delegeringsreglement for Rendalen kommune. (PDF, 2 MB)

Valgkomitéen velges av kommunestyret, og skal ha minst like mange medlemmer og varamedlemmer som antallet partier representert i kommunestyret.  Leder og nestleder velges av kommunestyret.

 

 

  • Se møteplan for valgkomitéen.                                                                                             Møtedokumenter er fulltekstpublisert f.o.m. 01.06.2018.

Kontakt

Norvald Illevold
Ordfører
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 951 23 625