Valgkomitéen

Valgkomitéen er hjemlet i kommuneloven.  Valgkomitéens ansvarsområde og myndighet framgår for øvrig av delegeringsreglement for Rendalen kommune. (PDF, 2 MB)

Valgkomitéen velges av kommunestyret, og skal ha minst like mange medlemmer og varamedlemmer som antallet partier representert i kommunestyret.  Leder og nestleder velges av kommunestyret.

 

 

Kontakt

Linda Døsen
Ordfører (representerer Ap)
E-post
Telefon 909 77 531
Mobil 456 33 927